LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Göteborg

Museum

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det fler motiv från Museer i Göteborg.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

127.153. Göteborg. Biologiska Muséet i Slottskogen. fr. stpl PLK 152 A 21.11.1933. K8. Pris.40.kr

 

64.528. Göteborg. Museum. T1. K7. Pris.60.kr 127.154. Göteborgs Muséum och Kristine kyrka. Göteborg. fr. stpl PLK 220 B 29.2.1932. K8. Pris.40.kr

 

64.527. Göteborg. Museum. fr. stpl. T4. K7. Pris.50.kr 127.155. Göteborgs Museum. f. d. Ostindiska kompaniets hus. STF. T4. K8. Pris.40.kr

 

64.466. Fürstenbergska galleriet å Göteborgs Museum. T1. K8. Pris.50.kr 127.156. Göteborgs museum. Kyrksalen. ofr. T1. K8. Pris.50.kr

 

127.157. Göteborgs Museum. Från Konstgallerierna. ofr. T1. K8. Pris.50.kr 127.158. Fürstenbergska galleriet å Göteborgs Museum. T1. K8. Pris.50.kr

 

127.159. Göteborg. Konstmuseet och Stadsteatern. fr. stpl Göteborg 1 9.9.47. K8. Pris.40.kr 64.887. Göteborg. Konstmuseet och Vingarna. fr. stpl Göteborg 1 3.7.39. K8. Pris.40.kr

 

127.160. Göteborg Milles Poseidon å Götaplatsen. T5. K8. Pris.40.kr 64.863. Göteborg. Götaplatsen. Konstmuseet. T5. K8. Pris.40.kr

 

65.082. Göteborgs Konstmuseum. Fürstenbergska galleriet. Stora salen. T4. K8. Pris.40.kr 127.161. Skulpturhallen i Göteborgs Konstmuseum. I förgrunden Maillols Torso. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.162. Från Fürstenbergska galleriet. I förgrunden "Grodan" i bakgrunden "Näckrosen" skulptur av P. Hasselberg. Göteborgs Konstmuseum. T6. K8. Pris.30.kr 127.163. Sergel-galleriet. Göteborgs Konstmuseum. T6. K8. Pris.30.kr

 

38.769. Röhsska Konstslöjdmuseet. T4. K8. Såld 127.164. Göteborg. Konstslöjdsmuséet. pl. T3. K7. Såld

 

127.165. Göteborg. Röhsska Museet. STF. T4. K8. Pris.40.kr 127.166. Röhsska Konstlöjdmuseet. Göteborg. T6. K8. Såld

 

127.167. Röhsska Konstslöjdmuseet. Göteborg. Översta trapphallen med kinesiska gudabilder. T3-4. K8. Såld 64.580. Röhsska Konstslöjdmuseet. Göteborg. Sal för bokband. T3-4. K8. Pris.40.kr

 

127.168. Röhsska Konstslöjdmuseet. Göteborg. Textilgalleriet. T3-4. K8. Såld 127.169. Röhsska Konstslöjdmuseet. Göteborg. Salong från Partille herrgård vid Göteborg. 1780. T3-4. K8. Pris.40.kr

 

127.170. Göteborg. Naturhistoriska muséet. fr. stpl PKP 4 13.7.42. K8. Pris.40.kr 127.171. Naturhistoriska Muséet. Gårdsinteriör. Brunn med pingvinmotiv utförd av Sigrid Fridman. T5. K8. Pris.40.kr

 

65.085. Göteborg. Sjöfartsmuseet. fr. stpl Göteborg 1 28.9.40. K8. Pris.40.kr 65.088. Göteborg. Sjöfartsmuséet. T5. K8. Pris.40.kr

 

65.089. Göteborg. Sjöfartsmuséet. fr. stpl Göteborg 9.7.58. K8. Pris.50.kr 65.098. Göteborg. Sjöfartsmuséet. fr. stpl Göteborg 1 23.7.42. K8. Pris.40.kr

 

127.172. Sjöfartsmuseet. Göteborg. Fyr- och Lotsväsendet. T5. K8. Pris.40.kr 65.107. Sjöfartsmuseet. Göteborg. 1800-talets Sjöfart med segelfartyg. pl. T5. K8. Pris.40.kr

 

88.299. Valsalen. I förgrunden den s. k. "Malmska valen" en ung blåval. T5. K8. Pris.40.kr 127.173. Göteborg. Sjöfartsmuseets akvarium. Alligatorer. T5. K8. Pris.40.kr

 

Till vykort Göteborg

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V