LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

                     Vykort Visby Gator                      

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det fler motiv från olika gator i Visby.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 
128.629, Visby. Adelsgatan. T2, K8, Pris.140.kr 98.398, Visby. Adelsgatan. T5, K8, Pris.80.kr

 

84.639, Visby. Adelsgatan. pl, T5, K7, Såld 128.630, Visby. Parti av Adelsgatan. T5, K7 (skadad adressida). Såld

 

128.631, Gotland. Visby. Adelsgatan. fr stpl Visby 3.7.72, K7, Pris.40.kr 128.632, Visby. Adelsgatan - affärsgatan. fr stpl 29.10.84, K7, Pris.30.kr

 

84.582, Wisby. Biskopsgatan. fr stpl PKP 354 20.7.37, K7, Pris.60.kr 84.583, Visby. Biskopsgatan. T3, K8, Pris.50.kr 128.633, Visby. Biskopsgatan. T4, K8, Pris.60.kr

 

128.634, Biskopsgatan med Domkyrkan. Visby. T5, K8, Pris,40.kr 128.635, Visby. "Kapitelshuset" vid Drottensgatan . T5, K8, Pris.40.kr

 

128.636, Visby. Gatuparti vid Finntrappan. T3, K8 (skadad adressida). Pris.120.kr 128.637, Visby. Domkyrkan från Finntrappan. fr GV stpl Visby 30.7.1918, K8, Pris.120.kr

 

84.587, Visby. Fiskargränd. T6, K6, Pris.40.kr 128.638, Visby. Fiskargränd. T6, K8, Pris.40.kr

 

84.588, Visby. Fiskargränd. T3, K8, Pris.60.kr 128.639, Wisby. Fiskargränd. T3, K8, Pris.60.kr 128.640, Wisby. Fiskargränd. T4, K8, Pris.50.kr

 

84.585, Visby. Fiskargränd. T5, K8, Pris.40.kr 84.586, Visby. Fiskaregränd. fr stpl Visby 27.7.55, K8, Pris.40.kr

 

128.641, Visby. Fiskargränd. T5, K8, Pris.50.kr 128.642, Visby. Fiskargränd. kortbrev. fr stpl Visby 11.8.66, K8, Såld

 

128.643, (Gråbodargränd. gårdsinteriör). T4, K8, Pris.60.kr 128.648, Visby. Hamngatan med Riksbankshuset. T3, K8, Pris.80.kr

 

128.649, Wisby. Parti af Hästgatan. T1, K8, Pris.120.kr

 

84.968, Visby. Gatuparti. (Kilgränd). fr stpl Visby 12.4.1932. K8, Pris.50.kr 128.645, Visby. Gammalt Hansehus. (Kilgränd). T3, K8, Pris.60.kr 84.943, Gammalt Hansehus. Visby. (Kilgränd). T2, K8, Pris.80.kr

 

84.942, Visby. Gammalt hus från Hansatiden. (Kilgränd). T4, K8, Pris.60.kr 84.969, Visby. Gamla hus från Hansetiden. (Kilgränd). T4, K8, Pris.60.kr 128.646, Visby. gatuparti. (Kilgränd). T4, K8, Pris.40.kr

 

128.647, Visby. "Stallet". gammalt hansiatiskt hus. (Kilgränd). T5, K8, Pris.50.kr 84.626, Klinten. Gatuparti. T2, K8, Pris.80.kr

 

84.647, Visby. Klosterbrunnsgatan. T5, K8, Pris.50.kr 84.648, Visby. Klosterbrunnsgatan. T5, K8, Pris.40.kr

 

84.646, Visby. Klosterbrunnsgatan. T6 K8, Pris.40.kr 128.644, Klosterbrunnsgatan. Visby. (bl.a. skylt: N. Böös Korgmakare). T2, K8, Pris.80.kr

 

