LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Göteborg Gator

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det fler motiv från olika gator i Göteborg.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

127.511. Göteborg. Södra Allégatan med Folkbiblioteket. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.60.kr

 

127.512. Göteborg. Aschebergsgatan. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.60.kr 127.513. Göteborg. Aschebergsgatan. fr. stpl. T4. K6. Pris.50.kr

 

127.514. 194 Göteborg. Bangatan och Masthyggskyrkan. fr. GV. stpl PKXP 8D 23.8.1920. K8. Pris.50.kr 127.515. Basargatan och Grönsakstorget i Göteborg. T6. K8. Pris.40.kr

 

100.348. Bengt Lidnersgatan 7. Göteborg. fr. Göteborg 1 13.3.41. K8. Pris.80.kr 127.516. Göteborg. Berzeliigatan. T1. K8. Pris.120.kr

 

127.517. Göteborg. Berzeliigatan. ofr. T2. K8. Pris.60.kr 127.518. Göteborg. Berzeliigatan. fr. stpl Göteborg 1 23.7.32. K8. Pris.60.kr

 

127.519. Göteborg. Karl Gustafsgatan. fr. GV. stpl. T3. K8. Såld 127.520. Carl Gustafsgatan. Göteborg. T3. K8. Pris.60.kr

 

112.776. Carl Johansgatan. Göteborg. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.120.kr 127.521. Göteborg. Dag Hammarskjölds väg med Annedalskyrkan. T6. K8. Pris.30.kr

 

127.522. No. 119. Engelbrektsgatan. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 13.2.07. K7. Pris.60.kr 30.957. Göteborg. Engelbrektsgatan. T1. K8. Pris.120.kr

 

127.523. Göteborg. Eric Dahlbergsgatan. fr. OII. stpl. T2. K7. Pris.60.kr 127.524. Göteborg Nedre Fogelbergsgatan. ofr, T1. K7. Pris.50.kr

 

127.525. Göteborg. Fredsgatan. T6. K8. Pris.40.kr 127.526. Göteborg. Geijers- och Arkivgatorna. fr. GV. stpl Göteborg 29.10.19. K7. Pris.50.kr

 

64.713. Göteborg. Gibraltargatan. T5. K8. Såld 103.567. Göteborg. Gibraltargatan. T5. K8. Pris.60.kr

 

127.527. Göteborg. Klippans kulturreservat vid Gröna gatan. fr. stpl. T6. K7. Pris.30.kr 40.189. Göteborg. Götabergsgatan. fr. OII. stpl PKXP No 64A 17.11.1902. K7. Pris.60.kr

 

71.283. Göteborg. Haga- Kyrko- & Vestergatorna. fr. OII. stpl Göteborg 10.VI.05. K7. Pris.120.kr

 

127.528. Göteborg. Norra Hamngatan. T1. K7. Pris.60.kr 127.529. Residensbron och norra hamngatan. Göteborg. fr. OII. stpl Frillesås 7.5.1903. K7. Pris.140.kr

 

64.553. Göteborg. Norra Hamngatan. T1. K8. Pris.50.kr 127.530. Norra Hamngatan i Göteborg. Kristine Kyrka i bakgrunden. fr. stpl Göteborg 3.11.83. K8. Pris.30.kr

 

89.282. Göteborg. Norra och Södra Hamngatorna. fr. OII. stpl Göteborg 20.11.1899. K7. Pris.250.kr

 

64.496. Södra Hamngatan. Göteborg. fr. OII. stpl Edebäck 19.11.1909. K8. Pris.60.kr 38.790. Södra Hamngatan. Göteborg. fr. OII. stpl Bjurholm 3.10.1903. K7. Pris.80.kr

 

127.531. C. L. Malmsjö & C:o. Södra Hamngatan 29. Göteborg. fr. GV. stpl Göteborg 15.4.19. K8. Pris.240.kr 127.532. Göteborg. Södra Hamngatan. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.533. Göteborg. Västra Hamngatan. fr. stpl. T2. K7. Pris.60.kr 89.284. Helsning från Göteborg. Vestra Hamngatan. fr. OII. stpl Göteborg 24.11.1899. K7. Pris.250.kr

