LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Göteborg

Gruss aus - Semitopo mm

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det fler motiv från olika platser i Göteborg.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

89.281. Helsning från Göteborg. Hamnen. Trädgårds föreningen. fr. OII. stpl Hjerpås 9.12.1903. K7. Pris.280.kr 69.081. Helsning från Göteborg. ofr. daterad 13.12.1893. T1. K7. Pris.700.kr

 

96.397. Hälsning från Göteborg. Stora Hamnkanalen. Kungsportsavenyen. Gustaf II Adolfs Staty. T1. K6. Pris.280.kr 21.322. Helsning från Lorensberg. fr. OII. stpl Göteborg 6.11.01. K6. Pris.120.kr

 

61.024. Godt Nytt År. Hertzska huset och posten. Göteborg. T1. K7. Pris.180.kr 127.099. Motiv från Slottsskogen. fr. OII. stpl Göteborg 4.11.01. K7. Pris.160.kr

 

96.396. Morgon-Posten. Gustaf II Adolfs torg med Börsen. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 6.X1.02. K7. Pris.380.kr 60.809. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. Göteborg. Stadsbiblioteket. ofr. T1. K7. Pris.380.kr

 

127.100. Göteborg. Gustaf Adolf torg och stora Hamnkanalen. T1. K8. Pris.360.kr 127.101. Göteborg. Hvitfeldsplatsen. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.360.kr

 

73.632. K. F. U. Ms hus. Göteborg. fr. OII. stpl 9.IX.02. K7. Pris.400.kr 89.278. Parti från Järntorget. Göteborg. fr. GV + jul märke. stpl. Göteborg 29.12.12. K7. Pris.400.kr

 

53.556. Göteborg. Kungspoortsbron. fr. OII. stpl Göteborg 8.V.02. K7. Pris.260.kr 65.539. Göteborg. Kungsportsbron. ofr. T1. K7. Pris.260.kr

 

65.540. Göteborg. Parti af Vallgrafven. fr. OII. stpl Göteborg 6.V.02. K7. Pris.260.kr 65.541. Göteborg. Hamnen. fr. OII. stpl Göteborg 21.V.02. K7. Pris.260.kr

 

53.652. Göteborg. Stadsbiblioteket. fr. OII. stpl Göteborg 5.VIII.02. K7. Pris.260.kr 56.142. Göteborg. Domkyrkan. fr. OII. stpl Edane 10.1.1903. K7. Pris.260.kr

 

56.321. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 31.XII.02. K7. Pris.240.kr

 

53.989. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 5.IV.04. K7. Pris.240.kr 65.542. Göteborg. fr. 1+1 öre stpl Göteborg 1.III.02. K7. Pris.240.kr

 

51.089. Jlgods. Stora dammen. Slottskogen. 556 Göteborg. En låda hälsningar från. fr. OII. stpl Göteborg 3.XII.02. K7. Pris.260.kr 82.673. Jlgods. Trädgårdsföreningen. 445 Göteborg. En låda hälsningar från. fr. OII. stpl Göteborg 8.XI.02. K7. Pris.260.kr

 

60.364. Göteborg. Museum. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.360.kr 60.380. Carl Johansgatan. Göteborg. fr. stpl. 1906,K7. Pris.340.kr

 

96.398. Göteborg. Stadsbiblioteket. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.340.kr 65.534. Göteborg. Stadsbiblioteket. fr. stpl Göteborg 22.1.02. K7. Pris.340.kr

 

60.377. Göteborg. Domkyrkan. fr. OII. stpl Bredgrind 17.4.1903. K7. Pris.340.kr 65.535. Göteborg. Domkyrkan. fr. OII. stpl Göteborg 8.1.02. K7. Pris.340.kr

 

65.537. Göteborg. Norra Hamngatan. fr. OII. stpl Göteborg 27.1.02. K7. Pris.340.kr 65.533. Göteborg. Skansen. Kronan. fr. 1+1 öre stpl Göteborg 8.IV.02. K7. Pris.340.kr