128.650, Visby. Lybska gränd med Gamla Apoteket. T5, K8, Pris.50.kr 128.651, Visby. Lybska Gränd med Gamla Apoteket. fr stpl Visby 9.7.27, K8, Pris.60.kr 128.652, Visby. Lybska gränd. T4, K8, Pris.50.kr

 

128.653, Visby. Lybska gränd. Medeltidsstämning. T5, K8, Pris.50.kr 84.645, Lybska Gränd. T3, K8, Pris.50.kr 128.654, Visby. Lübska gränd. fr stpl Visby 19.6.61. K7, Pris.30.kr

 

128.655, Lybska Gränd. Wisby. T4, K8, Pris.50.kr 128.656, Visby. Lybska gränd och Mellangatan. T2, K8, Pris.60.kr 128.657, Gotland. Mellangatan i Visby. fr stpl Visby 20.7.72, K7, Pris.30.kr

 

128.658, Visby. Gatuparti. (Mellangatan), T4, K8, Pris.60.kr 84.944, Visby. Gammalt hus. (Mellangatan). T3, K8, Pris.60.kr 128.659. Mahognivillan. Mellangatan. Visby. T4, K8, Pris.50.kr

 

128.660, Visby. Mellangatan. T4, K8, Pris.50.kr 84.649, Visby. Gatuparti på Mellangatan. T1, K8, Pris.60.kr

 

128.661, Visby. Gammalt hus i Lybska gränd. (Mellangatan). T5, K8, Pris.50.kr 103.534, Visby. Mahognivillan. (Mellangatan). T5, K8, Pris.40.kr

 

84.638, Wisby. Murgatan. pl, T1, K7, Pris.50.kr 128.767, Wisby. Parti av Murgatan. T2, K8, Pris.40.kr

 

128.768, Wisby. Parti av Murgatan. T3, K8, Pris.60.kr 84.636, Murgatan. T3, K8, Pris.40.kr

 

128.676, Visby. Nicolaigränd. T6, K8, Pris.40.kr

 

128.737, Visby. S:t Maria Domen och Norra kyrkporten, fr GV stpl Visby 31.7.1919. K7, Pris.50.kr 84.964, Visby. Norra kyrkogårdsportalen. Efter en akvarell av S. Palmquist. T6, K8, Pris.40.kr 128.738, Parti från Visby. ofr, T1, K8, Pris.40.kr

 

 

84.611, Visby. Parti af Norra Kyrkogatan. T2, K8, Pris.50.kr 84.965, Wisby. Portal vid Domkyrkan. T2, K8, Pris.40.kr 128.677, Visby. norra. marg. ofr, T1, K7, Pris.80.kr

 

84.644, Wisby. Norra murgatan. T1, K8, Pris.60.kr 59.975, Norra Murgatan. Wisby. T1, K8, Pris.60.kr

 

128.739, Wisby. Parti af Norra murgatan. T1, K8, Pris.80.kr 128.740, Visby. Norra Murgatan. Stora huset. T3, K8, Pris.60.kr

 

128.741, Norra Murgatan. Visby. T5, K8, Pris.40.kr 128.742, Visby. N. Murgatan. T5, K8, Pris.40.kr

 

84.640, Visby. Norra Murgatan. T5, K8, Pris.40.kr 84.641, Visby. Norra Murgatan. T5, K8, Pris.40.kr

 

84.642, Visby. Norra Murgatan. T5, K8, Pris.40.kr 84.643, Visby. N:a Murgatan. T5, K8, Pris.40.kr

 

128.678, Visby. Gatuparti. Norra Tullgränd. T2, K8, Pris.60.kr 128.679, Norra Tullgränd. Visby. T4, K8, Pris.50.kr

 

128.778, Parti från norra delen af Wisby. (Norra Tullgränd). T1, K8, Pris.60.kr 128.779, Visby. parti af norra stadsdelen. (Norra Tullgränd). fr GV stpl Åsunden 7.5.1915. T1, K7, Pris.80.kr

