LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-mail  leopoldsantik@gmail.com

Kerstin Frykstrand  1901-1997

Förlag:  Sago-Konst A.B.  Stockholm  (SK)

Stiftelsen Pro Caritates Förlag. Göteborg  (SPC)

Axel Eliassons Konstförlag. Stockholm  (AE)

De Vanföras Riksförbund. DVR:s förlag. Stockholm

    De Handikappades Riksförbund. DHR:s förlag. Stockholm

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

52.635,  SK.Bo.16, fr, stpl, T5, K7, SEK.40 52.636,  SK.Bo.17, fr, stpl, T5, K8, SEK.40 52.637,  SK.Bo.18, T5, K8, SEK.40
136.169,  SK.Bo.18, T5, K8, Sold 52.638,  SK.Bo.19, T5, K8, SEK.40 52.639,  SK.Bo.20, T5, K8, SEK.40
52.641, SPC. T5, K8, Sold 110.617, SPC. fr stpl Malmö 21.12.50, K8, Sold
136.170, AE. T5, K8, Sold
52.652, SK.4416, fr stpl 23.12.44, K7, Sold 136.171, SK.4427, pl, T5, K6, Sold 52.657, SK.4428, pl, K6, Sold
102.747, SK.4322/2, fr stpl 1947, K6, Sold 102.748, SK.4322/3, fr stpl 1943, K6, Sold
110.628, SK.4607/1, T5, K8, SEK.30 110.629, SK.4607/2, T5, K8, SEK.30 52.648, SK.4607/4, T5, K8, SEK.30 52.649, SK.4607/5, T5, K8, Sold
110.620a, AE, T5, K8, Sold 110.620b, AE, T5, K8, Sold 110.621a, AE, T5, K8, Sold 110.621b, AE, T5, K8, Sold
110.624, AE, T5, K8, Sold 52.661, AE, fr stpl 30.12.40, K7, Sold 136.172, AE. fr stpl 1932, K6, Sold
136.189, DVR. Jullåten. T5-6, K8, SEK.40 136.190, DVR. Tomtar i snö. T5-6, K8, SEK.40 136.191, DVR. Ekorr'n satt i granen. T5-6, K8, SEK.40
136.192, DVR. Jultuppen. T5-6, K8, SEK.40 136.193, DVR. Julfåglar. T5-6, K8, SEK.40 136.194, DVR. Fågel blå. T5-6, K8, SEK.40
136.195, DHR. Gunga i en vante. fr stpl 1966, K8, SEK.40 136.196, DHR. Granen. T5-6, K8, SEK.40 136.197, DHR. Nu är det jul igen. fr stpl 1969, K8, SEK.40
136.198,  DHR. Blåmesar. fr stpl Östersund 19.12.58, K8, SEK.40 136.199, DHR. Julkvitter. T5-6, K8, SEK.40 136.200, DHR. Julfrukost. fr + brevmärke Riksförbundet för CP-barn stpl Växjö 22.12.69, K8, SEK.40
136.201, DHR. Vyssan-lull. ofr, T5-6. K8, SEK.40 136.202, DHR. Stjärngossen. T5-6, K8, SEK.40 136.203, DHR. Goda vänner. fr stpl Halmstad 15.12.69, K8, SEK.40
136.204, DHR. Tomtebesök. fr stpl Strängnäs 19.12.67. K8, SEK.40 136.205. DHR. Ro, ro barnet. fr + brevmärke Härnösand Norrlands mesta stad, T-6, K8, SEK.40 136.206, DHR. Russinöga. fr + brevmärke RFUB stpl Lysekil 21.12.66, K8, SEK.40
136.207, DHR. Tomtebarn. fr stpl Uppsala 17.12.68, K8, SEK.40 136.208, DHR. Från mej - till dej. fr stpl Fågelmara, T6, K8, SEK.40 136.209, DHR. Barn i snö. T5-6, K8, SEK.40
136.210, DHR. Vinterbarn. fr stpl 22.12.66, K8, SEK.40 136.211, DHR. Julfåglar. T5-6, K8, SEK.40 136.212, DHR. Jullåten. T5-6, K8, SEK.40
136.213, DHR. Tomtebrådska. T5-6, K8, SEK.40 136.214, DHR. I kälkbacken. fr stpl 19.12.56, K8, SEK.40 136.215, DHR. Julbrådska. T5-6, K8, SEK.40
136.216, DHR. Stubbe-gubbe. T5-6, K8, SEK.40 136.217, DHR. Gran i snö. T5-6, K8, SEK.40
136.218, DHR. Hej hopp. fr stpl. T5-6, K8, SEK.40 136.219, DHR. Julmarknad. T5-6, K8, SEK.4
136.220, DHR. Dansa min docka. T5-6, K8, SEK.40
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order