 

127.534. Göteborg. Västra Hamngatan. fr. stpl Göteborg 9.1.29. K8. Pris.50.kr 65.062. Göteborg. Västra Hamngatan. fr. stpl Göteborg 1 24.9.41. K8. Pris.50.kr

 

64.504. Motiv från Östra Hamngatan. Göteborg. T1. K8. Pris.50.kr 64.587. Göteborg. Östra Hamngatan. T1. K7. Pris.60.kr

 

127.535. Göteborg. Ö. Hamngatan. T3. K8. Pris.60.kr 127.536. Göteborg. Östra Hamngatan. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.537. Hörnet af Carlsro och Haraldsgatorna. Göteborg. ofr. T1. K7. Pris.60.kr

 

127.538. Göteborg. Övra Husargatan. fr. stpl Göteborg 23.9.47. K8. Pris.50.kr 103.591. Göteborg. Övra Husargatan. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.539. K. F. U. K. Göteborg. Hvitfeldsg. 4. fr. GV. stpl. T3. K7. Pris.120.kr 127.540. Kaponiergatan. Göteborg. ofr. T1. K7. Pris.60.kr

 

127.547. Göteborg. Klintens väg. T5. K8. Pris.40.kr 127.541. No. 371. Göteborg. Klädpressargatan. T1. K8. Pris.120.kr

 

127.542. Göteborg. Södra vägen. Korsvägen. fr. stpl Göteborg 17.6.27. K7. Pris.50.kr 127.543. Göteborg. Korsvägen och Mässhuset. T6. K8. Pris.30.kr

 

127.544. Göteborg. Domkyrkan och Kungsgatan. T2. K8. Pris.60.kr 127.545. Göteborg. Kungsgatan. T1. K8. Pris.40.kr

 

127.548. Göteborg. Kungsgatan med Domkyrkan. fr. stpl Göteborg 1 21.7.33. K7. Pris.50.kr 127.546. Göteborg. Vasa Kyrokogata-Aschebergsgatan. fr. GV. stpl Göteborg 13.6.17. K7. Pris.60.kr

 

127.549. Motiv från Järntorget med Linné- och 2:a Långgatorna. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 7.7.08. K7. Pris.160.kr 127.550. Göteborg. Linnégatan. fr. GV. stpl Göteborg 27.2.12. K7. Såld

 

127.551. Göteborg. Linnégatan. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.60.kr 30.956. Göteborg. Linnégatan. fr. OII. stpl Göteborg 4.VII.02. K7. Pris.60.kr

 

64.719. Göteborg. Lyckans väg. fr. stpl Göteborg 1 15.8.40. K8. Pris.40.kr

 

127.552. Andra Långgatan. Göteborg. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.120.kr 127.553. Jerntorget med Andra Långgatan. Göteborg. fr. GV. stpl. T3. K7. Såld

 

127.554. Fjärde Långgatan. Göteborg. T1. K8. Pris.60.kr 127.555. Göteborg. Molinsgatan. T3. K8. Pris.60.kr

 

64.492. Nils Ericsonsgatan. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 3.11.04. K7. Pris.120.kr 127.556. Göteborg. Nils Ericsonsgatan. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr

 

127.557. Göteborg. Olof Skötkonungsgatan. T5. K7. Pris.60.kr

 

64.506. Parkgatan och John Ericsons Staty. Göteborg. T1. K7. Pris.50.kr 64.481. Göteborg. Parkgatan. fr. OII. stpl. T2. K7. Pris.60.kr

 

38.800. Göteborg. Parkgatan. fr. OII. stpl Göteborg 21.VI.02. K7. Pris.50.kr 38.782. Göteborg. Motiv fr. Parkgatan. fr. OII. stpl PKXP No 8C 2.5.1905. K7. Pris.60.kr

 

127.558. Plantagegatan och Oscar Fredriks kyrka. Göteborg.  T1. K7. Pris.60.kr

 

