LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Göteborg

Liseberg

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det fler motiv från Liseberg i Göteborg.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

64.755. Göteborg. Entréen till Liseberg. fr. stpl. T5. K7. Pris.60.kr 64.756. Göteborg. Liseberg. Entrén. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.351. Göteborg. Liseberg. Entréen. fr. stpl Göteborg 1 21.7.46. K8. Pris.50.kr 127.352. Göteborg. Liseberg. Entrén. T6. K8. Pris.40.kr

 

127.353. Göteborg. Lisebergsbadet. fr. stpl Göteborg 1 14.4.39. K8. Pris.50.kr 64.758. Göteborg Lisebergsbadet. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.354. Göteborg Lisebergsbadet. T5. K8. Pris.50.kr 64.765. Göteborg Lisebergsbadet. fr. stpl Göteborg 1 9.5.39. K8. Pris.50.kr

 

127.355. Göteborg. Liseberg. Blomsterflickan. T5. K8. Pris.40.kr 64.782. Göteborg. Liseberg. "Blå gången" fr. stpl Göteborg 25.8.50. K7. Pris.40.kr

 

127.356. Göteborg. Liseberg. Evert Taube-lunden. T6. K8. Pris.30.kr

 

127.357. Göteborg Liseberg. Konserthallen. T5. K8. Pris.50.kr 127.358. Göteborg. Liseberg. Konserthallen. fr. stpl Nya varvet 14.8.40. K7. Pris.50.kr

 

64.764. Göteborg. Liseberg. Konserthallen. T5. K8. Pris.40.kr 127.359. Göteborg. Liseberg. Konserthallen. fr. stpl Göteborg 1 23.8.47. K8. Pris.50.kr

 

127.360. Nonnenska lusthuset på Liseberg. Sveriges mest unika postkontor. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.361. Huvudrestauranten Liseberg. Samma Direktion: Palace Hotel. Göteborg. T1. K8. Pris.60.kr 64.773. Göteborg. Lisebergs Huvudrestaurant. T4. K8. Pris.40.kr

 

64.766. Göteborg. Liseberg. Huvudrestaurangen. fr. stpl Göteborg 1 6.8.50. K8. Pris.40.kr 88.293. Göteborg. Liseberg. Huvudrestauranten och Spegeldammen. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.362. Göteborg. Liseberg. Rondogården. fr. stpl. T6. K7. Pris.40.kr 64.774. Göteborg. Liseberg. Rosengången. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.363. Göteborg. Spegeldammen och Värdshuset. Liseberg. fr. stpl. T4. K8. Pris.40.kr 127.364. Göteborg. Liseberg spegeldammen. T5. K8. Pris.40.kr

 

64.793. Göteborg. Spegeldammen. Liseberg. T5. K8. Pris.40.kr 64.814. Göteborg. Spegeldammen och Friluftscenen. Liseberg. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.365. Göteborg. Liseberg. Teatern. fr. stpl Göteborg 1 8.5.78. K8. Pris.30.kr 127.366. Göteborg Liseberg. Tyroler - Restauranten. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.367. Göteborg. Liseberg. "Vita gången". fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.368. Göteborg. Värdshuset. Liseberg. T5. K8. Pris.40.kr 64.753. Liseberg. Gamla värdshuset. fr. stpl Göteborg 1 13.7.29. K8. Pris.40.kr

 

64.751. Göteborg. Liseberg. Värdshuset. T5. K8. Pris.40.kr 64.812. Göteborg. Värdshuset och Konserthallen. Liseberg. fr. stpl Göteborg 1 1.7.59. K7. Pris.40.kr

 

64.801. Göteborg. Liseberg. Polketten. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.369. Göteborg. Liseberg. Radiobåtarna. fr stpl 23.8.44. K7. Pris.50.kr 64.775. Göteborg. Berg- och Dalbanan. Liseberg. T5. K8. Såld

 

127.370. Göteborg. Liseberg. Paratropern och Berg- och dalbanan. fr. stpl Göteborg-Liseberg 16.6.69. K8. Pris.40.kr 127.371. Liseberg - Flume-Ride. T6. K8. Pris.30.kr

 

127.372. Göteborg Liseberg. ofr. T5. K8. Pris.50.kr 88.292. Göteborg Liseberg. T5. K8. Pris.60.kr

 

64.776. Göteborg. Liseberg. T5. K8. Pris.50.kr 127.373. Göteborg Liseberg. T5. K8. Pris.50.kr

Till vykort Göteborg

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V