LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  leopoldsantik@gmail.com

Brita Ellström  1873 - 1945

Förlag: Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag. Stockholm  (GKA)

Förlag:  Stenders förlag. Stockholm  (Ste)

Förlag: A.-B. Ernst G. Svanström. Stockholm  (EGS)

Förlag:  Ekström & Fries' förlag. Stockholm  (E&F)

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via  leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

 84.046, GKA.1891. T3, K8, SEK.80 96.116, GKA.1892. blank baksida, T3, K8, SEK.80 96.115, GKA.1896. fr GV + julmärke stpl Norrköping 23.12.12,  T3, K8, SEK.80

135.658, GKA.1903. T3, K7, SEK.60 135.670, GKA.2072. fr GV stpl Stockholm 24.12.20, K8, SEK.40

135.659, GKA.2096. fr GV stpl Stockholm 23.12.17, K8, SEK.80

96.114, GKA 3985. fr 5 Pen. stpl Helsingfors 23.XII.14 , K7, SEK.80 113.968, GKA.5024. fr GV stpl Karlskrona 23.12.15, K6, SEK.60 113.969, GKA.5028. fr GV + julmärke ostpl 1916, K8, SEK.80

89.321, Ste.304. Orsa, Dalarne. pl, T2, K6, SEK.60 135.660, Ste.305. Orsa. Dalarne. T2, K8, SEK.80

135.661, Ste.306. Blekinge. T2, K8, SEK.80 84.048, Ste.307. Ljunits, Skåne. T2, K8, SEK.80 135.662, Ste.308. T2, K8, SEK.80

135.663, Ste.309. T2, K8, SEK.80 113.970, Ste.310. Orsa. Dalarne.  ofr, T2, K8, SEK.80 135.664, Ste. Östervallskog. Värmland.  fr stpl Sköfde 15.12.1921, K6, SEK.60

113.975, Ste. fr GV stpl (Dö)sjöbro 23.12.1916, K8, SEK.40

 96.117, EGS.5778/2. pl, T3, K7, SEK.60 102.853, EGS.5778/3. T3, K8, SEK.80

135.665, E&F.416. fr stpl, T4, K7, SEK.60 135.666, E&F.426. T4, K8, SEK.60 102.852, E&F.719. fr stpl Stockholm 24.12.22, K8, Pris.60.kr

135.671, Kartongkort utan förlag, ej vykort. tillskrift på baksidan T1; K8, SEK.180

 

Utan förlag

113.980, N:o.6795. fr stpl Stockholm 29.12.30, K7, SEK.40 113.981, N:o.8095. fr stpl Väto 23.12.35, K7, SEK.40 113.982, N:o.8097. fr stpl, T5, K7, SEK.40

Miniatyrkort

113.972, E&F.432. fr GV stpl Stockholm 24.12.21, T4, K8, SEK.40 135.667, E&F.435. fr stpl 23.12.25, K7, SEK.40 113.971, E&F.442. fr stpl, T4, K8, SEK.40

135.668, E&F. 443. fr stpl 24.12.27, K7, SEK.40 113.973, E&F.729. fr stpl, T4, K8, SEK.40

113.974, E&F.730. fr stpl Stockholm 23.12.22, K7, SEK.40 135.669, E&F.734. fr stpl Stockholm 1.1.23, K7, SEK.40

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order