LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  leopoldsantik@gmail.com

George

 George Schumann, Norsk tecknare

Förlag: Lindqvists Forlag  (LF)

Förlag: Börrehaug & Remen, Oslo  (B&R)

Förlag:    172/10

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

136.659, LF.1170. T5, K8, SEK.40 136.660, LF.1170. T5, K8, SEK.40
136.661, LF.1170. T5, K8, SEK.40 136.662, B&R,Serie.S/5411. fr stpl Narvik 15.12.1954, K7, SEK.40
97.967, LF.1171. fr stpl Timmersdala 29.1.86, K8, SEK.40 97.968, LF.1171. T5-6, K8, SEK.40 97.969, LF.1171. T5-6, K8, SEK.40
97.970, LF.1171. T5-6, K8, SEK.40

 

97.961, 172/10. T5, K8, SEK.40 97.963, 172/10. T5, K8, SEK.40 136.663, 172/10. T5, K8, SEK.40
 
97.964, 172/10. T5, K8, SEK.40 97.966, 172/10. T5, K8, SEK.40

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order