 

84.936, Odal å Kyrkogatorna. Visby. T3, K8, Pris.50.kr 128.782, Visby. Gatuparti med S:t Nikolai ruin.  (Odal- & Kyrkogatorna). T2, K8, Pris.50.kr

 

84.938, Visby. Parti av norra stadsdelen m. St. Nicolaus.  (Odal- & Kyrkogatorna). T5, K8, Pris.40.kr 128.783, Visby. Norra Stadsporten.  (Odal- & Kyrkogatorna). T3, K8, Pris.40.kr

 

84.606, Visby. Odalgatan & Norder Port. T4, K8, Pris.50.kr 130.104, Visby. Norra Stadsporten. (Odalgatan). T3, K8, Pris.60.kr

 

84.607, Visby. Norderport. (Odalgatan). ofr, T1, K7, Pris.50.kr 84.603, Visby. Norderport. (Odalgatan). T5, K8, Pris.40.kr

 

84.604, Visby. Gatuparti med Norderport. (Odalgatan). T5, K8, Pris.40.kr 84.605, Visby. Gatuparti med Norderport. (Odalgatan). T5, K8, Pris.40.kr

 

84.785, Visby. Packhusgatan med Clematishuset. fr stpl Hemse 30.7.53, K7, Pris.40.kr 128.680, S.K. Rackarebacken. Wisby. T3, K8, Pris.40.kr

 

128.780, Visby. Parti från Norra Ringmuren. (Rackarebacken). T1, K8,  Pris.60.kr 128.781, Visby. Rackarbacken. Efter en akvarell av S. Palmquist.fr stpl Visby 5.7.60, K8, Pris.40.kr

 

128.743, Visby. Packhusplan med Clematishuset. T5, K8, Pris.40.kr 128.681, Visby. Ryska gränd. T3, K8, Pris.80.kr 128.682, Visby. Ryska gränd. T5, K8, Pris.40.kr

 

128.683, Visby. Gatuparti. St. Drottensgatan. T1, K8, Såld 84.945, Wisby. Häggska huset. (Sankt Drottensgatan 2). T4, K8, Pris.40.kr

 

128.744, Visby. Portikhuset. S:t Hansgatan. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr 84.591, Visby. S:t Hansgatan. fr stpl Visby 1948, K8, Pris.50.kr

 

59.974, Parti af S:t Hansgatan. Visby. fr OII stpl Visby 17.8.1902, K7, Pris.60.kr 84.596, Visby. Gammalt hus på S:t Hansgatan. T1, K8, Pris.50.kr

 

84.597, Visby. Parti af S:t Hansgatan. T1, K8, Pris.50.kr 84.598, Visby. Gammalt korsvirkeshus vid S.t Hansgatan. T1, K8, Pris.50.kr

 

128.745, Visby. Gammalt hus vid S:t Hansgatan. T4, K8, Pris.40.kr 128.746, Visby. Park vid St. Hansgatan. T3, K8, Pris.40.kr

 

128.747, Visby. S:t Hansgatan. T4, K8, Pris.40.kr 128.748, Visby. S:t Hansgatan. T5, K8, Pris.40.kr

 

84.592, Visby. S:t Hansgatan. T4, K8, Pris.40.kr 128.749, Visby. S:t Hansgatan. T5, K8, Pris.40.kr 128.750, Visby. S:t Hansgatan. T5, K8, Pris.40.kr

 

128.751, Visby. S:t Hansgatan med S:t Lars ruin. T5, K8, Pris.40.kr 84.594, Visby. St. Hansgatan. T3, K8, Pris.40.kr 84.595, Visby. Parti af S:t Hansgatan. T1, K8, Pris.50.kr

 

84.590, Visby. S:t Hansgatan. Efter en akvarell av S. Palmquist. T6, K8, Pris.40.kr 84.599, S:t Hansgatan. Visby. T1, K8, Pris.60.kr 84.593, Visby. Parti af St. Hansgatan. T3, K8, Pris.40.kr

