LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Göteborg

Omgivningar

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det fler motiv från Göteborgs omgivningar.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

127.851. Angereds Centrum. fr. stpl. T6. K8. Pris.50.kr

 

127.852. Gårdsten - ett vackert bostadsområde i Angered. Göteborg. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr 120.052. Angeredsbron över Göta Älv. E 6. Riksväg 45 och Bergslagsbanan. T6. K8. Pris.40.kr

 

127.854. Hälsning från Backa Göteborg. T6. K8. Pris.40.kr 127.855. Biskopsgården. Göteborg. fr. stpl. T6. K8. Pris.50.kr

 

127.856. Bergsjön. Göteborg. T6. K8. Pris.50.kr 127.857. Hälsning från Bergsjön - Göteborg. T6. K8. Pris.50.kr

 

127.858. Göteborg. Bergsjön. T6. K8. Pris.40.kr

 

111.592. Göteborg. Västra Frölunda kyrka. fr. stpl minnesstämpel Västra Frölunda Frölunda Torg 8.9.66. K8. Pris.40.kr 127.859. Frölunda Torg. Göteborg. fr. stpl. T6. K8. Pris.50.kr

 

127.860. Frölunda Torg. Göteborg. T6. K8. Pris.50.kr 127.861. Frölunda Torg. Göteborg. fr stpl. T6. K7. Pris.50.kr

 

127.862. Västra Frölunda. Göteborg. T6. K8. Pris.50.kr 123.804. Västra Frölunda. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

127.863. Göteborg. Frölunda Torg. "Universum" av professor Arne Jones. fr. stpl. T6. K8. Pris.50.kr

 

127.864. Göteborg. Frölunda Torg. Guldfiskdammen i Snäckan. fr. stpl. T6. K7. Pris.40.kr 127.865. Göteborg. Frölunda centrum. fr. stpl. T6. K8. Pris.60.kr

 

123.805. Västra Frölunda. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr 127.866. Göteborg. Frölunda Torg. T6. K8. Pris.50.kr

 

127.867. Göteborg. Frölunda Torg. fr. stpl. T6. K8. Pris.50.kr 127.868. Göteborg. Frölunda Torg. fr. stpl. T6. K8. Pris.50.kr

 

127.869. Göteborg. Interiör av Frölunda Torg. T6. K8. Pris.40.kr 127.870. Göteborg. Interiör Frölunda torg. T6. K8. Pris.40.kr

 

127.871. Göteborg. Interiör Frölunda Torg. T6. K8. Pris.40.kr 104.914. Göteborg. Frölunda Torg. Interiör. T6. K8. Pris.50.kr

 

127.873. Göteborg. Guldheden. T5. K6. Pris.60.kr 127.874. Göteborg. Södra Guldheden. fr. stpl. T5. K8. Såld

 

127.875. Göteborg. Södra Guldheden med Vattentornet. fr. stpl. T5. K8. Såld 64.715. Göteborg. Guldheden. T5. K8. Pris.50.kr

 

64.714. Göteborg. Nya Vattentornet. Guldheden. T5. K7. Pris.40.kr

 

127.876. Dr. Fries torg. Guldheden. Göteborg. T6. K8. Pris.50.kr 127.877. Göteborg. Guldhedstorget. fr. stpl. T6. K8. Pris.50.kr

 

127.878. Hisingen - Göteborg. Vågmästareplatsen. Wieselgrensplatsen. Lundby gamla kyrka. Utsikt från Keillers park. fr. stpl. T6. K7. Pris.50.kr 127.879. Hisingen. Göteborg. Lundby gamla kyrka. Utsikt från Ramberget. Friskvårdstorget. Wieselgrensplatsen. Vårväderstorget. Lundbyhamnen. T6. K8. Pris.40.kr

 

127.880. Hisingen - Göteborg. Lundby gamla kyrka. Lundby nya kyrka. Utsikt från Keillers park. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr 127.881. Göteborg. Hisingen. T6. K8. Pris.40.kr

 

127.882. Hisingen. Göteborg. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

127.883. Högsbo - Göteborg. fr. stpl. T6. K6. Pris.40.kr 127.884. Göteborg. Högsbotorp. fr. stpl. T5. K8. Pris.80.kr

 

127.885. Göteborg. Jakobsdal. fr. stpl. T5. K8. Pris.120.kr 127.886. Göteborg. Parti över Johanneberg. T5. K8. Pris.120.kr

 

127.887. Göteborg. Klippans kulturreservat. T6. K8. Pris.40.kr

 

127.888. Kortedala. Göteborg. fr. stpl. T6. K8. Pris.50.kr 127.889. Kortedala. Göteborg. T6. K8. Pris.50.kr

 

127.890. Kortedala - Göteborg. fr. stpl. T6. K8. Pris.50.kr 127.891. Göteborg. Kortedalatorg. fr. stpl. T6. K7. Pris.60.kr

 

120.051. Kortedala. Hjällbo. Angered. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr 127.892. SKF Kristinedal. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

127.893. Göteborg. Kungshöjd. fr. stpl. T5. K8. Pris.60.kr

 

127.894. Göteborg. Landala egna hem. T5. K8. Pris.60.kr 127.895. Göteborg. Egnahemsplatsen. T5. K8. Såld

 

127.896. Göteborg. Landala. Egna hem. T5. K7. Pris.60.kr

 

127.897. Entren till Lorensberg. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 12.3.11. K7. Pris.120.kr 127.898. Göteborg. Näckrosdammen å Lorensbergsområdet. fr. stpl Göteborg 22.6.52. K8. Pris.40.kr

 

127.900. Från Italienska fästerna i Lorensberg. fr. GV. stpl Göteborg 15.4.14. K8. Pris.120.kr 127.901. Lorensbergs Park. Konsert hvarje afton. Smålands Artilleri-Regementes Musikkår. T2. K7. Pris.160.kr

 

127.899. Göteborg. Lorentzbergsteatern. T4. K8. Pris.50.kr 103.576. Lorensbergs Etablissement. Göteborg. T4. K8. Pris.50.kr

 

127.902. Motiv från Lorensbergsområdet (Carlanderska villan). Göteborg. T4. K8. Pris.60.kr 127.903. Göteborg. Lorensbergsområdet. T5. K8. Pris.60.kr

 

127.904. Göteborg. Parti från Lorensbergsområdet. fr. stpl Göteborg 4.9.34. K8. Pris.60.kr 127.905. Göteborg från Lorensbergsområdet. STF. T4. K8. Pris.40.kr

 

127.906. Göteborg. Olskroken. T6. K8. Pris.40.kr 127.907. Göteborg. Olskrokstorget. fr. stpl Göteborg 1 29.2.60. K8. Pris.50.kr

 

127.908. Göteborg. Olskroksmotet med Skansen Lejonet. fr. stpl. K7. Pris.40.kr

 

127.909. Hälsning från Partille. fr. stpl. T6. K8. Pris.50.kr 127.910. Hälsning från Partille. fr. stpl. T6. K7. Pris.40.kr

 

127.911. Hälsning från Partille. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

127.912. Göteborg. Redbergslid. fr. OII. stpl Göteborg 14.VI.03. K7. Pris.160.kr 127.913. Göteborg. Örgryte Koloniträdgårdar. T5. K8. Såld

 

Till vykort Göteborg

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V