LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

                     Visby Militära vykort                   

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det fler motiv från Visby.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

98.399, Visby. Artillerigården och staden.T2, K8, Pris.120.kr
128.856, Parti af Visby. fr OII stpl 1909, K8, Pris.140.kr
 
128.857, Artillerigården. Wisby. T2, K7, Pris.80.kr
84.230, Visby. Artillerikårens kasern. T3, K8, Pris.50.kr
 
128.858, Visborgs Slätt sedd från Vattentornet. T3, K8, Pris.50.kr
 
128.859, Gotland. Visborgs Slätt: Barackerna, pl, T1, K6, Pris.80.kr
128.860, Gotland. Visborgs Slätt: Barackerna, pl, T1, K6, Pris.80.kr
 
59.982, Förbruksföreningen, Wisborg. T3, K8, Pris.80.kr
103.539, Visborgs Slott och Fängelse. T2, K8, Pris.120.kr
 
128.861, Gotland. Visborgs Slätt: Högvakten. fr OII stpl Visby 8.6.1904, K8, Pris.80.kr
 
128.862, Visborgsslätt. Kanslihuset. fr stpl Visby 3.6.58, K7, Pris.40.kr
128.863, Kungl. Gotlands Inf. Reg:te. Kanslihuset. pl. T5, K7, Pris.40.kr
 
128.864, Visborgs Slätt. Kanslibyggnaden. T3, K8, Pris.60.kr
128.865, Visborgs slätt. Kanslibyggnaden. T2, K8, Pris.60.kr
 
128.867, Visborgs slätt. Nya Kasernerna. fr OII lyxstpl Visborgs Slätt 7.3.1907. K8, Pris.180.kr
128.867, Visborgs slätt. Nya Kasernerna. fr OII lyxstpl Visborgs Slätt 7.3.1907. K8, Pris.180.kr

 

128.866, Krigare på Visborgs Slätt 1905. fr OII stpl Visborgs Slätt, T2 + sidostpl Skyttefesten å Visborgsslätt. K6, Pris.120.kr
 
128.868, Visborgs slätt. Lägergatan. T2, K8, Pris.60.kr 103.540, Wisborgs slätt. Lägergatan. T3, K8, Pris.60.kr

 

128.869, Visborgs Lägerplats. Lägergatan. T1, K8, Pris.80.kr 128.870, Visborgs Lägerplats. Manskapsbaracker och vattentorn. T2, K8, Pris.80.kr

 

128.871, Visborgs Lägerplats. Officerspaviljongen. T2, K8, Pris.80.kr 128.875, Gotland. Visborgs Slätt: Officerspaviljongen. fr OII stpl Visby 8.6.1904, K8, Pris.60.kr

 

128.872, Wisborgs slätt. Lägerhyddan och kaserner. T4, K8, Pris.60.kr 128.876, Visborgs slätt. Sjukhuset. Gymnastikhuset och Kasern 1. fr 1+2+2 öre stpl Visby 24.12.1911. K8, Pris.120.kr

 

128.873, Visborgs Slätt. Kök. Mathall och Gymnastikhall. fr GV stpl Visborgs Slätt 5.3.1912, K7, Pris.80.kr 128.874, Visborgs slätt. Mathallen och Gymnastikhuset. T3, K8, Pris.80.kr

 

128.877, Wisborgs Slätt. Interiör av Mathallen. T3, K6, Pris.60.kr 128.878, Wisby Skyttegilles Paviljong. T3, K8, Pris.120.kr

 

128.879, Minne från Visborgs Slätt. Grupp af officerare. fr OII stpl Visby 4.7.1904 + sidostpl Skyttefesten å Visborgs Slätt den 3 Juli 1904. K8, Pris.160.kr 128.879, Minne från Visborgs Slätt. Grupp af officerare. fr OII stpl Visby 4.7.1904 + sidostpl Skyttefesten å Visborgs Slätt den 3 Juli 1904. K8, Pris.160.kr

 

128.880, Minne från Visborgs Slätt. Marketenterierna.fr 4+1 öre stpl Visborgs Slätt 18.4.190? K5-6, Pris.60.kr

 

128.881, Wisborgs slätt. Soldathemmet. T4, K8, Pris.60.kr 128.882, Gotlands Soldathem. Visborgs slätt. T4, K8, Pris.60.kr

 

128.883, Wisborgs Slätt. Kasernerna. pl, T4, K7, Pris.50.kr 128.884, Kaserngården. Wisborgs-slätt. T4, K8, Pris.50.kr

 

128.885, Wisborgs Slätt. T4, K8, Pris.50.kr 128.886, (Mina). fr GV stpl Visby 11.11, K7, Pris.60.kr

 

128.887, P 18 Gotlands Regemente. fr stpl Visby 9.1.74, K7, Pris.30.kr

 

 

Till vykort Visby
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörn4veck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V