LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Göteborg

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det fler motiv från Göteborg.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

127.842. No. 433. Göteborg. Arkaden. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.60.kr 127.843. Etablissement ..Arcadian.. i Arkaden. Göteborg. T3. K7. Pris.120.kr

 

127.955. Göteborg. Renströmska Badanstalten. fr. OII. stpl Göteborg 22.IV.02. K7. Pris.120.kr 38.948. Broströmia. Göteborg. fr. stpl Göteborg 22.11.32. K8. Pris.50.kr

 

127.841. Göteborg. Brunnsparken. (Vinterbild). ofr. T1. K7. Pris.60.kr 127.956. Göteborg. Centrumhuset. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.838. Göteborg. Drottningtorget. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 127.839. Göteborg. Drottningtorget. pl. T5. K7. Pris.50.kr

 

127.840. Göteborg. Parti från Drottningtorget. T5. K8. Pris.50.kr

 

38.759. Göteborg. Folkbiblioteket. fr. OII. stpl Göteborg 2.VIII.03. K7. Pris.50.kr 64.717. Göteborg. Folkets Hus. T5. K8. Pris.50.kr

 

103.565. Göteborg. Fruktmånglerskor. fr. USA. one cent stpl Lindsborg Kans. DEC 28.1907. K8. Såld 71.282. Göteborg. Gatenhielmska huset. Majorna. ofr. T1. K7. Pris.60.kr

 

127.957. Fynd för gitarrsökare Gitarren. Göteborg. ofr. T6. K8. Pris.40.kr

 

127.827. Göteborg. Gustaf Adolfs Torg. fr. OII. stpl Floda Station 24.4.1903. K7. Pris.60.kr 127.828. Göteborg. G. Adolfs Torg. T4. K8. Pris.40.kr

 

64.878. Göteborg. Götaplatsen. T5. K8. Pris.40.kr 64.870. Göteborg. Götaplatsen. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.958. Göteborg. Kungl. Hovrätten för Västra Sverige. T6. K8. Pris.40.kr

 

127.817. Parti från Järntorget. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 16.3.08. K7. Pris.120.kr 127.818. Jerntorget. Göteborg. T1. K8. Pris.120.kr

 

127.819. Göteborg. Järntorget. T3. K8. Pris.80.kr 64.537. Göteborg. Järntorget. fr. stpl Göteborg 19.7.31. K8. Pris.50.kr

 

64.490. K. F. U. M. Göteborg. T3. K8. Pris.60.kr

 

127.822. Göteborg. Konserthuset. T3. K8. Pris.50.kr 64.881. Göteborg. Konserthuset. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.848. Göteborg. Kungsportsavenyen. T3. K8. Pris.50.kr 127.849. Göteborg. Kungsportsavenyen med Stora Teatern. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

127.845. Göteborg. Kungsportsbron. fr. OII. stpl Göteborg 18.IX.04. K8. Pris.60.kr 127.846. Kungsportsbron och Teatern. Göteborg. T1. K8. Pris.60.kr

 

127.844. Kungsportsbron med Theatern. Göteborg. T3. K8. Pris.50.kr 127.847. Göteborg. Kungsportsbron. T6. K8. Pris.40.kr

 

127.850. Kungsportsplatsen. Göteborg. T1. K6. Pris.120.kr 65.053. Göteborg. Kungsportsplatsen. T5. K8. Pris.50.kr

 

103.573. Kungstorget. Göteborg. ofr. T1. K7. Pris.160.kr

 

127.959. Kvibergs Kasärner. ofr. T1. K7. Pris.60.kr 127.960. Göteborg. Göta Artilleriregementes kaserner. Kviberg. T5. K8. Pris.60.kr

 

127.961. Kasern B KA 4. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr 127.962. Kanslibyggnaden GbK. fr. stpl Göteborg 42 19.8.58. K8. Pris.50.kr

 

127.963. Göteborg. Landsarkivet. fr. GV. stpl Göteborg 19.8.19. K7. Pris.50.kr

 

71.290. Göteborg. Masthuggstorget. fr. OII. stpl Göteborg 5.1.05. K7. Pris.140.kr 91.019. Göteborg. Masthuggstorget. fr. OII. stpl Göteborg 19.11.03. K7. Pris.160.kr

 

127.964. Villa Merulana. Göteborg. fr. stpl Göteborg 27.3.37. K8. Pris.50.kr

 

