LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-mail leopoldsantik@gmail.com

Freed

Utan förlag

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Jul- och Nyårskort

136.366, T5, K8, SEK.30 136.367, ofr, T5, K7, SEK.30 72.201, T5, K8, SEK.30 72.202, T5, K8, SEK.30
136.368, fr stpl, T5, K8, SEK.30 136.369, T5, K8, SEK.30 136.370, fr stpl Bräkne-Hoby 23.12.45, K8, SEK.30 136.371, fr stpl 21.12.43, K8, SEK.30
136.372, T5, K8, SEK.30 136.373, fr stpl Åkersberga 22.12.46, K8, SEK.30 72.203, T5, K8, SEK.30 136.374, T5, K8, SEK.30
136.375, fr stpl Ramnäs 23.12.45, K7, SEK.30 136.376, T5, K8, SEK.30 136.377, fr stpl, T5, K8, SEK.30 136.378, fr stpl, T5, K7, SEK.30
136.379, T5, K8, SEK.30 136.380, fr stpl 22.12.1945, K7, SEK.30 72.199, T5, K8, SEK.30 136.381, fr stpl Norrtälje 22.12.45, K8, SEK.30
136.382, fr stpl, T5, K7, SEK.30 136.383, fr stpl, T5, K8, SEK.30 136.384, fr stpl, T5, K7, SEK.30 136.385, fr stpl, T5, K8, SEK.30
136.386, fr stpl 17.12.45, K7, SEK.30 136.387, T5, K8, SEK.30 136.388, pl, T5, K7, SEK.30 136.389, T5, K8, SEK.30
136.390, fr stpl, T5, K8, SEK.30 136.391, fr stpl, T5, K7, SEK.30 136.392, fr stpl, T5, K7, SEK.30 136.393, T5, K8, SEK.30
136.394, T5, K8, SEK.30 136.395, fr stpl, T5, K7, SEK.30 136.396, fr stpl, T5, K8, SEK.30 136.397, T5, K8, SEK.30
136.398, fr stpl Väderstad 23.12.1943, K8, SEK.30 136.399, fr stpl, T5, K8, SEK.30 136.400, fr stpl, T5, K8, SEK.30 136.401, fr stpl, T5, K7, SEK.30
136.402, T5, K8, SEK.30 136.403, T5, K8, SEK.30 136.404, fr stpl, T5, K7, SEK.30 136.405, fr stpl Kungshult 24.12.49, K7, Såld
136.406, fr stpl, T5, K8, SEK.30 136.407, fr stpl Dala-Husby 20.12.52, K8, SEK.30 136.408, T5, K8, SEK.30 136.409, fr stpl Visingsö, T5, K8, Såld
136.410, fr stpl Motala, T5, K8, SEK.30 136.411, fr stpl Landskrona 30.12.44, K8, SEK.30 136.412, fr stpl, T5, K7, SEK.30 136.413, pl, T5, K7, SEK.30
136.414, fr stpl, T5, K8, SEK.30 136.415, T5, K7, SEK.30 136.416, fr stpl, T5, K7, SEK.30 136.417, fr stpl Näsby Park 31.12.45, K8, SEK.30
136.418, fr stpl, T5, K8, SEK.30 136.419, T5, K8, SEK.30 136.420, T5, K8, SEK.30 136.421, T5, K8, SEK.30
136.422, T5, K8, SEK.30 136.428, T5, K8, SEK.30 136.429, T5, K8, SEK.30
72.200, T5, K8, SEK.30 136.423, T5, K8, SEK.30 136.424, fr stpl Rödupp 22.12.43, K8, SEK.30
136.425, fr stpl, T5, K8, SEK.30 136.426, fr stpl, T5, K7, SEK.30 136.427, fr stpl, T5, K8, SEK.30

Påskkort

136.430, fr stpl, T5, K8, SEK.30 136.431, T5, K8, SEK.30 136.432, fr stpl, T5, K8, SEK.30 136.433, fr stpl, T5, K8, SEK.30
136.434, fr stpl, T5, K8, SEK.30 136.435, fr stpl, T5, K8, SEK.30 136.436, fr stpl, T5, K7, SEK.30 136.437, ofr, T5, K8, SEK.30
136.438, fr stpl, T5, K7, SEK.30
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order