LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Diverse personer - Various persons

Många av vykorten finns i flera olika utföranden. Pris från 40 kr/st

We have many different postcards of some of the Various persons. Different prices, some postcards at 40 SEK

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

A

Eskil Andræ

Gustaf Ankarcrona

Jacob Appel

 

Ernst Abbe (Professor - Fysiker)

Lord Aberdéen

K. E. Abraham

Olof af Acrel Såld

Konrad Adenauer

Greta och Martin Agnestrand (Missionärer)

Karl Ahlberg (Komminister)

Johani Aho

Nanna Allebert (Indien)

Vilhelm Alm

Kommendör och fru Mac Alonen

Anna Andersson (Lärarinna)

      Major Bernhard Anderson (Frälsningsarme) och        Olof Nilson (Överstelöjnant)

Bror Andersson med familj (Pastor)

Siri Andersson Petseri (Estland. Missionär)

Per Anderås med familj (Missionärer)

Eskil Andræ

S. A. Andreé (Polarforskare)

Gustaf Ankar (Pastorsadjunkt)

Gustaf Ankarcrona

Anna Amalia gift med Joh. Friedr. Aug. Tischbein

Jacob Appel

Erik Arbin

Francis Asbury

H. H. Asquith (Brittisk politiker)

Leopold Auer (Violinist)

 

B

Otto von Bismarck,  Sold

Wiliam Booth

Hjalmar Branting

 

Bahala (President)

A. J. Balfour Rt. Hon (Svenska Bapt. Kinamissionärer)

Karl Bartes (Sekretär der Obstbaumsiedung Eden bei Berlin)
Mattia Battistini

August Bebel (Politiker)

Nicholas Behngu (Evangelist)
Valdus Bengtson (Kyrkoherde)
Henrik Berg
R.F. Berg (Ingenjör)

E. Bergbom

Hinke Bergegren
Alfred Berglund (Kyrkoherde)
Alice och Thure Bils
Sankta Birgitta
Otto von Bismarck, Sold
Fam. A. Bjurenstedt
Monika Björk och Gerd Örtegren (Radio Stockholm)

Missionärsparet Blomkvist (Kongo)

Thomas Bodley Sir (Diplomat och bibliotikarie)

Thomas Bodström

Edvard Boëthius (Kyrkoherde)
Gösta Bohman
Gustaf Bokander (Kyrkoherde)

Evangeline Booth

Wiliam Booth (General)
C. J. von Borrendam (President I.V.U.)
August Borsig
Bossuet

Elisabeth de Bourbon (Fransk adelsdam)

Katarina Braganza

Ebba Brahe

Per Brahe d.y.

Dr G. Brandt. (Amiralitetspast.)
Hjalmar Branting
Fredrika Bremer
Anne de Bretagne
I. Th. Bring

Friederike Brion von Sesenheim

Tore Browaldh
Charlotte Buff
Johan Bure (Riksarkivarie)
W. K. R. Burénius med familj
H. Burnnberg (Kapt.)

Arthur Bäckström

Arnold Böcklin

 

C

Emil Cedercreutz

R. T. Hon. J. Chamberlain

Fritz Crome

 

Charles G. E. Cahier

Jean Calvin

Caravaggio

Carl August storhertig av Weimar (Tillhörde  Goethes vänkrets)

C. P. Carlson och H. Gondret (Predikanter)

Elin & I-lin Carlsson (Kina)

Everth Carlsson (Kinamissionär)

Joel Carlsson med familj (Missionär)

Jimmy Carter (President)

Jimmy Carter och Lady Rosalin

Grevinna de Casa Miranda och Kristina Nilsson (Sångerska)

Camille Benso Comte de Cavour

Emil Cedercreutz

Bror Cederström Friherre (Militär)

R. T. Hon. J. Chamberlain

Christo Charan och Hindugruppen

Marcus Cheng

K. E. Cherian

Chiang Kai-shek (Generalissimo)

Winston Churchill

Viola och Carl Ivar Claesson med familj

Bill Clinton (President)

Thomas Coke (Dr.)