127.965. Göteborg. Nordostpassagen med Oscar Fredrikskyrkan. ofr. T6. K8. Pris.40.kr 127.966. Göteborg. Nordstadshallen. T6. K8. Pris.40.kr

 

64.526. Motiv från Nya Allén. T1. K8. Pris.50.kr 127.834. Göteborg. Nya Posthuset. T3. K8. Pris.50.kr

 

127.967. Göteborg. Otterhall. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.829. Göteborg: Skansen. Kronan. T1. K8. Pris.40.kr 127.830. Göteborg. Skansen. Kronan. fr. OII. stpl Göteborg 15.3.10. K8. Pris.80.kr

 

127.832. Skansen Lejonet. Göteborg. fr. OII. stpl Partilled 3.11.1904. K7. Pris.50.kr 127.833. Göteborg. Skansen Lejonet. fr. Göteborg 1 7.8.48. K7. Pris.40.kr

 

127.831. Göteborg. Skanstorget. fr. GV. stpl Markaryd 16.9.1913. K8. Pris.80.kr

 

127.968. Skeppsbrohuset. T5. K8. Pris.60.kr 127.969. Göteborg. Skeppsbrohuset. T5. K8. Pris.50.kr

 

64.563. Solhem. fr. OII. stpl Göteborg 17.5.08. K7. Pris.120.kr 127.970. No. 376. Göteborg. S:t Eriks Torg. fr. OII. stpl Göteborg 13.IX.02. K7. Pris.120.kr

 

127.835. Göteborg. Stadsbiblioteket. T1. K8. Pris.60.kr 64.869. Göteborg. Stadsteatern. fr. stpl Göteborg 1 4.8.41. K8. Pris.40.kr

 

127.971. Göteborg. Stigbergstorget. STF. T4. K8. Pris.50.kr

 

127.823. Stora Teatern. Göteborg. ofr. T1. K8. Pris.60.kr 64.568. Göteborg. Stora Teatern. fr. OII. stpl Göteborg 3.9.09. K7. Pris.140.kr

 

127.972. Svenska Handelsbanken. Friskväderstorget. Göteborg. fr. stpl Göteborg 1 5.1.61. K7. Pris.50.kr

 

127.973. Göteborg. Svenska Kullagerfabriken. fr. GV. stpl Göteborg 6.6.15. K7. Pris.120.kr 127.974. Göteborg. Svenska Kullagerfabriken. STF. T4. K8. Pris.50.kr

 

127.975. Sörredsgården. AB Volvos fritidsanläggning. Göteborg. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr 127.976. Taxibröderna. Göteborg. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.837. Göteborg. Telegrafverket. fr. GV. stpl. T3. K7. Pris.80.kr 127.836. Göteborg. Thulehuset. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.977. Göteborg. Tingstadstunneln under Göta Älv. T6. K8. Pris.40.kr

 

127.978. Göteborg. Valhallabadet. T6. K8. Pris.50.kr 89.287. Vasaplatsen. Göteborg. (Relief). fr. OII. stpl Göteborg 12.II.01. K7. Pris.160.kr

 

64.474. Vasaplatsen. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 18.8.08. K8. Pris.60.kr 127.825. Göteborg. Vasaplatsen. T3. K8. Pris.50.kr

 

127.824. Göteborg. Vasaplatsen. fr. stpl Göteborg 16.8.33. K7. Pris.40.kr 127.826. Göteborg. Vasaplatsen. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.820. Motiv från Vasaparken. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 12.IX.04. K7. Pris.60.kr 127.821. Kälkbacken i Vasaparken. Göteborg. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.60.kr

 

88.307. Göteborg. Wijkska villan. fr. OII. stpl Göteborg 10.X.04. K7. Pris.60.kr 127.979. Göteborg. Hvitfeldtsplatsen. fr. OII. stpl Göteborg 2.XI.01. K7. Såld

 

40.231. K.F.U.K. Hvitfeldtsplatsen 4. Göteborg. T2. K8. Pris.60.kr 127.980. Göteborg. Hvitfeldtsplatsen och KFUK:s hus. T3. K7. Pris.60.kr

 

127.981. Göteborg. Västgötabanans station och G-P huset. T5. K7. Pris.60.kr

 

127.982. Östra Nordstan. Göteborg. T6. K8. Pris.40.kr 127.983. