LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Jubileumsutställningen i Göteborg 1923

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

Utställningsstämpel nr.38

Utställningsstämpel nr.41. Stängningsdagen

Sidostämpel Barnens Paradis 1923

Maskinstämpel med propagandatext mellan stämplarna

 

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm (AE)

På vykorten nedan finns det varianter som text varianter, rak eller räfflad kant. Vykorten finns även med olika stämplar som visas ovan.

Nedan visas endast grundvarianten på vykorten, meddela oss vid beställning vilken variant du söker.

Pris från 40 kr/st

Vykorten är i kvalitet K7 - K8 om ej annat anges

 

50.229. Nr 3.

43.552. Nr 4.

Minneshallen

Idrottshallen

 

43.556. Nr 5

43.557. Nr 6

Fågelperspektiv

Handelsgatan

 

43.559. Nr 8

43.561. Nr 9

Parti av Stora Gården med Minneshallen i bakgrunden

Terassen och trappan framför Konstmuseets fasad

 

43.562. Nr 10

43.563. Nr 11

Utsikt från Långa Gården med Minareterna och Minneshallen

Entrégården

 

43.566. Nr 12

43.567. Nr 14

 

Minneshallen

 

43.571. Nr 21

43.572. Nr 22

Minneshallen

Idrottshallen

 

43.573. Nr 23

43.576. Nr 24

Minneshallen

Minneshallen

 

43.577. Nr 25

43.579. Nr 26

Dammen med Minareterna

Minareterna och Minneshallen

 

43.580. Nr 27

43.581. Nr 30

Idrottshallen

Huvudrestauranten

 

132.020. Nr 31

43.582. Nr 32

Kungsportsavenyen

 

 

43.584. Nr 33

43.585. Nr 34

 

43.587. Nr 36

43.589. Nr 37

Kongresshallen

 

 

43.590. Nr 38

43.591. Nr 39

Minneshallen

Lisebergs Restauranten

 

132.021. Nr 41

132.022. Nr 42

På väg till Minneshallen

Konungen förklarar utställningen öppnad

 

43.593. Nr 43

43.594. Nr 45

Konungen öppnar utställningen

Entrégården

 

43.596. Nr 46

132.023. Nr 49

Minareterna & Minneshallen

Gustafs Adolfs Torg vid Jubileumsfesten

 

132.024. Nr 50

43.597. Nr 52

Jubileumsfesten & Gustaf Adolfs Torg

 

 

43.599. Nr 54

43.601. Nr 55

Idrottshallen

Maskinhallen

 

43.603. Nr 56

43.604. Nr 57

Från Idrottshallen

Maskinhallen

 

43.606. Nr 58

43.607. Nr 59

Exportgården

Minneshallen

 

43.603. Nr 62

Entréen

 

132.055. Nr 71

43.611. Nr 72

Minneshallen

Minareterna

 

43.613. Nr 73

43.614. Nr 74

Utsikt från Minneshallen

Näckrosdammen och Minareterna

 

43.615. Nr 75

43.616. Nr 76

Minneshallen

Entréen med Konstmuséet

 

43.618. Nr 77

43.619. Nr 78

Huvudrestauranten

Minneshallen

 

43.621. Nr 79

43.623. Nr 80

Minneshallen

Minareterna och Minneshallen

 

43.625. Nr 81

43.626. Nr 82

Minareterna och Minneshallen

Idrottshallen

 

43.627. Nr 83

132.025. Nr 84

Idrottshallen

Kongresshallen

 

132.043. Nr 87

Nöjesfältet

 

43.630. Nr 89

43.631. Nr 95

Huvudrestauranten. Danssalen.

Exportgården

 

43.634. Nr 97

43.635. Nr 98

Huvudrestauranten

Idrottshallen

 

43.636. Nr 99

43.637. Nr 100

Minareterna

Huvudrestauranten

 

43.639. Nr 101

55.837. Nr 102

Kongresshallen

Idrottshallen

 

43.640. Nr 103

132.026. Nr 104

 

Barnens Paradis. Pepparkakshuset.