 

128.684, Visby. S:t Larsgränd. Efter en akvarell av S. Palmqvist. T5, K6, Såld

 

128.685, Wisby. Skepparegatan. T1, K8, Pris.120.kr 128.686, Visby. Skeppareg. fr OII stpl Borås 24.8.1905, K7, Pris.120.kr

 

128.687, Slottsbacken. Wisby. T4, K8, Pris.60.kr 128.688, Visby. S. Slottsgränd. fr stpl Visby 17.8.66, K7, Såld

 

128.689, Visby. Späcksgränd. T2, K8, Pris.80.kr 128.690, Visby. Gränd från stentrappan. fr OII stpl Stockholm 24.7.06, K7, Pris.60.kr

 

130.219, Visby. Gamla Börsen, nu Vandrarhem. (Strandgatan 10, Langeska huset), T5, K8, Pris.40.kr 84.312, Visby. STF:s Vandrarhem. (Strandgatan 10, Langeska huset), T5, K8, Pris.40.kr 84.316, Visby. Svenska Turistföreningens vandrarhem. (Strandgatan 10, Langeska huset), T5, K8, Pris.40.kr

 

130.220, Wisby. Hotell Wisby Börs. (Strandgatan 10, Langeska huset), T3, K8, Pris.50.kr 84.324, Visby. Vandrarhemmet. (Strandgatan 10, Langeska huset), T5, K8, Pris.40.kr 84.319, STF;s vandrarhem i Visby. Gotland. (Strandgatan 10, Langeska huset), T6, K8, Pris.40.kr

 

128.752, Wisby. Parti av Strandgatan. T3, K8, Pris.40.kr 84.939, Visby. Liljihornska huset. T3, K8, Pris.50.kr 84.941, Visby. Liljehornska huset vid Strandgatan. fr stpl Visby 4.7.38, K8, Pris.40.kr

 

128.758, Liljehornska huset. Visby. T2, K8, Pris.60.kr 130.179, Visby. Liljehornska hust. (från omkring år 1300). (Strandgatan 16). fr stpl Visby, T4, K8, Pris.50.kr

 

128.753, Från Visby år 1858. Strandgatan. T4, K8, Pris.50.kr 84.622, Visby.  Strandgatan. T2, K8, Pris.40.kr 84.618, Visby. Korsvirkeshuset i Burmeisterska trädgården. fr stpl, T4, K8, Pris.40.kr

 

84.920, Visby. Strandgatan. T3, K8, Pris.50.kr 128.754, Visby. Strandgatan. T3, K8, Pris.40.kr 128.755, Visby. Strandgatan med Kruttornet. Efter en akvarell av S. Palmquist. T6, K8, Pris.40.kr

 

128.756, Wisby. Parti af Strandgatan. fr OII stpl Norrköping 2.8.1906, K8, Pris.120.kr 128.757, Stadshotellet och Strandgatan i Visby. fr OII stpl Visby 5.6.1903, K7, Pris.120.kr

 

84.625, Visby. Parti af Strandgatan. T3, K8, Pris.60.kr 128.760, Visby. Parti af Strandgatan och Slottsträdgården. T2, K8, Pris.60.kr

 

128.759, Strandgatan med Residenset. Wisby. fr OII stpl Visby 26.5.1902, K7, Pris.60.kr 85.090, Visby. Länsresidenset. (Strandgatan 1). T4, K8, Pris.50.kr

 

128.761, Visby. Strandgatan med Residenset. fr OII stpl Visby 29.1.1905, K8, Pris.60.kr 130.198, Residenset. Visby. T2, K8, Pris.60.kr

 

128.762, Visby. Strandgatan med Kalvskinnshuset. T3, K8, Pris.50.kr

 

