LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-mail leopoldsantik@gmail.com

Wally Fialkowska   (Wally Fial)  (W.F.)

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Förlag: Bild-Kunst G.m.b.H. Berlin  (BKB)

Förlag: (AV)

Förlag: Raphael Tuck & Sons "Oilette"  (Tuck)

81.637, AV.1072. T4, K7, SEK.120

102.729, BKB.167. fr stpl Berlin 25.12.21, K7  SEK.120

 

136.264, AV.966. ofr, T4, K7, SEK.120
136.270, Tuck Serie Ein Osterausflug No.927. T3, K8, Sold 136.271, Tuck Serie Musik verschönt das Leben No.943. fr GV stpl Örebro 14.5.1915, K5 (vänster övre hörn saknas). Sold
136.272, Tuck Serie Jugend hat keine Tugend No.956. T3, K8, Sold 136.273, Tuck Serie Jugend hat keine Tugend No.956. T3, K8, Sold
136.274, Tuck Serie Jugend hat keine Tugend No.956. T3, K8, Sold

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.