LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

                     Vykort Visby Händelser                   

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det fler motiv från Visby.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 
128.911, Landtbruks- och Industriutställningen i Visby 1904. pl, K6, Pris.120.kr 128.912, Flytande Växtodlingsutställningen 1910. (bl.a. Visby cirka 30/6). K7, Pris.140.kr

 

47.915, Kult.hist. spelen. Visby. Slutscen ur "Sancta Maria". T1, K8, Pris.60.kr 128.913, Kult.hist. spelen. Visby. Gorm. Gammal kämpe. T1, K7, Pris.60.kr

 

128.914, Kult.hist. spelen. Visby. S:t Nicolaus. T1, K8, Pris.60.kr 128.915, Kulturhistoriska spelen i Visby. fr OII Södertelje 2.9.1901. K7, Pris.60.kr

 

128.916, Ruinspel i S:t Nicolaus i Visby. Scen ur musikskådespelet "Petrus de Dacia" av Friedrich Mehler. Textbok: Josef Lundahl. T5, K8, Pris.40.kr 128.917, Ruinspel i S:t Nicolaus i Visby. Scen ur musikskådespelet "Petrus de Dacia" av Friedrich Mehler. Textbok: Josef Lundahl. T5, K8, Pris.40.kr 84.232, Visby. Procession i S:ta. fr stpl 8.8.32, K8, Pris.40.kr

 

84.231, Ruinspel i S:t Nicolaus i Visby. Scen ur musikskådespelet "Petrus de Dacia" av Friedrich Mehler. Textbok: Josef Lundahl. T5, K8, Pris.40.kr

Förlag: Sago-konst. Stockholm (SK)

84.233, Ruinspel i S:t Nicolaus i Visby. Scen ur musikskådespelet "Petrus de Dacia" av Friedrich Mehler. Textbok: Josef Lundahl. SK.50/1129. T5, K8, Pris.40.kr 84.243, Ruinspel i S:t Nicolaus i Visby. Scen ur musikskådespelet "Petrus de Dacia" av Friedrich Mehler. Textbok: Josef Lundahl. SK.50/1130. T5, K8, Pris.40.kr 84.238, Ruinspel i S:t Nicolaus i Visby. Scen ur musikskådespelet "Petrus de Dacia" av Friedrich Mehler. Textbok: Josef Lundahl. SK.50/1131. T5, K8, Pris.40.kr

 

84.234, Ruinspel i S:t Nicolaus i Visby. Scen ur musikskådespelet "Petrus de Dacia" av Friedrich Mehler. Textbok: Josef Lundahl. SK.50/1132. T5, K8, Pris.40.kr 128.918, Ruinspel i S:t Nicolaus i Visby. Scen ur musikskådespelet "Petrus de Dacia" av Friedrich Mehler. Textbok: Josef Lundahl. SK.50/1133. T5, K8, Pris.40.kr 84.235, Ruinspel i S:t Nicolaus i Visby. Scen ur musikskådespelet "Petrus de Dacia" av Friedrich Mehler. Textbok: Josef Lundahl. SK.50/1134. T5, K8, Pris.40.kr

 

84.236, Ruinspel i S:t Nicolaus i Visby. Scen ur musikskådespelet "Petrus de Dacia" av Friedrich Mehler. Textbok: Josef Lundahl. SK.50/1135. T5, K8, Pris.40.kr 84.241, Ruinspel i S:t Nicolaus i Visby. Scen ur musikskådespelet "Petrus de Dacia" av Friedrich Mehler. Textbok: Josef Lundahl. SK.50/11236. T5, K8, Pris.40.kr

 

84.240, Ruinspel i S:t Nicolaus i Visby. Scen ur musikskådespelet "Petrus de Dacia" av Friedrich Mehler. Textbok: Josef Lundahl. SK.50/1137. T5, K8, Pris.40.kr 84.239, Ruinspel i S:t Nicolaus i Visby. Scen ur musikskådespelet "Petrus de Dacia" av Friedrich Mehler. Textbok: Josef Lundahl. SK.50/1138. T5, K8, Pris.40.kr

 

Förlag: Pressbyrån (Pre)

128.919, Visby. S:t Nicolaus. Scen ur musikskådespelet "Petrus de Dacia". Pre.F.5927. T5, K8, Pris.40.kr 84.237, Visby. S:t Nicolaus. Scen ur musikskådespelet "Petrus de Dacia". Pre.F.5928. T5, K8, Pris.40.kr

 

128.920, Visby. S:t Nicolaus. Scen ur musikskådespelet "Petrus de Dacia". Pre.F.5929. T5, K8, Pris.40.kr 84.242, Visby. S:t Nicolaus. Scen ur musikskådespelet "Petrus de Dacia". Pre.F.5930. T5, K8, Pris.40.kr

 

47.754, Motiv från Visby efter stormdag den 13-1-1905. K8, Pris.80.kr 128.921, Motiv från Visby efter stormdag den 13-1-1905. K8, Pris.80.kr

 

128.922, Visby. Stormdagarne 1905. K8, Pris.60.kr 128.923, Visby. Stormdagarne 1905. K8, Pris.60.kr

 

128.924, Visby. Stormdagarne 1905. K8, Såld 128.925, Visby. Stormdagarne 1905. K8, Pris.60.kr

 

128.926, Visby. Öfverisadt strandparti. T1, K8, Pris.60.kr 47.755, Visby. Öfverisadt strandparti. fr OII stpl Visby 14.2.1905, K8, Pris.60.kr

 

128.927, fr GV stpl Visby 17.7.1913, K6, Såld 128.928, Kongressminne. Visby 1924. ej adressida. K7, Såld

 

128.929, Polhemsbystens aftäckande. fr GV stpl Visby 19.2.1912och ankomststpl Kvarnlyckan 20.2.12, K8, Såld 84.248, Waldemar Atterdag brandskattar Wisby (C.G. Hellqvist). fr OII stpl Stockholm 5.1.03, K7, Pris.50.kr

 

Till vykort Visby
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörn4veck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V