Jean-Baptiste Colbert (Fransk minister)

Christophe Colomb

Daniel Comboni (Missionär)

A. N. de Condorcet (Markis)

John Constable R. A (Konstnär)

Charlotte Corday

Pierre Corneille

Fritz Crome (Pianist)

Uno Cygnæus (Finska folkskolans fader)

Grefve Cronhjelm

 

D

Axel Danielsson

Charles Darwin

A. van Dyck

 

Jeanne D'Arc

Birgitta Dahl

Judith och Henning Dahlman (Missionärer)

Löjtnant Dahllöf och Kapten Sandberg (Frälsningsarmen)

Esther och Erland Dahlqvist (Missionärer)

The Dalai Lama

Dali

M. George Daniel

Axel Danielsson (Politiker)

Rudolf Danielsson med familj (Pastor)

Dante Alighieri

Charles Darwin

A. Davidsson (Komminister)

Jacques Daviel (Ögonläkare)

René Descartes (Filosof)

Camille Desmoulins (Fransk Journalist och politiker)

Dr. Dollfuss (Bundeskanzler)

Doug

Y. Henry Dunant (Röda korset)

Albrecht Dürer

A. van Dyck (Konstnär)

 

E

Albert Edelfelt

Erling Eidem

J. A. Ekman

 

Friedrich Ebert (Reichpräsident)

Hugo Eckerdal (Komminister)

J. P. Eckerman (Goethes sekreterare)

Christoffer Vilhelm Eckersberg (Dansk konstnär)

Albert Edelfelt (Konstnär)

Gunda Edholm

Thomas A. Edison och Henry Ford

Oluf Egerod (Schatzmeister I.V.U)

Erling Eidem (Ärkebiskop)

Albert Einstein

Einar Ekberg med familj (Kyrkosångare)

Einar Ekberg med Einar Waermö (Kyrkosångare) 

J. A. Eklund (Kyrkoherde)

Signe Eklöf och Ellen Hjälmborg (Missionärer med Mona Samuel)

J. A. Ekman (Ärkebiskop)

Ekstrand

Gunnar Ekström (Präst)  Såld

Dagnie och Eric Emgård

Johan Alfred Enander

Friedrich Engels (Socialist)

J. O. A. Englund (Pastor)

Sven-Roland Engström och Hans Gustafsson (Radio Stockholm)

Tage Erlander

Bengt Erlandsson (Big Ben i High Chaparral)

 

F

Mr. Fallières

Fénelon

John Forsell

 

Mr. Fallières (Président de la République)

Fénelon (Teolog)

Axel von Fersen d.y. (Greve)

Max Fiedler, Siegfried Ochs, Arthur Nikisch (Dirigenter)

F.Fjellstedt (Missionär)

Henry Ford och Tomas A. Eddison

Sven Forsberg

John Forsell (Hovsångare)

Sigmund Freud

Axel Olof Freudenthal

Hjalmar Frey (Finsk sångare)

Marguerite Frey

Ann-Britt och Rune Friberg (Religiös musik)

 

G

Georgij Gapon

D. Lloyd George

Eugen Gura

 

Galileo Galilei

Léon Gambetta (Fransk statsman)

Georgij Gapon

Carlos P. Garcia (President)

Rafael och Mabel Garcia, med Tage och Ingrid Ståhlberg (Missionärer)

Magnus Gabriel De la Gardie

Giuseppe Garibaldi

Charles de Gaulle (Général)

Ida Gawell-Blumenthal. (Delsbostintan)

Willem de Geer

Hagge Geigert och Alf Svensson

D. Lloyd George

Lambartine par Gérard

Alan Gilbert (Dirigent)

William Ewart Gladstone

Alma von Goethe

August von Goethe (Goethes son)

Cornelia Goethe (Goethes syster)

Fru Rat Goethe (Goethes mor)

Herr Rat Goethe (Goethes far)

Goethes tre barnbarn

Walter von Goethe

H. Gondret och C. P. Carlson (Predikanter)

Marquis och Marchioness of Graham

Ensajn Granelli och Löjtnant Steen (Frälsningsarmen)

Mabel Green

J. B. Greuze (Konstnär)

Sir Edward Grey (K. G.)