 

65.538. Göteborg. Parti af Kungstorget. fr. OII. stpl Göteborg 25.1.02. K7. Pris.340.kr 65.536. Göteborg. Kungsportsbron. fr. 1+2+2 öre stpl. Göteborg 1.1.02. K7. Pris.340.kr

 

65.532. Göteborg. Gustaf Adolfs torg. fr. OII. stpl Göteborg 13.1.02. K7. Pris.340.kr 65.531. Göteborg. Trådgårds föreningen. fr. 1+1 öre stpl Göteborg 25.III.02. K7. Pris.340.kr

 

60.099. Göteborg. Hamnen. fr. OII. stpl PKXP 19 26.6.03. K5. Pris.120.kr

 

49.833. Kungsportsavenyen. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 2.IV.02. K7. Pris.260.kr 58.754. Göteborg. Hjärtlig Hälsning Från. fr. OII. stpl Warberg 18.12.1902. K7. Pris.240.kr

 

127.102. Göteborg. God Jul. Sign: Erik. O. S. fr. stpl Göteborg 24.12.31. K8. Pris.120.kr 103.590. Västra Hamngatan. Göteborg. God Jul. Sign: G. Stoopendaal. fr. GV. stpl. T3. K8. Pris.120.kr 127.103. Göteborg. God Jul. fr. stpl. K7. Såld

 

127.104. Göteborg. Hamnen. N. Hamngatan. Trädgårdsföreningen. Alléparti. Skansen Kronan. Slottskogen. fr. stpl. T2. K6. Pris.120.kr

 

72.106. Göteborg. Jonas Alströmers Staty. Carl IX Staty. Konserthuset. Stadsbiblioteket. Stora teatern. Hotellplatsen Parti af Slottskogen. Trädgårdsföreningen. fr. OII. stpl Göteborg 19.4.08. K7. Pris.160.kr 77.694. Göteborg. Jonas Alströmer Statyn. Karl IX Staty. Konserthuset. Ö Hamngatan. Stora hamnkanalen. Drottningtorget. Järntorget. Parti av slottskogen. fr. OII. stpl Göteborg 16.7.09. K7. Pris.160.kr

 

60.472. Slottskogen vid Göteborg. Hjortparken. Utsikt från dansbanan. Prippska villan. Smålandsstugan. Fågeldammen. Björnburen. Från Hjortparken. Från Hjortparken. fr. OII. stpl Göteborg 21.1.09. K7. Pris.160.kr 60.471. Göteborg. Entréen till Skansen Kronan. Lorensberg. Motiv i Trädgårdsföreningen. Motiv från Slottskogen. K.F.U.M. Kungsportsplatsen. Motiv från Brunnsparken. Redbergslids folkpark. fr. OII. stpl. T2. K7. Pris.160.kr

 

127.105. Göteborgs Kyrkor. Domkyrkan. Kristine kyrka. Haga kyrkan. Oscar Fredriks kyrka. Johanneskyrkan. Karl Johans kyrka. St: Pauli kyrka. Örgryte nya kyrka. fr. OII. stpl Renneslöf 14.6.1909. K7. Pris.160.kr 127.106. Göteborg. pl. T2. K7. Pris.160.kr

 

53.330. Göteborg. Nya Allen. T1. K8. Pris.120.kr

 

53.326. Göteborg. Slottsskogen. T1. K8. Pris.120.kr 53.327. Göteborg. Vasaplatsen. T1. K8. Pris.120.kr

 

53.329. Göteborg. Nya Teatern. T1. K6. Pris.120.kr 53.328. Göteborg. Östra Hamngatan. T1. K8. Pris.120.kr

 

123.729. Postvimpel. Göteborg. Paddan. fr. stpl Göteborg 7.8.54. K7. Såld

Till vykort Göteborg

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V