LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Göteborg

Järnväg och Spårväg

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det fler motiv från Järnväg och Spårväg i Göteborg.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

13.080. Göteborg. Bergslagarnes Järnvägsstation. fr. OII. stpl Göteborg 20.1.02. K7. Pris.120.kr 127.212. Göteborg. Bergslagernas Station. fr. stpl. T4. K8. Pris.120.kr

 

127.213. Göteborg. Centralstationen. fr. stpl. T5. K8. Pris.60.kr 40.191. Göteborg. Statens Järnvägars station. fr. stpl Göteborg 1 22.2.33. K8. Pris.50.kr

 

127.214. Göteborg. Centralstationen. T5. K8. Pris.50.kr 88.289. Göteborg. Centralstationen. fr. stpl Göteborg 22.10.41. K8. Pris.50.kr

 

127.215. Göteborg. Centralstationen. T5. K8. Pris.60.kr 127.216. Göteborg. Centralen. fr. stpl Göteborg 1 13.11.32. K8. Pris.50.kr

 

65.152. Göteborg. Centralstationen. T5. K8. Pris.50.kr 127.217. Göteborg. Centralstationen. T5. K8. Pris.60.kr

 

13.074. Centralstationen. Göteborg. T5. K8. Pris.40.kr 65.063. Göteborg. Centralstationen. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.218. Göteborg. Centralstationen. T5. K8. Pris.40.kr 56.626. Göteborg. Centralhallen. fr. stpl Göteborg 5.8.32. K8. Pris.120.kr

 

65.153. Göteborg. Statens Järnvägsstation. Interiör. T5. K8. Pris.120.kr 13.078. Göteborg. Centralstationen. T5. K8. Pris.60.kr

 

127.219. Packhusplatsen. Göteborg. T1. K8. Pris.140.kr 127.220. Göteborg. Sjöfartsmuséet. T5. K8. Pris.50.kr

 

13.083. Skansen Lejonet. Göteborg. T1. K8. Pris.60.kr 64.463. Göteborg. Skansen "Lejonet". fr. OII. stpl PKXP 8 C 22.2.1905. K7. Pris.80.kr

 

127.221. Säröbanans stationshus. Göteborg. pl. T1. K7. Såld 127.222. Göteborg. Västgötabanan och G - P huset. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.223. Göteborg. Centralstationen. fr. stpl. T6. K7. Pris.30.kr

 

127.224. Göteborg. Centralstationen. T6. K8. Pris.30.kr 127.225. Göteborg. Centralstationen. fr. stpl. T6. K7. Pris.30.kr

 

31.003. Brunnsparken (vinter). Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 6.3.1901. K7. Pris.60.kr

 

127.226. Göteborg. Centrum. T5. K8. Pris.60.kr 127.227. Göteborg. Kungsportsplatsen och "Centrum"-huset. fr. stpl Göteborg 19.8.38. K7. Pris.50.kr

 

65.047. Göteborg Götaälvbron. ofr. T5. K8. Pris.50.kr 127.228. Hotell du Nord. Göteborg. T1. K8. Pris.160.kr

 

127.229. Hotell Eggers. Göteborg. T2. K8. Pris.120.kr

 

127.230. Göteborg. Karl Johansplatsen. T5. K8. Pris.60.kr 112.775. Göteborg. Stigbergstorget och Karl Johansgatan. fr. stpl Göteborg 4 1.7.43. K8. Pris.60.kr

 

58.810. Göteborg. Karlsrogatan. fr. OII. stpl Göteborg 13.2.07. K6. Pris.60.kr

 

127.231. Göteborg. Kungsportsavenyen. T3. K8. Pris.80.kr 127.232. Göteborg. Kungsportsavenyen. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.120.kr

 

127.233. Göteborg. Munkebäcksgatan. fr. stpl PKXP No 16 B. T5. K8. Pris.120.kr 103.582. Göteborg. Mässhallen. T5. K8. Pris.50.kr

 

58.811. Nils Eriksonsgatan. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 13 VIII 03. K7. Pris.160.kr 127.234. Palace hotel. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 26.1.09. K7. Pris.140.kr

 

30.988. Göteborg. Park- och Viktoriagatorna. fr. OII. stpl Göteborg 3.XI.05. K7. Pris.140.kr 30.986. Göteborg. Hörnet af Park- och Viktoriagatorna. fr. GV. stpl Göteborg 27.11.13. K7. Pris.160.kr

 

127.235. Göteborg. Redbergsplatsen. fr. stpl. T4. K8. Pris.50.kr 127.236. Göteborg. S:t Sigfrids plan. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

30.994. Göteborg. Vid Slottsskogen. ofr. T1. K7. Pris.140.kr 55.832. Göteborg. Vid Slottsskogen. fr. OII. stpl Husum 11.1.1904. K7. Pris.160.kr

 

30.981. Stampgatan. Göteborg. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.140.kr 51.093. Göteborg. Elektriska spårvagnen å Södra Allégatan. fr. OII. stpl Göteborg 18.XI.03. K7. Pris.340.kr

 

30.997. Parti från Södra Hamngatan. Göteborg. T1. K8. Pris.180.kr 103.589. Göteborg. Parti av Södra Vägen. fr. GV. stpl. T3. K8. Pris.120.kr

 

127.237. Göteborg. Södra Wägen. fr. OII. stpl Göteborg 26.4.09. K8. Pris.120.kr 30.989. Södra vägen. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 21.VI.06. K7. Pris.120.kr

 

127.238. Valand. Göteborg. pl. T1. K7. Pris.160.kr 127.239. Göteborg. Vasagatan. ofr. T1. K7. Pris.120.kr

 

30.966. Göteborgs nya elektriska spårvägar. Victoriagatan. (Ur "Veckans Händelser.) ofr. T1. K7. Pris.60.kr 30.979. Göteborg. Victoriagatan. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.80.kr

 

71.302. Göteborg. Viktoriagatan. fr. GV. stpl. T36. K7. Pris.80.kr 127.240. Västergatan. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 8.12.07. K7. Pris.140.kr

 

127.241. Göteborg. Västra Hamngatan. fr. GV. stpl. T3. K8. Pris.120.kr 71.296. Göteborg. Våra nya spårvagnar. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.340.kr

 

127.242. (Göteborg). Ringlinien. ofr. T2. K7. Såld 96.401. Våra nya elektriska spårvagnar. fr. OII. stpl Göteborg 24.8.02. K7. Pris.160.kr

 

127.243. Göteborg. Drottningtorget och Posthuset. T6. K8. Pris.40.kr 127.244. Göteborg. Drottningtorget. fr. stpl Göteborg 1 20.8.79. K8. Pris.40.kr

Till vykort Göteborg

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V