Bertrand du Guesclin

Che Guevara

Guillotin (Le Docteur)

Linéa och Carl Gullvik med familj

Eugen Gura (Operasångare)

Karl Gusslander

Lilly Gustafson (Schongwe M.S. Tvl. South Africa)

Hans Gustafsson och Sven-Roland Engström (Radio Stockholm)

Gutenberg

Per Gyberg (Pastorsadjunkt)

Ludvig Görling (Frälsningsarmen)

 

H

Folklöivsforskare

von Hindenburg

J. A. Hultman

 

Ernst Haeckel (Zoolog)

Odd Hagen (Biskop)

Lucina Hagman (Finsk kvinnosakskvinna)

Johannes Hagström

Fritz Hahn

John o Christina Hall (Grosshandlare)

H. E. Hallberg (Kyrkoherde)

Lisa Hallberg (Hallands karuso)

Frans Hals (Konstnär)

Leif Halvorsen (Fiolpedagog)

Dag Hammarskjöld

Hovpredikant Hammarsten

Ola Hansson (Journalist)

Per Albin Hansson

Mr. lyn Harding

Professor Harnack (Bibelforskare)

Artur Hazelius

Adolf Hedin (Politiker)

Sven Hedin

Florence Henri (Fransk konstnär)

H. L. Henriksen (Formand for Dansk vegetarisk Forening)

Johann Gottfried Herder (Goethes vän)

Minchen Herzlieb (Goethes väninna)

General Higgins med Ärkebiskop N. Söderblom (Frälsningsarmen)

Octavia Hill

von Hindenburg (Generalfeldmarschall)

dr. M. Hindhede

Alfred Hitchock

Olle Hjortsberg (Konstnär)

Ellen Hjälmborg och Signe Eklöf (Missionärer med Mona Samuel)

Ho Chi Minh

Dr. Heinr. Hoffman

Lennart Hohenthal

Johan Holm adl. Leijoncrona (Hovintendent)

O. Holm

Harry Holmes

Claes Kristersson Horn (Riksråd)

Gustav Horn greve (Fältmarskalk)

James Hough (Secretary of The Vegetarian Society, Manchester)

Fru Öfverste Howard (Frälsningsarmen)

Thomas Howard (Earl of Arundel)

W. H. Howard (Öfverste Frälsningsarmen)

Tekla Hultin (Finsk politiker)

J. A. Hultman

Pastor J. A. Hultman med Ärkebiskop Nathan Söderblom

Joh. Fr. Håhl (Domprost)

Ingemar Håkansson (Pastor med familj)

Karl Hårleman (Friherre överintendent)

Pehr Hörberg (Konstnär)

Bo Hörnberg (Pastor med familj)

 

J

Sven Jerring

Lyndon Baines Johnson

Ernst Josephson

 

Jonas Jacobsson med familj (Evangelist)

Julia Jackson (Mrs L. Stephen)

Ester och G.A. Jakobsson med barn (Missionärer)

Jan-Erker (Spelman Leksand)

A.G. Jansson (Nyckelharpsspelare)

Thomas Jefferson

Betty Jennings

Tore och Torsten Jeppman

Sven Jerring

Johann (Erzherzog)

Erick Johansson och Moa Martinssons son

E. G. Johansson

Maja Johansson

Margareta och Ingvar Johansson med familj

Inga Johnsen och Signe Pedersen (Missionärer)

