LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon  08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Forsman Erik  1916-1976

Förlag:  Axel Eliassons Konstförlag A.B., Stockholm  (AE)

Grako

Gerhards Förlag AB. Leksand  (Ger)

AB Ingvar Larson Konstförlag  (ILK)

De Handikappades Riksförbund. DHR:s förlag. Stockholm

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order
136.303, DHR. fr stpl Finspång 15.12.70, K8, SEK.40 136.304, DHR. fr stpl Åseda 18.12.70, K8, SEK.40
136.305, DHR. T6, K8, SEK.40 136.306, DHR. Julebröd är allas bröd. T6, K8, SEK.40
136.307, DHR. Ploga väg. T6, K8, SEK.40 136.308, DHR. Skärgårdsstomten. T6, K8, SEK.40
136.309, DHR. Granna vintergrannar. T6, K8, SEK.40 136.310, DHR. Rådjuret i havsbandet. fr stpl Göteborg 26.11.71, K8, SEK.40
136.311, DHR. fr stpl Arboga 21.12.70, SEK.40 136.312, DHR. fr stpl Karungi 16.12.70, SEK.40 136.313, DHR. I väntan på tomten. T6, K8, SEK.40
136.314, DHR. Den goda vännen. T6, K8, SEK.40 136.315, DHR. Det var en gång. T6, K8, SEK.40 136.316, DHR. Söka julgran. T6, K8, SEK.40
136.317, DHR. Nu är det jul igen!. T6, K8, SEK.40 136.318, DHR. Tomten kommer!. T6, K8, SEK.40 136.319, DHR. Domherrar. fr, stpl, T6, K8, SEK.40
136.320, DHR. Utsikt mot Riddarholmen. T6, K8, SEK.40 136.321, DHR. Stortorget med Brunkebergspumpen. T6, K8, SEK.40 136.322, DHR. Rådjur vid stättan. fr, stpl, T6, K8, SEK.40
136.323, DHR. Julros. fr stpl Skövde 28.12.71, K8, SEK.40
136.327, ILK.458. fr stpl Götene 21.12.70, K7, SEK.40
136.324, ILK.465. fr stpl T6, K6, SEK.30 136.325, ILK.465. fr stpl 1975, K7, SEK.40 136.326, ILK.465. fr stpl Liatorp 19.12.63, K8, SEK.40
136.328, ILK.470. fr stpl Lindesberg 21.12.65, K8, SEK.40 136.329, ILK.470. fr stpl Hälsingborg 1968, K8, SEK.40 136.330, ILK.470. fr stpl, T6, K8, SEK.40
136.331, finsk fr. T6, K8, SEK.40 136.332. fr stpl Jönköping 21.12.87, K8, SEK.40
136.333, AE. fr stpl, T6, K8, SEK.430 136.334, AE. fr 1997, K8, SEK.30
136.335, 4-sidigt ej adressida. skrivet. T6, K8, SEK.40 136.336, 4-sidigt ej adressida. skrivet. T6, K8, SEK.40
136.337, AE. ofr, T5, K8, SEK.30 136.338, AE. T5, K8, SEK.30
136.339, Grako.7054, T6, K8, SEK.30 136.340, Grako.7054, fr stpl, T6, K8, SEK.30 136.341, Grako.7054, T6, K8, SEK.30
136.342, Ger.135. fr stpl Storå 22.12.81, K8, SEK.30 136.343, Ger.135. fr stpl 1971, K8, SEK.30 136.344, Ger.135. fr stpl Uppsala 22.12.70, K8, SEK.30
136.345, ILK.115. fr stpl 23.3.67, K8, SEK.30 136.346, ILK.406. fr stpl, T6, K8, SEK.30 136.347, ILK.406. T6, K8, SEK.30 136.348, ILK.406. fr stpl, T6, K7, SEK.30
136.349, ILK.410. T6, K8, SEK.30 136.350, ILK.410. fr stpl 20.12.67, K8, SEK.30
136.351, ILK.420. T6, K8, SEK.30 136.352, ILK.420. fr stpl, T6, K8, SEK.30 136.353, ILK.420. T6, K8, SEK.30 136.354, ILK.420. fr stpl, T6, K8, SEK.30
136.355, ILK.420. fr stpl, T6, K8, SEK.30 136.356, ILK.420. T6, K8, SEK.30 136.357, ILK.420. T6, K8, SEK.30 136.358, ILK.420. T6, K8, SEK.30
136.359, ILK.420. T6, K8, SEK.30 136.360, ILK.425. pl, T6, K6, SEK.30 136.361, ILK.430. fr stpl, T6, K7, SEK.30
136.362, ILK.440. fr stpl Stockholm 20.12.69, K8, SEK.30 136.363, ILK.440. T6, K8, SEK.30 136.364, ILK.440. fr stpl Kilafors 18.12.73, K8, SEK.30
136.365, Grako.2105-7. Påskkoer. 4-sidigt ej adressida. T6, K8, SEK.40
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order