LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon  08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Edelfelt Albert

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

100 års minne af kriget 1808-1809.  Förlag: O.Y. Launis A.B. Helsingfors

111.911, Sven Dufva. T2, K8, Såld 111.912, De två dragonerna.T2, K8, Pris.120.kr

111.914, Soldatgossen. T2, K8, Såld 111.915, Soldatgossen. T2, K8, Pris.120.kr

 

Ur Svenska Bilder af Carl Snoilsky. Illustrerade af Albert Edelfelt

Förlag: Hugo Geber. Stockholm  (HGS)

135.762, HGS.N:o.2. Kung Erik. Konung Erik på sin luta leker, Lutan lagd på silkestickadt knä. pl, T1, K6, SEK.60 135.763, HGS.N:o.4. En natt i Augsburg. T1, K7, SEK.80 135.764, HGS.N:o.5. Christina. T1, K8, SEK.80
135.765, HGS.N:o.7. Olof Rudbeck. T1, K8, SEK.80 135.766, HGS.N:o.8. Stenbocks kurir. Det rehnska vinet pärlar Vid Kannans blanka rand; Hon räcker den åt krigarn Med stark, fast åldrad hand. T1, K8, SEK.80 135.767, HGS.N:o.10. På Vernamo marknad. Den starke Per han lindade Om hennes lif sin arm, Och veka ord sig bröto fram Ur svallet af hans harm. fr OII stpl Stockholm 24.8.1903, K8, Såld
135.768, HGS.N:o.14. Svensksund. fr OII stpl, T1, K8, SEK.80 135.769, HGS.N:o.16. Amaryllis. Där hade i båten sitt möte De älskande lyckliga tu. På böljornas vaggande sköte Två hjärtan uppblomstrade nu, fr OII stpl 9.10.1903, K7, SEK.80
135.770, HGS.N:o.18. Vapenbröderna. T1, K8, SEK.80 135.771, HGS.N:o.19. Vapenbröderna. Tappert som de höggo, stucko För hans sak med skarpa stål, Så de nu i botten drucko Gustaf Adolfs minnesskål. T1, K8, SEK.80 135.772, HGS.N:o.20. Aurora Königsmark. T1, K7, SEK.80

 

Ur Fänrik Ståls sägner af J.L. Runeberg. Illustrerade af Albert Edelfelt

135.789, Sandels. Sandels han satt i Pardala by, åt frukost i allsköns ro. fr OII stpl Malmö 27.10.00, K7, SEK.80

 

Förlag: Paul Heckscher. Stockholm  (PH)

135.773, PH.1. Gudstjänst i skärgården. T3, K8, SEK.40 135.774, PH.14. På hafvet. fr GV stpl Ångbåts PXP 15.6.1912, K8, SEK.40 135.775, PH.33. Sorg. T3, K8, SEK.40
135.776, PH.39. Gudstjänst i skärgården. T2, K8, SEK.40 135.777, PH.47. Drottning Blanca. fr OII stpl Helsingborg 25.8.1910, K8, SEK.40

 

Römmler & Jonas. Dresden  (RJD)
135.778, PH.53. RJD. Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka. Naisia Ruokolahden kirkolla ulkopuolella.  T2, K8, SEK.80 135.779, PH.60. RJD. Kristus och Magdalena. Kristus ja Magdalena. T2, K8, SEK.80 135.780, PH.89. RJD. Suru. Sorg. Trauer.Tristesse. T2, K8, SEK.80
135.781, PH.92. RJD. Hämeessä i Tavastland. Auf dem Lande. T2, K8, SEK.80 135.782, PH.93. RJD. Jumalanpalvelus saaristossa. Gudstjänst i skärgården. Service divin. Service. Gottesdienst in den Schären. T2, K8, SEK.80
135.788, PH.149. Kristus och Magdalena. Kristus ja Magdalena. T3, K8, SEK.40 135.783, PH.304. Luxemburgs trödgård. T2, K8, SEK.40
135.785, PH.2640. På hafvet. T3, K8, SEK.40 135.786, PH.2641. Vid pianot. T3, K8, SEK.40 135.787, PH.2642. T3, K8, SEK.40
135.784, PH. I yttersta skären. Ulkosaaristossa. fr OII stpl  13.4.09, K7, SEK.40

 

Övrigt

135.791, AE.1542. Drottning Blanca. fr OII stpl Upsala 31.10.03, K8, SEK.60 135.792, GKA.9376. På hafvet. Sur la mer. fr OII stpl Motala 20.6.1911. K8, SEK,60 135.793, Ryskt förlag. Au piano. T2, K7, SEK.60
135.794, T1, K8, SEK.50 135.795, Serie.1.No.3. Hans A. Hanson Lübeck. Aino Ackté. T1, K8, SEK.60 135.796, K&N.4152. Kristus och Magdalena. fr 4 Kopek stpl Helsinki 19.IX.06, K7, SEK.40
135.797, Stenders.314. Viktor Rydberg. T3, K8, SEK.40 135.798, Stenders.753. I yttersta skären. fr 5 öre stpl Kjöbenhavn 16.1.12, K6, SEK.40
135.799, O.Y.Launis, Helsinki. Kaarle Herttua Klaus Flemmingin ruumiin ääressä. Hertig Karl vid Clas Flemmings lik. T3, K8, SEK.50 135.800, EGS.10. Naisia ruokolahden kirkon nlkopnolello. Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka. T2, K8. SEK.50
135.801, Stenders.596. Drottning Blanca. fr OII stpl Stockholm 4.4.10, K8, SEK.40 135.802, Björneborgarnes Marsch. T1. K8. SEK.40
135.803, Service divin au Bord de la Mer. T3, K7, SEK.50
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order