LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Göteborg

Hamnen / Kanalen mm

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det fler motiv från nedanstående motiv i Göteborg.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Hamnen

127.627. Helsning från Göteborg. Hamnen i morgonbelysning. fr. OII. stpl Göteborg 10.11.03. K7. Pris.320.kr

 

65.138. Motiv från Lilla Bommen. T1. K8. Pris.120.kr 127.628. Lilla Bommen. Göteborg. T3. K8. Pris.60.kr

 

127.681. Göteborg. Lilla Bommen. T5. K8. Såld 127.682. Göteborg. Lilla Bommen. T5. K8. Pris.50.kr

 

64.707. Göteborg. Götaälvsbron. T5. K8. Pris.40.kr 64.706. Göteborg. Götaälvsbron. T6. K8. Pris.40.kr

 

127.629. Fisktorget. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 11.2.08. K7. Pris.160.kr 127.630. Parti af hamnen för kanalångare. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 26.5.02. K7. Pris.80.kr

 

127.631. Parti af hamnen. Göteborg. fr. OII.(skadat) stpl Göteborg 28.II.06. K8. Pris.60.kr 71.287. Kusten. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 15.08.03. K7. Pris.140.kr

 

127.632. Göteborg. Hamnen. fr. OII. stpl Göteborg 6.IX.05. K7. Pris.60.kr 127.633. Göteborg. Hamnen med tullhuset. fr. GV. stpl Göteborg 7.12.17. K7. Pris.120.kr

 

127.634. Inloppet till Göteborg. fr. GV. stpl Göteborg 10.9.11. K8. Pris.60.kr 127.635. Göteborg. Hamnpiren. fr. OII. stpl Floda station 25.4.03. K7. Pris.80.kr

 

127.636. Göteborg. Fiskhamnen och Englandskajen. fr. stpl. T5. K8. Såld

 

127.680. Lindholmens torrdocka. Göteborg. fr. OII. stpl Järnbrott 6.6.1911. K7. Såld 127.637. Göteborg. Sjösättning på Lindholmens varv. fr. stpl. T5. K7. Pris.60.kr

 

127.638. Göteborg. Hamnen. T5. K8. Pris.50.kr 14.946. Göteborg. m/s Gripsholm och m/s Suecia. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.639. Göteborg. Fyrmastade barken "Viking". T5. K8. Pris.40.kr 127.640. Göteborg. M/S "Stockholm" vid Stigbergskajen. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.641. Göteborg. Fiskhamnen. Lossning av fisk. T5. K8. Pris.40.kr 14.992. Göteborg. Hamnen. fr. stpl Göteborg 1 10.7.53. K8. Pris.40.kr

 

15.000. Göteborg. Hamnen. Träpiren. T5. K8. Pris.40.kr 127.642. Göteborg. Hamnen med M/S "Stockholm" och M/S Saga. T5. K8. Pris.50.kr

 

15.016. Göteborg. M/S Saga i hamn. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.643. Göteborg. Ångaren Stockholm på utgående. STF. T4. K8. Pris.50.kr 127.644. Göteborgs Frihamn. STF. T4. K7. Pris.50.kr

 

65.137. Göteborg. Hamnbild. T6. K8. Pris.50.kr 127.645. Göteborg. Vy över hamnen. fr. stpl Göteborg 1 13.8.63. K8. Pris.40.kr

 

127.686. Utsigt öfver Skeppsbron och inloppet. Göteborg. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.80.kr 127.687. Motiv från Skeppsbron. Göteborg. fr. OII. stpl Stenungsund 9.6.1901. K7. Pris.160.kr

 

127.688. Göteborg. Parti från Skeppsbron med Handelspalatset "Mercur". fr. OII. stpl Göteborg 12.II.02. K7. Pris.120.kr 127.685. Göteborg. Västanfläkts Turiststation. fr. stpl Göteborg 1 14.7.69. K7. Pris.40.kr

 

127.674. Göteborg. Älvsborgsbron. T6. K8. Pris.30.kr 127.675. Göteborg. Älvsborgsbron med Sessanlinjens M/S Prinsessan Désirée. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

Hamnkanalen

127.646. Göteborg. ofr. T1. K8. Pris.60.kr

 

72.066. Göteborg. Södra Hamnkanalen. fr. OII. stpl Göteborg 9.11.03. K7. Pris.80.kr 64.520. Göteborg. Södra Hamnkanalen. T1. K8. Pris.60.kr

 

89.285. Stora Hamnkanalen. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 23.11.1899. K7. Pris.240.kr 89.286. Stora Hamnkanalen. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 31.12.1899. K7. Pris.240.kr

 

53.568. Från Sveriges Städer. Göteborg. Södra Hamnkanalen. fr. stpl Liatorp. T3. K8. Pris.60.kr 127.647. Göteborg. Stora Hamnkanalen. T5. K8. Pris.60.kr

 

127.648. Göteborg. Norra Hamnkanalen. fr. GV. stpl. fr. T3. K7. Pris.60.kr 127.649. Göteborg. Drottningtorget med Norra Hamnkanalen. fr. GV. stpl Göteborg 31.10.18. K7. Pris.50.kr

 

127.650. Göteborg. Stora Hamnkanalen. T5. K8. Pris.50.kr 64.618. Göteborg. Stora Hamnkanalen. T6. K8. Pris.40.kr

 

40.255. Parti från Göteborg. Fisktorget. Reklamtext på adressidan. "Glöm ej Mustads Margarin. Obs! är den bästa!"  ofr. T2. K8. Pris.60.kr 127.689. Göteborg. Fisktorget med Kungshöjden. fr. GV. stpl. T3. K8. Pris.50.kr

 

127.692. Göteborg. Feskekörka. T6. K8. Pris.30.kr

 

127.683. Packhusplatsen. Göteborg. fr. OII. stpl. T2. K8. Pris.120.kr 127.684. Göteborg. Packhusplatsen. fr GV (skadat) ostpl. T3. K8. Pris.80.kr

 

127.676. Drottningtorget och Slussen. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 10.9.06. K7. Pris.60.kr 64.512. Göteborg. Slussen. fr. OII. stpl Göteborg 27.IV.03. K7. Pris.50.kr

 

38.994. Göteborg. Parti af Wallgrafven. T2. K8. Pris.60.kr 127.677. Göteborg. Parti af Wallgrafven. T2. K8. Pris.50.kr

 

127.678. Göteborg. Motiv från Vallgraven. T5. K8. Pris.50.kr 127.679. Göteborg. Parti af Vallgrafven med Pusterviksbron. fr. OII. stpl Göteborg 14.VIII.03. K7. Pris.60.kr

 

64.629. Göteborg. Motiv från Vallgraven. fr. stpl Göteborg 23.6.61. K8. Pris.40.kr

 

127.690. Göteborg. Vasabron. T2. K7. Pris.60.kr 64.584. Göteborg. Nya Kämpebron. Muséet och Tyska Kyrkan. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.691. Göteborg. Kämpebron. fr. stpl Göteborg 22.7.71. K8. Pris.30.kr

 

Övrigt

127.651. Paddan Göteborg. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 127.652. Paddan Göteborg. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.653. Paddan Göteborg. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 127.654. Göteborg. Paddans tilläggsplats. fr. stpl Göteborg 17.6.68. K8. Pris.40.kr

 

127.655. Göteborg. Gamla Älvsborgs fästning. T3. K8. Pris.40.kr

 

Till vykort Göteborg

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V