Lyndon Baines Johnson (President)

Bengt Gustaf Jonshult (Vissångare)

Ernst Josephson

Julius Juhlin (Generaldirektör)

 

K

Jan Kazimierz

John F. Kennedy

Erna Kersten

 

Immanuel Kant (Filosof)

Edw. Karlman och Jeremia Kibangu

Oscar A. och Margareta Karlsson (Missionärer)

Mary & Ivan Karlsson (Sydafrika missionärer)

Siri Karlsson (Missionär med congoflickan Berit)

Jan Kazimierz

John Kennedy (USA president)

President John F. Kennedy och Senator Robert F. Kennedy

Robert F. Kennedy

Erna Kersten

Jeremia Kibangu (Missionär)

Jeremia Kibangu och Edward Karlman (Missionärer)

Kieleman - Göransson

Ernst Klefbäck (Kyrkoherde)

E. Klingstedt (Predikant e.o. Kyrkoherde)

Paul Kreckow (Konståkare)

Klara Kräusel

Virtuosen-Familje Kräusel

Maria Kurenko (Sopran)

Arvid Källström (Konstnär)

Aurora Königsmark (Grevinna)

Theodor Körner (Österrikisk president)

Kössö-Lars (Dragspelsspelare)

 

L

Carl Larsson

Jenny Lind

Per Henrik Ling

 

Dr. Axel Landqvist

Carl Larsson

Abraham Larsson Cronhjort (Överste)

Albin Lavén

Lars Levi Laestadius

Ferdinand Lasalle (Politiker)

A. Leander med familj (Kinamissionärer)

Leffler (Doktor)

s' Lener'l (Schnacklfranztruppe)

Charlotte Lengefeld (Fru till F. Schiller)

Vladimir Ilyich Lenin

Ferdinand de Lesseps

Jos Leuinsky

Anders Leuwgren

Oscar Levertin

Ulrike von Levetzow (Goethes väninna)

C. K. Li (Pastor)

Trygve Lie (Generalsekreterare)

Karl Wilhelm Liebknecht (Politiker)

E. Lignell

Sven Lilja

Åke Lilja (Sångevangelist)

Bruno Liljefors

Lincoln Abraham

Abraham Lincon och hans son Thad

Jenny Lind

August Lindberg

Carl Lindberg med fru (Missionär)

Adolf Lindblad (Kompositör)

Ragnar Lindgren med familj (Missionär)

Teodor Lindhagen (Kyrkoherde)

Ossian Lindholm (Sångare)

Ossian Lindholm (Sångare med fru)

Bengt Lindqvist

David Lindquist (Domprost)

Knut Lindroth

Biskop Lindström

Tage Lindvall (Komminister)

Per Henrik Ling

Carl von Linné

Gudrun Ling

David Livingstone

Emile Loubet (Fransk president)

C. F. Lundquist

Eric Lundqvist (Forskningsresande och jägmästare)

Catharina Luther

Martin Luther

Irja och Natanael Lönn med familj (Missionärer Kongo)

 

M

Finn Malmgren

Karl Marx

Josy Muller

 

August von Mackensen (Generalfeldmarschall)

Rutger Maclean (Politiker och Militär)

M. Magnéli (Kyrkoherde)

Max Mahr (Oberbayrische Trachtenkapelle)

Hans Makart (Konstnär)

Finn Malmgren (Dr)

Pfarrer von Mar-Johannes (Översättare i språk, författare)

Harry och Moa Martinson vid torpet Johannesdal

Karl Marx

Henri Masers de Latude Vestler

Sepp Mayr´s Orchester

Alice Méal

Twoldo Medhen, Pastor, Evang (Fosterlands-Stiftelsens mission)

Twoldo Medhen Pastor med familj

Alessandro de Medici (Monark i Florens)

Catherine de Médicis (Drottning av Frankrike)

Golda Meir (Premiärminister)