 

43.641. Nr 105

43.642. Nr 106

Minneshallen

Minareterna och Minneshallen

 

72.095. Nr 109

43.645. Nr 110

Minareterna

Minareterna och Minneshallen

 

55.843. Nr 111

72.096. Nr 113

Liseberg

Exportgården

 

43.646. Nr 114

43.647. Nr 116

Exportgården

Dammen med Minareterna

 

57.016. Nr 117

43.648. Nr 118

Minneshallen

Minareterna

 

100.623. Nr 119

132.027. Nr 121

Minareterna

Lisebergsrestauranten

 

43.650. Nr 122

43.651. Nr 123

Minareterna

Minareterna

 

43.652. Nr 125

43.653. Nr 126

Exportgården

Maskinhallen

 

43.655. Nr 129

55.839. Nr 130

Huvudrestauranten, Danssalen

Från Fyrtornet

 

132.028. Nr 131

43.656. Nr 132

Hemslöjdsgatan och Fiskeriutställningen

Konstindustrihallen

 

55.840. Nr 133

43.658. Nr 134

Idrottshallen

Konstmuséet från Götaplatsen

 

43.662. Nr 139

43.664. Nr 146

Minneshallen

Minneshallen

 

43.665. Nr 147

43.666. Nr 148

Minneshallen

Linbanan

 

132.029. Nr 152

43.669. Nr 153

Fyren

Kvarnen och Forssjögården

 

43.670. Nr 155

43.672. Nr 156

Barnens Paradis

Järnverkens Kollektivutställningen

 

55.841. Nr 158

132.030. Nr 159

Från Fyrtornet

Viadukten

 

43.673. Nr 160

132.031. Nr 162

Exportgården med Pripps restaurant

Nöjesfältet: Berg- och Dalbanan

 

43.676. Nr 164

65.379. Nr 168

Minareterna och Minneshallen

Exportgården

 

72.097. Nr 169

43.675. Nr 170

Minneshallen

Minareterna och Minneshallen

 

43.677. Nr 171

132.032. Nr 172

Minneshallen

Minareterna

 

65.380. Nr 174

43.678. Nr 175

Minareterna och Huvudrestauranten

Från Fyrtornet

 

103.545. Nr 176

43.679. Nr 177

Maskinhallen

Maskinhallen

 

50.230. Nr 178

43.680. Nr 179

Exportgården

Kyrkohistoriska Avdelningen Medeltidskyrkogården

 

43.681. Nr 180

72.098. Nr 181

Entréen

Idrottshallen

 

132.033. Nr 184

43.683. Nr 188

Kyrkohistoriska Avdelningen Stora Kyrkhallen

Minneshallen

 

43.684. Nr 189

103.546. Nr 192

Minneshallen

Idrottshallen

 

132.034. Nr 197

132.035. Nr 199

Minareterna

Minneshallen

 

43.687. Nr 201

43.688. Nr 202

Minneshallen och Huvudrestauranten

Lisebergsrestauranten

 

43.689. Nr 203

43.691. Nr 204

Nöjesfältet med Berg- och Dal-banan

Nöjesfältet med Berg- och Dal-banan

 

43.692. Nr 205

45.963. Nr 207

Minneshallen

Liseberg

 

43.696. Nr 208

43.698. Nr 209

Minareterna

Minareterna

 

43.702. Nr 214

43.703. Nr 216

Exportgården

Minneshallen

 

43.705. Nr 217

43.706. Nr 219

Minareterna och Minneshallen

Lisebergsrestauranten

 

43.707. Nr 220

43.708. Nr 221

Minareterna och Huvudrestauranten

Entréen

 

45.235. Nr 222

43.709. Nr 223

Utställnings-konditoriet

Minareterna

 

43.710. Nr 224

43.711. Nr 225

Postkontor för 100 år sedan

Minareterna

 