84.623, Visby. Strandgatan med Kruttornet. T3, K8, Pris.60.kr 84.921, Visby. Kruttornet. ofr. T5, K8, Pris.40.kr

 

128.763, Wisby. Parti af Strandgatan. T2, K8, Pris.50.kr 128.764, Vattenkonsten vid Strandgatan. T3, K8, Pris.40.kr

 

84.620, Visby. Strandgatan. T5, K8, Pris.40.kr 84.621, Visby. Strandgatan. T5, K8, Pris.40.kr

 

128.765, Donnersplats. Visby. T2, K8, Pris.60.kr 84.377, Wisby. Strandgatan. T3, K8, Pris.50.kr

 

128.766, Wisby. Parti från Donners plats. fr OII stpl 30.8.10, K7, Pris.50.kr 84.658, Wisby. Donnersplan. fr stpl PKP 354  28.8.31, K8, Pris.50.kr

 

103.537, Visby. Strandgatan. fr stpl, T4, K6, Pris.40.kr 84.617, Visby. Gammalt korsvirkeshus. T6, K8, Pris.40.kr

 

128.691, Visby. Svarta gatan. Efter etsning af E. Runsten. T3, K8, Pris.60.kr 84.616, Visby. Södra Kyrkogatan. T3, K8, Pris.50.kr 84.615, Visby. Domkyrkan fr. Södra Kyrkogatan. fr stpl Visby 18.8.35, K8, Pris.40.kr

 

84.612, Visby. S. Kyrkogatan. T5, K8, Pris.40.kr 84.613, Visby. Södra Kyrkogatan. T5, K8, Pris.40.kr

 

84.614, Visby. S. Kyrkogatan. T5, K8, Pris.40.kr 128.769, Visby. Södra Murgatan med tornet Caesar. T2, K8, Pris.60.kr

 

128.770, Visby. S:a Murgatan. T5, K8, Pris.40.kr 128.771, Visby. Södra Murgatan. T6, K8, Pris.30.kr

 

84.949, Visby. Parti av ringmurens insida. fr stpl Visby 26.4.4?, K8, Pris.40.kr 84.634, Visby. S:a Murgatan. T5, K8, Pris.40.kr

 

84.637, Södra Murgatan. Wisby. T4, K8, Pris.40.kr 128.772, Visby. Södra Murgatan. T4, K8, Pris.40.kr

 

128.692, Visby. Gatuparti. Torngränd. T3, K8, Pris.50.kr 128.773, Visby. Tranhusgatan. T3, K8, Pris.60.kr

 

128.774, Visby. Tranhusgatan. T3, K8, Pris.80.kr 84.632, Visby. Tranhusgatan. T3, K8, Pris.50.kr

 

84.631, Visby. Parti af Tranhusgatan. T1, K8, Pris.50.kr 128.775, Tranhusatan. Wisby. fr GV stp 1919, T1, K7, Pris.80.kr 84.629, Wisby. Tranhusgatan. T3, K8, Pris.50.kr

 

128.776, Wisby. Tranhusgatan. T3, K8, Pris.50.kr 128.777, Visby. Tranhusgatan. pl, T2, K7, Pris.50.kr

 

128.693, Visby. Trappgatan. T5, K8, Pris.40.kr

 

128.694, Travegränd. Visby. T4, K8, Pris.40.kr 84.628, Visby. Trumpetarbacken. T3, K8, Pris.50.kr 128.696, Visby. Gatuparti. (Valvgränd). T3, K8, Pris.40.kr

 

84.627, Visby. Trädgårdsgatan med "Gamla garveriet". T5, K8, Pris,40.kr 128.695, Uddensgränd. Wisby. T4, K8, Pris.50.kr

 

84.651, Visby. Vårdklockegatan. T5, K8, Pris.40.kr 84.650, Visby. Vårdklockegatan. T5, K8, Pris.40.kr

 

Till vykort Visby
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörn4veck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V