Philipp Melanchton (Teolog, reformator)

Axel Mellanderl (Pastor)

Viscount Mellville Sir Henry

Mercier (Le Cardinal)

Chr. Miehelsen (Norsk politiker)

Horthy Miklós (Ungersk Politiker, militär)

Carl Milles

J. F. Millet (Konstnär)

Olof Molin (Doktor)

von Moltke (Generaloberst, Tysk militär)

Montespan (Athénais, Marquise De Markisinna)

Morava (Serbisch-Ung. Tamburitza-Kapelle)

Josy Muller

Mikael Munkacsy (Ungersk konstnär)

Müller von Karl (Fregattenkapitän)

 

N

Horatio Nelson Lord

Nils Nilsson Skum med mor Elli

N. E. Adolf Nordenskiöld

 

Felix Nadar (Konstnär)

Horatio Nelson Lord

Otto Nelson med familj (Missionär)

Neuman (Direktör)

Martinius Nielsen (Professor)

Friedrich Nietzsche (Filosos)

Florence Nightingale

Florence Nightingale och hennes syster Parthenope

Arthur Nikisch, Siefried Ochs, Max Fiedler (Dirigenter)

de Nillers

Sven Nilson

Christina Nilsson (Sångerska)

Elsa och Halvard Nilsson (Missionärer)

Gun och Åke Nilsson med familj

Nils Nilsson Skum med mor Elli (Lappkonstnär)

Olof Nilson (Överstelöjtnant i Frälsningsarmen) och         Major Bernhard Anderson

Aud Egede Nissen

Richard M. Nixon (President i USA)

Alfred Nobel

F. P. Norberg

N. E. Adolf Nordenskiöld (Polarfarare)

Gösta "Snoddas" Nordgren

E. J. Nordlander (Pastor i Baptistförsamlingen)

E. J. Nordlander med fru (Pastor i Babtistförsamlingen)

Johan Nordling

John L. Nuelsen (Biskop)

Paavo Nurmi (Finsk idrottsman)

Jenny Nyström

 

O

Elis Olson

Albert Orsborn

Axel Oxenstierna

 

Annie Oakley (Amerikansk Prickskytt)

Siegfried Ochs, Arthur Nikisch, Max Fiedler (Dirigenter)

Friedrike Elisabeth Oeser (Goethes väninna)

Birger Ohlsson med familj (Missionär)

Elis Olson (Doktor)

Oscar Olsson (Studiecirkelns fader)

Othelia Orlando (Cirkusartist på häst)

A. Orlovsky

Albert Orsborn (General Frälsningsarmen)

Axel Oxenstierna (Rikskansler)

Bengt Bengtsson Oxenstierna (Riksråd och Riksskattmästare)

 

P

Karl Palmberg

Louis Pasteur

Axel Petersson

 

Karl Palmberg (Präst)

Bröderna Palmers (Kraftgladiatorer)

Blaise Pascal (Vetenskapsman i hydralik)

Louis Pasteur (Fransk naturforskare)

Signe Pedersen och Inga Johnsen (Missionärer)

Personne (Biskop)

Henny och Josef Persson (Missionärer)

Jenny och Martin Persson med familj

Solveig och Gerhard Persson med familj

Gunnar Petersén (Sångare Sv. Missions Förbundet)

Axel Petersson (Döderhultarn)

Gabrielle Petit (Spion i secret service)

Francesco Petrarca Pétrarque (Historieskrivare)

M. Pfannenstill (Domprost)

Pablo Picasso

Diane De Poitiers (Fransk Hovdam)

 Christopher Polhem (Sv. Mekanikens fader)

Madame de Pompadour (Hovdam)

Ruth och Haralan Popoff (Pastor i Protetantiska Kyrkan)

Karl Henrik Posse (Greve)

Potocka

 

R

Gabrielle Ray

Ronald Reagan

Rembrandt

 

