LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Britt-Lis Erlandsson-(Seldinger) (B-L.E)  1920 - 2009

Förlag:  Nordisk Konst. Stockholm (NK)

Förlag:  Sago-Konst  (SK)

AB Ingvar Larson Konstförlag  (ILK)

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

52.386, NK.8910, T5, K8, SEK.60 52.402, NK.9531, fr stpl Göteborg 30.3.58, K8, SEK.60

52.373, NK.1430, ofr, T5, K8, SEK.60 52.391, NK.1800, T5, K8, SEK.60 52.626, NK.2032, T5, K6, SEK.40

52.629, NK.2181, T5, K8, SEK.60 52.398, NK.6251, T5, K8, SEK.60

52.381, NK.6881, fr stpl Göteborg 23.12.44, K7, SEK.60 52.634, NK.7221, T5, K8, SEK.60

109.136, NK.7751, fr stpl, T5, K7, SEK.60 52.395, NK.8550, ofr, T5, K8, SEK.60 52.396, NK.9700, fr stpl 21.12.53, K8, SEK.60

52.394, PK.5308/10. fr 10 mark stpl Mariehamn 29.12.58, K8, SEK.60 109.138, Mittet & Co, Oslo. Serie N.2858, fr stpl Oslo 25.12.48, K7, SEK.40

52.437, NK.1286. T5, K8, SEK.40 135.676, NK.1797. T5, K8, SEK.40 52.405, NK.2035. T5, K8, SEK.40

52.406, NK.2037. T5, K8, SEK.40 135.677, NK.2046. T5, K8, Sold 135.678, NK.2325. T5, K8, SEK.40

52.407, NK.2326. fr stpl Stockholm 23.12.59, K8, SEK.40 135.679, NK.6255. fr stpl, T5, K8, SEK.40 135.680, NK.6256. fr stpl, T5, K8, SEK.40 52.411, NK.7235. fr stpl Äppelviken 23.12.46, K8, SEK.40

52.412, NK.7746. T5, K8, SEK.40 135.681, NK.7755. T5, K8, SEK.40 52.413, NK.8556. T5, K8, SEK.40 52.415, NK.8925. T5, K8, SEK.40

52.416, NK.8926. T5, K8, Sold

52.440, SK.4221/1. T5, K8, SEK.40 52.441, SK.4221/2. T5, K8, SEK.40 52.442, SK.4221/4. fr stpl 1944 K8, SEK.40 52.803, SK.4221/5. T5, K8, SEK.40

52.805, SK.4221/6. T5, K8, SEK.40 52.443, SK.4221/7. T5, K8, SEK.40 52.444, SK.4221/8. T5, K8, SEK.40 52.446, SK.4221/10. fr stpl Vagnhärad, T5, K8, SEK.40

52.464, ILK.426. fr stpl Jönåker 22.12.66, K8, Sold 135.689, ILK.426. fr stpl Grängesberg, T6, K8, Sold

Sign. B-L.E, utan förlag.  Jul- och Nyårskort

52.447, fr stpl, T5, K8, SEK.30 52.448, T5, K8, SEK.30 52.449, fr stpl, T5, K8, SEK.30 52.450, T5, K8, SEK.30

52.451, T5, K8, SEK.30 52.452, T5, K8, SEK.30 52.453, T5, K8, SEK.30 52.458, fr stpl, T5, K8, SEK.30

52.459, fr stpl, T5, K8, SEK.30 52.460, T5, K8, SEK.30 52.462, T5, K8, SEK.30 135.683, T5, K8, SEK.30

135.685, T5, K8, SEK.30 135.686, T5, K8, Sold 135.687, fr stpl, T5, K8, Sold

52.454, T5, K8, SEK.30 52.455, T5, K8, SEK.30 52.456, T5, K8, SEK.30

52.457, fr stpl, T5, K8, SEK.30 135.688, T5, K8, SEK.30

Sign. Britt-Lis, utan förlag

52.476, T5, K8, SEK.30 52.477, T5, K8, SEK.30 52.478 T5, K8, SEK.30 52.479, T5, K8, SEK.30

52.480, T5, K8, SEK.30 52.481, T5, K8, SEK.30 52.482, T5, K8, SEK.30

52.483, fr stpl Johanneshov 14.4.6?, K8, SEK.30 52.484, T5, K8, SEK.30 52.485, T5, K8, SEK.30

Jul- och Nyårskort

52.466, T5, K8, SEK.30 52.467, T5, K8, SEK.30 52.468, T5, K8, SEK.30 52.469, T5, K8, SEK.30

52.470, T5, K8, SEK.30 52.471, T5, K8, SEK.30 52.472, T5, K8, SEK.30 52.473, T5, K8, SEK.30

52.474, T5, K8, SEK.30 52.475, T5, K8, SEK.30

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order