LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Filmscener

Alba Film, Decla-Ufa-Film, Deutsche Bioscop, Greenbaum-Film, HPF, Messter-Film, Metro-Goldwyn-Mayer, Parufamet, Skandinavisk Film-Central, Svea Film, Svenska Biografernas Förening, Treumann-Larsen-Film, Triangle-(Keystone)film, UFA

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Alba Film. Verlag: Herm. Leiser, Berlin - Wilm.

 

95.265, Alba.3266. v. Ledebur. Stella Harf in "Die Fürstin von Beranien". Sold 95.266, Alba.3267. "Die Fürstin von Beranien". Stella Harf. Bruno Kastner. SEK.60

 

Decla-Ufa-Film. (DUF).  Verlag: "Ross" Berlin.

Die Nibelungen (1924)

130.601, DUF.672/2. Gerenot und Giselher von Burgund. Hans Karl Müller. Erwin Biswanger. K6, SEK.40 130.602, DUF.672/3. Königin Ute. Gertrud Arnold. SEK.60

 

130.603, DUF.672/5. Hagen Tronje. Hans Adalbert Schlettow. SEK.60 130.604, DUF.675/5. Kriemhild und die Frauen in der Kemenate. SEK.60

 

130.605, DUF.677/8. Kriemhild hat de Todesstoss empfangen. SEK.60 130.606, DUF.678/2. Siegfrieds Kampf mit dem Drachen. SEK.60

 

Photo Deutsche Bioscop Ges. (DBG). Verlag: Herm. Leiser, Berlin - Wilm.

95.241, DBG.3146. "Ahasver". de Vogt, Riemann. SEK.60 95.242, DBG.3147. "Ahasver". Riemann, Schlüter, de Vogt. Sold

 

113.863, DBG.9183. Olaf Fönss als Homunculus. SEK.60 95.245, DBG.9184. Olaf Fönss als Homunculus. SEK.60

 

113.862, DBG.9663. Olaf Fönss als Homunculus. SEK.60 95.247, DBG.9664. Olaf Fönss als Homunculus. SEK.60

 

95.249, DBG.9666. Olaf Fönss als Homunculus. SEK.60

 

Greenbaum-Film. (GbF). Verlag: Herm. Leiser, Berlin - Wilm.

95.259, GbF.5464. Ewald Brückner. Albert Bassermann in "Du sollst keine anderen Götter haben". SEK.60 131.002, GbF.5468. Albert Bassermann in "Der eiserne Wille". SEK.60

 

95.260, GbF.5557. Albert Bassermann in "Vater und Sohn". SEK.60 95.261, GbF.5558. Gertrud Kanitz. Albert Bassermann in "Vater und Sohn". SEK.60

 

HPF. Atelier Schmoll, Berlin, Phot. "Ross" Verlag

95.267, HPF.112/2. Inge Landgut. Henny Porten in dem Film "Mutterliebe". SEK.60

 

Messter-Film, Berlin. Film-Kunst

95.250, Messter.500/3. Henny Porten in ihren Rollen "Die Ehe der Luise Rohrbach". SEK.60 95.251, Messter. 500/4. Henny Porten in ihren Rollen "Feenhände". SEK.60

 

95.252, Messter.515/2. Henny Porten in ihren Rollen "Faust des Riesen" II. Teil. SEK.60 95.253, Messter.516/4. Mia May in ihren Rollen "Hilde Warren und der Tod". SEK.60

 

Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). "Picturegoer" Series 128 Long Acre, London

99.086, MGM.W.796. June Allyson, Peter Lawford, C. and  Aubrey Smith in Little Women. SEK.60 99.087, MGM.W.797. Mary Astor, Lucille Watson and the littlem"Women". SEK.60

 

99.088, MGM.W.798. The sick room in Little Women. SEK.60 99.089, MGM.W.799. The wedding of Meg and Brooke in Little Women. SEK.60

 

99.090, MGM.W. 800. June Allyson and Rossano Brazzi in Little Women. SEK.60

 