Jean Racine

N Sri  Ram (President i Teosofi)

François-Vincent Raspail (Naturforskare, Politiker)

Gabrielle Ray (Sångerska, Dansare)

Ronald  Reagan och Nancy Reagan

Ronald Reagan

David M. Rees (Kommendör, Frälsningsarmen)

Fru Kommendör Rees (Frälsningsarmen)

Max Reger (Kompositör)

C. A. Rehn

Rembrandt (Konstnär)

Gerhard Rexius (Kyrkoherde)

Florizel von Reuter (Violinist)

Oyer T. Ricard

Charles T. Rich (Kommendör), med Fru (Frälsningsarmen)

Richelieu (Cardinal)

Richard Ringmark

Evan Roberts (Predikant)

Paul Robeson (Aktivist, Sångare)

Robespierre

E. Rodhe (Biskop)

O. Rogberg

Joseph Rohrbacker Dir. (Tamburitze-Kapelle Drava)

Madame Roland (Politiker)

Theodore Roosevelt

Nils Rosén von Rosenstein (Läkare)

Petrus Paulus Rubens

A. Rubinstein (Pianist)

Olof Rudbeck (Naturvetare)

Carola och Richard Ruff (Evangelister)

E. V. Rundgren (Kyrkoherde)

Fredrika Runeberg

 

S

Petrus E. Sandberg

Frans von Schéele

Nathan Söderblom

 

Kristofer Sahlin

Mona Sahlin

Saint Just (Fransk politiker)

Olga Salo

Kapten Sandberg och Löjtnant Dahlöf (Frälsningsarmén)

Petrus E. Sandberg

D:r C. J. Sandegren, med sönerna Carl, Herman, Johannes, Paul (Missionärer)

S. Sandvig Dr. (Dentist i Lillehammar)

J. L. Saxon (Ehrenpräsident I. V. U.)

J. L. Saxon (Tidningsman)

Johan Ernst Schaumkell

Frans von Schéele (Universitet och skolman)

K. H. G von Schéele (Prelat, Pilgrim, Politiker)

Charlotte von Schiller (Goethes fru)

Jlja Schkolnik (Rysk violinist)

Käthchen Schonkopf (Goethes väninna)

Schopenhauer (Filosof)

E. Schröderheim (Regementspastor)

              Corona Schröter (Tysk sångerska och skådespelerska)               Goethes väninna (Sångerska)

Reinhold Schünzel

Lili Schönemann (Goethes väninna)

Gebra Selassie (Pastor) och Anders Svensson (Missionär)

Greta Sellin (Missionär)

Axel Severin (Evangelist)

Einar Silén (Kyrkoherde)

Gudrun och Euclides A. Silva med familj

Sadhu Sundar Singh (Indie)

Margit och Algot Sjöström med familj

Skinnar-Mats (Mats Hedman)

Maj och Svante Smedman med familj

Joh. Wilh. Snellman (Finländsk filosof och politiker)

Agnès Sorel ou Soreau

Karl Staaf (Politiker)

Sam Stadener (Biskop)

Erik Stave (Domprost)

Aina och Gösta Stavman (Missionärer med familj)

Frau von Stein (Goethes väninna)

Löjtnant Steen och Ensajn Granelli (Frälsningsarmen)

Barbro Stigsdotter (Räddade Gustav Vasa på Ornäs)

John Ström (Missionär)

Tage och Ingrid Ståhlberg. med Rafael och Mabel Garcia (Missionärer)

Robert Sundelin (Pastor)

Edvard Sundin

Carl och Karin Swahn (Missionärer med son)

Arvid Svanborg

Emauel Swedenborg (Vetenskapsman)

Alf Svensson och Hagge Geigert

Anders Svensson (Missionär) och Haile Gebra Selassie

Miriam och Samuel Svensson med familj (Missionärer)

Joel och Els-Britt Säker (Missionärer)

