LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

E. E-n

Utan förlag

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

102.850, fr OII stpl Filipstad 12.4.1906. K8, SEK.50 102.849, fr OII stpl Fellingsbro 13.4.1906. K8, SEK.50
135.804, ofr, T2, K8, SEK.50 135.805, fr OII stpl Trelleborg 16.5.1908, K8, SEK.50

102.851, fr OII, stpl Arboga 26.4.1907, K8, SEK.50 135.808, ofr, T1, K7, SEK.50
135.806, ofr, T2, K8, SEK.50 135.807, fr OII stpl PLK 247 29.3.190?. K7, SEK.50
135.809, fr OII stpl Stockholm, T1, K7, SEK.50
135.810, fr GV stpl Stockholm, T3, K8, SEK.50 135.811, fr stpl, T4, K7, SEK.50 135.812, fr OII stpl Söderfors 13.4.1906, K7, SEK.50
135.813, fr GV stpl Umeå 1.4.1920, K8, SEK. 135.814, fr stpl Lund 19.5.24, K7, SEK.50
135.815, fr GV stpl Stockholm 6.4.1912, K8, SEK.50 135.816, T1, K8, SEK.50 135.928, fr OII stpl PKXP 89B 14.4.1906, K7, SEK.50
135.817, T2, K8, SEK.50 135.818, fr OII stpl, T2, K8, SEK.50
135.819, fr OII stpl Stockholm 31.3.1907, K8, SEK.50 135.820, fr OII stpl, T2, K7, SEK.50
135.821, fr OII stpl Stockholm 25.12.1906, K7, SEK.50 135.822, fr GV maskinstpl Malmö Baltiska Utställningen i Malmö 1914 Malmö 24.12.13, K8, SEK.50 135.823, ofr, T1, K7, SEK.50

Förlag: A.-B. Göteborgs Konstförlag  (GKf)

135.824, GKf. pl, stpl Karlskrona 26.3.21, K7, SEK.40 135.825, GKf. fr GV stpl 18.4.19, K8, SEK.40
135.826, GKf. fr stpl Göteborg 15.4.22 och Svenska Mässan Göteborg Riksvarumässa 3-9 juli 1922, K7, SEK.40 135.827. GKf. fr GV stpl Tingstäde 18.3.19, K8, SEK.40
135.828, GKf. fr GV stpl 5.4.20, K8, SEK.40 135.829, GKf. fr GV stpl, T3, K8, SEK.40 135.830, fr GV stpl Svalöf 19.4.191(9), K8, SEK.40 135.831, GKf.  ofr, T3, K8, SEK.40

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order