LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-mail  leopoldsantik@gmail.com

Fröding

Hillco Förlag. Stockholm-Vällingby

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

102.734, 1/58, Meditation. K6, SEK.40 102.737, 4/58, Mellan fantasi och verklighet. T5, K8, SEK.40
102.738, 5/58, Hos tandläkaren. K6, SEK.40
102.740, 7/58, Ett ovanligt fiskafänge. fr stpl, T5. K7 SEK.40 102.741, 8/58, "Vräkta". T5, K8, SEK.40

102.745, 12/58, Ömsesidig häpnad. pl, T5, K8, SEK.40 136.159, 13/58, Morgondoppet. T5, K8, SEK.40

102.746, 14/58, Kvällsdoppet. ofr, T5, K8, SEK.40 102.732, 15/58. Farlig seglats. T5, K8, SEK.40
102.730, 18/58, Snabbköp.  fr stpl, T5, K6, SEK.40
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order