Nathan Söderblom (Ärkebiskop) och General Higgins (Frälsningsarmen)

Nathan Söderblom (Ärkebiskop) och Pastor J. A. Hultman

G. E. Söderholm

 

T

Fredrik V. Thorsson, Såld

Nils Samuel Thysell

Madame Tussaud

 

Rabindra Nath Tagore (Indisk filosof)

Talleyrand (Fransk politiker)

George och Solweig Telfer (Missionärer)

Thomas Telford (Skotsk ingenjör)

U. Thant (Generalsekreterare FN)

Margaret Thatcher

           Anne-Joséphe Théroigne De Méricourt         (Aktivist under franska revolutionen)

Thiers (Fransk statsman)

Johan Henrik Thomander (Svensk biskop, politiker)

Fredrik V. Thorsson (Politiker), Såld

Bertel Thorvaldsen (Skulptör)

Nils Samuel Thysell (Kyrkoherde)

C. H. Thölén (Kyrkoherde)

Adolf Tidemand (Norsk konstnär)

Carl Frederik Tietgen (Dansk affärsman)

Alice Timander

Sosipbroz Tito (Jugoslavisk president)

Herman Toivo Ja Toivo (Nanibisk politiker)

Toulouse-Lautrec (Konstnär)

Alice Trolle

William V. S. Tubman (President Liberia)

J. M. W. Turner (Konstnär)

Madame Tussaud (Vaxkabinettet London)

Allan Törnberg (Pastor med familj)

 

U

Robert Urbani

 

                Hedvig Ulfsparre                               (Grundare av Sveriges största, privata, textilsamling)

U. B. Ullman (Biskop)

Franzl Urbani

Robert Urbani

 

V W

Hugo Vallentin

Karolina Widerström, Såld

 

A. E. Waapsböe

Einar Waermö (Kyrkosångare med familj)

Einar Waermö med Einar Ekberg (Kyrkosångare)

Annie Wahlgren (Missionär)

Wahlin (Pastor med familj)

Merry del Val (Kardinal)

Paul, Petter Waldenström (Präst, politiker författare)

Kurt Waldheim

Marcus Wallenberg

Hugo Vallentin

Nils Wallner

George Washington (General)

Georg Washington med familj

Edvard Wavimsky (Politiker)

Frans von Vecsey (Violinist)

Otto Weddigen (Kapitänleutnant)

Diego Velasques (Konstnär)

Wellington

John Wesley (Grundaren av Metodismen)

Susanna Wesley (Metodism moder)

Ernst Westerlund (Läkare)

Alex Westin (Präst)

Karolina Widerström (Sveriges första kvinnliga läkare), Såld

Einar Wieselgren (Pastor)

Marianne von Willemer (Goethes väninna, författare)

Oscar Willis (Pastoratsadjunkt)

Wilson (President)

Léonard De Vinci

Alfred Winderlich (Missionär, med familj)

Little Mary Wise

Wladyslaw IV (Kung av Polen)

R. Wrede (Finsk politiker)

Christiane Vulpus (Gothes fru med sonen August)

Christine Vulpus (Goethes fru)

Ludwig Wüllner (Konsertsångare)

 

Y Z

Anders Zorn

 

Brigham Young

L. L. Zamenhof (Dr. i språk, Esperanto)

Ferdinand Zeppelin (Konstruktör av luftskepp)

Anders Zorn

 

Å Ä Ö

Aron Åberg

Johan Ernfrid Österman

 

Aron Åberg (Stadskomminister)

Rune och Gunvor Åsblom (Missionärer Grönland)

Nils Petrus Ödman (Lektor i Gävle)

Ögrim och fru (Kommendör i Frälsningsarmen)

Hjalmar Öhrvall (Fysiolog, läkare)

Martin Örnroth (Programledare)

Johan Ernfrid Österman (Storskeppare)

Gerd Örtegren och Monika Björk (Radio Stockholm)

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order