LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon  08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

G. Diswall

Förlag: AB Ingvar Larson Konstförlag  (ILK)

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

135.585, ILK.87. fr stpl Båstad 18.7.67, K8, SEK.40 135.586, ILK.88. No lift. T6, K8, SEK.40

135.587, ILK.89. T6, K8, SEK.40 135.588, ILK.90. Vi tar bara med oss det allra viktigaste på semestern. fr stpl Båstad 18.7.67, K8, SEK.40

135.589, ILK.91. T6, K8, SEK.40 135.590, ILK.92. Konstigt, hur sakta vi än kör så nog ligger vi i täten. fr stpl PKP 245 6.4.77, K7, SEK.40

135.591, ILK.93. Ombytta roller. fr stpl Falkenberg 14.10.66, K8, SEK.40 135.592, ILK.94. fr stpl Jönköping 19.10.64, K7, SEK.40

135.593, ILK.95. Högertrafiken är absolut inget problem för mig. pl stpl Vällingby 16.5.67, K6, SEK.40 135.594, ILK.97. T6, K8, SEK.40

135.595, ILK.98. fr stpl Falkenberg 24.2.67, K7, SEK.40
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order