Parufamet (Paramount-UFA-Metro Goldwyn Mayer) 1925-1927. Verlag: "Ross" Berlin

Ben-Hur

130.607, Parufamet.73/6. Kathleen-Kay. Ramon Novarro. SEK.60

 

130.610, Metro-Goldwin. Ramon Novarro (Ben-Hur). SEK.60 130.611, Metro-Goldwyn. Carmel Myers. Ramon Novarro (Ben-Hur). SEK.60

 

130.612, J.R.P.R. Paris.101. Ramon Novarro (Ben-Hur). Star of Metro-Goldwyn. SEK.60

 

MGM "Ross" Verlag

131.003, MGM.6932/1. Ramon Novarro - Renée Adorée. SEK.60

 

 Nordisk Konst, Stockholm. Skandinavisk Film-Central, Stockholm

95.254, NK.945. Robert Warwick. SEK.60 95.255. NK.946. Robert Warwick och Doris Kenyon. SEK.60

 

Svea Film.  Värmlänningarna

131.656, Svea.1. Anna Q. Nilsson. Tor Weijden. Sold 130.613, Svea.3. Anna Q Nilsson. SEK.60

 

130.614, Svea.9. Anna Q. Nilsson. John Börjesson. Sold 131.657, Svea.12. Löparnisse berättar sagor för barnen. Carl Sjögren. SEK.60

 

131.658, Svea.14. Brage Dansgille. Kristinehamn. SEK.60 130.615, Svea.17. Anna Q. Nilsson. Sold

 

 

Svenska Biografernas Förening u.p.a., (SBF). Stockholm (1926)

Verlag: Axel Eliassons Konstförlag (AE). "Fänrik Ståls sägner"

130.592, AE.461. General G.K. von Döbeln (Edvin Adolphson). SEK.60 130.593, AE.462. General J.A. Sandels (Thor Modéen). SEK.60 130.594, AE.463. Löjtnant Wilhelm von Schwerin (Nils Ohlin). SEK.60

 

130.595, AE.464. General K.N. af Klercker (Alfred Lundberg). SEK.60 130.596, AE.465. Överstelöjtnant Jakob Kulneff (Adolf Niska). SEK.60

 

130.597, AE.466. Landshövding Olof Wibelius (Axel Lagerberg) och ryske överbefälhavaren, general Buxhövden Oskar Textorius) "Herr General, här ser ni ett beskärm. För dem, ni hotat har.". SEK.60 130.598, AE.467. Överstelöjtnant K.L. Lode (Tor Christiernson) "Ständigt, förr'n han gick att strida. Och till anfall order gav, Sågs den gamle Lode bida För sin front, med hatten av.". SEK.60

 

130.599, AE.468. Runeberg och Fänrik Stål (Karl Michael Runeberg) (John Ericsson). SEK.60 130.600, AE.473. Björneborgarnas marsch. SEK.60

 

130.787, AE.478. På Sveaborg. Överste Jägerhorn (Josef Fischer). Amiral K.O. Cronstedt (Otto Malmberg). General K.N. af klercker (Alfred Lundberg). SEK.60

 

Treumann-Larsen-Film. (TLF). Verlag: Herm. Leiser, Berlin - Wilm.

95.262, TLF.3227. Wanda Treumann. SEK.60 95.263, TLF.3239. Theodor Loos. Rosa Porten in "Die Augen der Schwester". Sold 95.264. TLF.5484. Wanda Treumann in"Lache Bajazzo". SEK.60

 

UFA. (Universum Film AG). Verlag: "Ross" Berlin.

131.206, UFA.62/7. Faust. Camilla Horn. SEK.60 131.207, UFA.62/8. Faust. Camilla Horn. Sold

 

130.608, UFA.66/5. Faust. Camilla Horn. Gösta Ekman. Sold 130.609, UFA.66/7. Faust. Frieda Richard. Camilla Horn. SEK.60

 

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order