LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Walt Disney

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

138.394, E.O.&Co.Nr. 1. fr stpl Gävle 22.2.58, K7, Sold

121.243, E.O.&Co.Nr. 3. fr stpl Stockholm 21.11.5, K8, Sold 97.050, E.O.& Co. Nr. 12, K7 SEK.80

97.053, E.O.& Co. Nr. 22, K8, SEK.80 97.052, E.O.& Co. Nr. 21, K8 SEK.80

97.054, E.O.& Co. Nr. 23, T5, K8, SEK.80 97.055, E.O.& Co. Nr. 24, K8, SEK.80

97.056, E.O.& Co. Nr. 25, K8, SEK.80 97.057, E.O.& Co. Nr. 26, K8, SEK.80

97.058, E.O.& Co. Nr. 27, K8, SEK.80 97.059, E.O.& Co. Nr. 28, K8, SEK.80

97.060, E.O.& Co. Nr. 29, K8, SEK.80 97.263, E.O.& Co. Nr. 60.060, fr stpl, K8, Såld

121.271, Penol, T6, K8, SEK.40 121.272. 4-sidigt inbjudningskort. K7, Sold

135.568, MJR. På resa kommer vargen vild med en uppsyn föga mild. ofr, K8, Sold 135.569, Valentine & Sons. Ltd, 4040. fr 10 öre stpl Köbenhavn 14 aug 1939, K6, Sold
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order