LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  leopoldsantik@gmail.com
C. Ekholm

Förlag:  Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag. Stockholm  (GKA)

Förlag:  Paul Heckscher. Sthlm  (PH)

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

100.238, GKA.5551. T2, K8, SEK.60 100.239, GKA.5552. T2, K8, SEK.60
100.240, GKA.5555. T2, K8, SEK.60 100.241, GKA.5557. T2, K8, SEK.60
100.225, GKA.5561. fr OII stpl Malmö 24.12.08, K7, SEK.60 102.848, GKA.5563. fr OII stpl Ljungbyhed 24.12.1909, K7, SEK.60
100.226, GKA.5564. fr OII stpl Vesterås 23.12.1908, K7, SEK.60 100.227, GKA.5565. fr OII stpl PKXP 68A 15.12.1909, K7, SEK.60
131.162, GKA.5566. T2, K6, SEK.40 100.228, GKA.5567. fr OII stpl Stockholm 24.12.08, K7, SEK.60
100.229, GKA.8441. fr OII stpl Stockholm 22.12.10, K8, SEK.60 100.230, GKA.8442. fr OII stpl Kristinehamn 31.12.1910, K8, SEK.60
100.231, GKA.8443. fr OII + julfrimärke stpl Stockholm 25.12.1910, K8, SEK.60 100.233, GKA.8445. T2, K8, SEK.60
100.234, GKA.8446. fr OII stpl Åby 23.12.19??, K8, SEK.60 100.232, GKA.8447. fr OII stpl PLK 375B 21.12.1910, K6, SEK.60
100.235, GKA.8448. fr OII + NGTO-märke För Ljus och Frihet stpl Stockholm 30.12.16, K7, SEK.60 100.236, GKA.8450. pl, K7, SEK.60
100.237, GKA. T2, K6, SEK.40
100.221, PH. fr OII stpl Örebro 7.10.1901, K7, SEK.80 100.222, PH. fr OII stpl Göteborg 23.VI.02, K8, SEK.80
100.223, PH. fr OII stpl Stockholm 29.V.06, K7, SEK.80 100.224, PH. ofr, K7, SEK.80
131.095, PH. T1, K8, SEK.80

Utan förlag

100.242, N:o.6795. T5, K8, SEK.40 100.247, N:o.6795. fr stpl 1931, K8, SEK.40 100.248, N:o.6795. T5, K8, SEK.40
100.244, N:o.6995. T5, K8, SEK.40 100.245, N:o.6995. T5, K8, SEK.40 131.163, N:o.6995. fr stpl Gämla 22.12.32, K8, SEK.40
131.164, N:o.6995. T5, K8, SEK.40
100.243, Nr.9295. fr stpl, T5, K8, SEK.40 131.165, Nr.9297. fr stpl Stockholm 30.12.38, K8, SEK.40 100.246, Nr.9431. fr stpl Kristinehamn 22.12.1939, K8, SEK.40
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order