LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  leopoldsantik@gmail.com

Gece

Förlag: Turitz & Co., Göteborg  (TCG)

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

136.704, TCG. pl stpl 1933, K7, SEK.30 136.705, TCG. fr stpl Enskede 23.12.33, K7, SEK.30 136.706, TCG.fr stpl Segeltorp 23.12.3?, K7, Sold 136.707, TCG. pl T5, K7, SEK.30
136.708, TCG. fr stpl, T5, K7, SEK.30 136.709, TCG. fr stpl, T5, K8, Sold 136.710, TCG. T5, K8, SEK.30 136.711, TCG. fr stpl, T5, K7, SEK.30
136.712, TCG. T5, K8, SEK.30 136.713, TCG. fr stpl Turku 23.XII.35, K8, SEK.30 136.714, TCG. fr stpl Örebro 20.12.34, K8, SEK.30 136.715, TCG. fr stpl, T5, K7, SEK.30
136.716, TCG. fr stpl, T5, K7, SEK.30 136.717, TCG. fr stpl Bollstanäs 23.12.35, K8, Sold 136.718, TCG. fr stpl, T5, K8, SEK.30 136.719, TCG. fr stpl, T5, K8, SEK.30
136.720, TCG. pl, T5, K7, SEK.30 136.721, TCG. T5, K8, SEK.30 136.722 TCG. fr stpl, T5, K8, SEK.30 136.723, TCG. fr stpl Stockholm 25.12.34, K8, SEK.30
136.724, TCG. fr, stpl, T5, K8, SEK.30 136.725, TCG. fr stpl Stockholm 31.12.35, K7, SEK.30 136.726, TCG. T5, K8, SEK.30 136.727 TCG. fr stpl, T5, K8, SEK.30
136.728, TCG. pl, T5, K7, Sold 136.729, TCG. pl, T5, K7, Sold 136.730, TCG. T5, K8, Sold 136.731, TCG. fr stpl, T5, K7, Sold
136.732, TCG. fr, stpl. T5, K8, SEK.30 136.733, TCG. fr stpl Stockholm 31.12.37, K8, SEK.30 136.734, TCG. fr stpl Stockholm 24.12.34, K7, Sold 136.735, TCG. fr. stpl. T5, K7, SEK.30
136.736, TCG. fr stpl, T5, K7, Sold 136.737, TCG. fr stpl, T5, K8, Sold 136.738, TCG. fr stpl Västerås 24.12.35, K7, SEK.30 136.739, TCG. fr stpl, T5, K8, SEK.30
136.740, TCG. fr stpl Stockholm 31.3.34, K8, Sold 136.741, TCG. fr stpl Täby 27.3.37, K8, Sold 136.742, TCG. fr stpl, T5, K8, Sold 136.743, TCG. T5, K8, Sold
136.744, TCG. fr stpl Täby 13.4.36, K8, Sold 136.745, TCG. fr stpl, T5, K8, Sold 136.746, TCG. T5, K8, Sold 136.747, TCG. fr, stpl, T5, K8, SEK.30
136.748, TCG. T5, K7, SEK.30
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order