LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  leopoldsantik@gmail.com

Hjalmar Eneroth  1869 - 1964

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag. Stockholm  (AE)

Förlag: Nilssons Ljustrycksanstalt. Stockholm  (CN)

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

34.027, AE.10145, (Konung Oscar II)  T2, K7, SEK.120 34.030, AE.427, (Drottning Sophia), T2, K6, SEK.80 135.711, AE. T2, K8, SEK.80
 72.206, AE 10153, fr OII stpl, T2, K8, SEK.80 72.207, AE.162. Sakta glida vimpelprydda båtar, Mälarn speglar röda aftonskyn...,, fr OII stpl, T2, K, SEK.80
72.209, AE 176, fr OII stpl, T2, K7, SEK.120 72.210, AE 7927, T2, K8, SEK.80
89.868, AE. T2, K8, SEK.80 95.959, AE, fr OII stpl Lund 18.2.1909. K8, SEK.120 111.015, AE, pl, T2, K7, SEK.120
72.211, AE 10154, fr OII stpl, T2, K8, SEK.120 98.641, AE.10154. Minne af 6 November 1906. T2, K7, SEK.120 135.690, AE.10154. Maria. fr OII stpl, T2, K7, SEK.120
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order