43.713. Nr 226

43.717. Nr 240

Utställnings-konditoriet

Idrottshallen

 

132.036. Nr 241

132.037. Nr 245

Kongresshallen

Från Fyrtornet

 

132.038. Nr 251

100.746. Nr 252

Minneshallen och Huvudrestauranten

Berg- och Dal-banan

 

132.039. Nr 259

43.721. Nr 262

Gården i Konstindustrihallen

Minneshallen

 

72.094. Nr 265

132.040. Nr 267

Minneshallen och Huvudrestauranten

 

 

132.041. Nr 270

43.884. Nr 301

Minareterna

Idrottshallen

 

43.881. Nr 303

132.042. Nr 305

Minareterna och Minneshallen

Idrottshallen

 

100.747. Nr 24714

43.724. Nr 25108

Prins Smaun. Den minsta människan i världen 16 år gammal och väger 7 kg

Sagostaden Lilleputt

 

43.737. Serie 2 Nr 2/1-2/12. Pris.280.kr

57.019. Serie 3 Nr 3/1-3/12. Pris.280.kr

Mapp med 12st vyer från Jubileumsutställningen Göteborg 1923

Mapp med 12st vyer från Jubileumsutställningen Göteborg 1923

 

43.738. Serie 4 Nr 4/1-4/12. Pris.280.kr

Mapp med 12st vyer från Jubileumsutställningen Göteborg 1923

 

65.440. Pris.140.kr

132.044. Pris.80.kr

Jubileumsutställningen Göteborg 1923. Vybrev.

Göteborg med utställningen från flygplan

 

132.045. Pris.80.kr

132.046. Pris.80.kr

Göteborg med utställningen från flygplan

Göteborg med utställningen från flygplan

 

Förlag: Calegi Vykortslager (CG)

46.653. Nr 4812

43.727. Nr 4814

Göteborg. Stora ingången till Jubileumsutställningen

Göteborg. Jubileumsutställningen. Minneshallen.

 

43.883. Nr 4816

72.099. Nr 4822

Göteborg. Panorama över Jubileumsutställningen.

Göteborg. Jubileumsutställningen. Minneshallen.

 

43.728. Nr 4823

72.100. Nr 4825

Göteborg. Jubileumsutställningen. Minneshallen. Exportkaféet samt Stora Restauranten.

Göteborg. Jubileumsutställningen.

 

43.729. Nr 4826

60.304. Nr 4827

Göteborg. Jubileumsutställningens entrée

Göteborg. Stora Utställnings Restauranten.

 

60.303. Nr 4831

55.845. Nr 4833

Göteborg. Jubileumsutställningen

Göteborg. Jubileumsutställningen. Kongress & Musikhallen

 

60.300. Nr 4838

132.047. Nr 5153

Göteborg. Jubileumsutställningens entrée

Göteborg. Jubileumsutställningen. Minareterna

 

60.302.

132.049. Pris.280.kr

Jubileumsutställningen i Göteborg. Liseberg.

Mapp med 12st vyer från Jubileumsutställningen Göteborg 1923

 

Övrigt

132.050.

132.051. Nr 57

Privat foto med vykortsbaksida.

Privat foto med vykortsbaksida.

 

132.052. Pris.60.kr

132.053. Pris.60.kr

Vykort med reklamtext på baksidan för The L. M. Ericsson Exhibition. Automatic Telephone Exchanges.

Jubileumsutställningen 1923. Göteborg. "Falköga"

 

43.736.

132.054. Pris.80.kr

Jubileumsutställningen. Göteborg 1923. Blank baksida.

Hälsning från Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. Reklamkort för CAP choklad.

 

Svenska Lantbruksmötet 1923, Göteborg

132.048.

43.733.

Göteborg. Tjugoandra Allmänna Svenska Lantbruksmötet.

Kaligruvan på Lantbruksmötet i Göteborg 1923.

 

Nålmärke Pris.40.kr

Brevmärke Pris.30.kr

Brevmärke Pris.30.kr

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V