LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Karin Fryxell

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag A.B., Stockholm (AE)

God Jul

126.732, fr stpl Strömsholm 23.12.1944, K7, SEK.60 126.733, T5, K8, SEK.60 126.734, fr stpl, 1937, K8, SEK.60
102.753, fr stpl, 1937, K8, SEK.60 136.167, T5, K8, SEK.60

God Jul Gott Nytt År

126.735, T5, K8, SEK.60 126.736, T5, K8, SEK.60 126.737, T5, K8, SEK.60
126.738, fr stpl 1937, K6, SEK.60 126.739, T5, K8, SEK.60 126.740, T5, K8, SEK.60

Format A7

God Jul

126.741, T5, K8, SEK.40 126.742, T5, K8, SEK.40 126.743, T5, K8, SEK.40
126.744, Fridfull Jul.T5, K6, SEK.40 102.755, fr stpl 21.12.37, K8, SEK.40
126.745, T5, K8, SEK.40 126.746, T5, K8, SEK.40 126.747, T5, K8, SEK.40 126.748, T5, K8, SEK.40

Förlag: Ultra

136.168, Ultra. T5, K8, SEK.40

God Jul  Gott Nytt År

126.749, T5, K8, SEK.40 126.750, T5, K8, SEK.40 126.751, T5, K8, SEK.40 126.752, 4-bildskort ej vykort. T5, K8, SEK.40
126.757, T5, K8, SEK.40 126.758, T5, K8, SEK.40 126.759, T5, K8, SEK.40 126.760, T5, K8, SEK.40
126.754, T5, K8, SEK.40 126.761, fr stpl Göteborg 23.12.40, K8, SEK.40

Sotlugg och Linlugg färgfoto av Karin Fryxell

Förlag: Sago-konst A.-B. Stockholm (SK)

126.762, SK.5055/1. Vi vänta på ett nappatag. T5, K8, SEK.40 126.763, SK.5055/2. Fullfjädrat, sa Sotlugg, slogs med kudden. T5, K8, SEK.40
126.764, SK.5055/3. "Kaffetåren den bästa är ". pl, T5, K7, SEK.40 102.760, SK.5055/4. "I det lugnaste vattnet går de största fiskarna". T5, K8, SEK.40
126.765, SK.5055/5. "Spel opp, spel opp. I spelemän". T5, K8, SEK.40 102.761, 5055/6. "Man tager det man haver" sa Tofsöra, åt rönnbär. T5, K8, SEK.40
102.762, 5055/7. "Har den äran att gratulera". T5, K8, SEK.40 102.763, 5055/8. "Vi ska dansa över berg och backar". T5, K8, SEK.40
102.764, 5055/9. Blomman i skogstjärnen. T5, K8, SEK.40 102.765, 5055/10. "Jag älskar Dig". T5, K8, SEK.40
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order