127.559. Göteborg. Prinsgatan med Oscars Fredriks Kyrka. fr. GV. stpl. K8. Pris.50.kr 127.560. Göteborg. Prinsgatan. fr. stpl. T5. K8. Såld

 

112.774. Göteborg. Redbergsvägen. T5. K8. Pris.60.kr 127.561. Göteborg. Redbergsvägen & Gubberogatan. fr. stpl. T5. K8. Såld

 

71.294. Göteborg. Richertsgatan o. Viktor Rydbergsgatan. fr. stpl Göteborg 15.6.46. K8. Pris.50.kr 127.562. Risåsgatan. Göteborg. fr. OII. stpl Bro 3.3.1903. K7. Pris.120.kr

 

127.563. Motiv från Rosenlundsgatan. Göteborg. fr. OII. stpl Stockholm 9.12.1906. K8. Pris.140.kr 127.564. Göteborg. S:t Sigfridsgatan. fr. stpl Göteborg 16 12.4.35. K7. Pris.50.kr

 

127.565. Skolgatan. Göteborg. fr. GV. stpl Göteborg 1.10.12. K8. Pris.160.kr 127.566. Göteborg. Mariaplan och Slottsskogsgatan. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.567. Göteborg. Skånegatan. T5. K8. Pris.50.kr 127.568. Sprängkullsgatan. Göteborg. fr. OII. stpl. Gud(hem) 21.5.1906. K7. Pris.120.kr

 

127.569. Göteborg. Stampgatan. fr. OII. stpl Göteborg 23.IX.02. K7. Pris.50.kr

 

71.298. Sten Sturegatan. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 23.VI.02. K7. Pris.60.kr 71.297. Sten Sturegatan. Göteborg. T2. K8. Pris.60.kr

 

64.497. Göteborg. Motiv fr. Stora Nygatan. fr. OII. stpl PKXP No 8B 17.1.1903. K7. Pris.60.kr 64.546. No. 357. Göteborg. Stora Nygatan. fr. OII. stpl Göteborg 27.II.02. K7. Pris.50.kr

 

38.965. Göteborg. Stora Nygatan. T3. K8. Pris.50.kr 127.570. Göteborg. Stora Nygatan. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.571. Parti af Storgatan. Göteborg. T1. K8. Pris.120.kr 127.572. Göteborg. Svalebogatan. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.573. Södra vägen. Göteborg. fr. OII. stpl PKXP No 61C 5.12.1902. K7. Pris.60.kr

 

38.810. Södra vägen med Dicksons villa. ofr. T1. K7. Pris.50.kr 127.574. Göteborg. Parti av Södra Vägen. fr. GV. stpl Göteborg 9.12.17. K7. Pris.80.kr

 

127.575. Motiv fr. Vasagatan. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 13.VI.01. K7. Pris.60.kr

 

89.283. Göteborg. Wasagatan. fr. OII. stpl Göteborg 12.12.99. K7. Pris.250.kr 64.479. Parti af Wasagatan. Göteborg. fr. OII. stpl Götened 28.2.1906. K8. Pris.60.kr

 

127.576. Vasagatan. Göteborg. T1. K8. Pris.80.kr 127.577. Vasagatan. Göteborg. fr. OII. stpl PLK 220 10.11.1902. K7. Pris.120.kr

 

71.303. Vegagatan. Göteborg. T1. K7. Pris.80.kr 127.578. Göteborg. Vegagatan. T5. K8. Pris.50.kr

 

30.962. Victoriagatan. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 10.III.02. K7. Pris.60.kr 30.955. Viktoriagatan. Göteborg. ofr. T1. K7. Pris.60.kr

 

127.579. Hälsning från Göteborg. Viktoriagatan. fr. OII. stpl Göteborg 22.3.02. K7. Pris.160.kr

 

127.580. Göteborg. Viktoriagatan. fr. OII. stpl Göteborg 6.VII.05. K7. Pris.60.kr 127.581. Göteborg. Västergatan. fr. stpl Göteborg 1 23.11.39. K8. Pris.50.kr

 

Till vykort Göteborg

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V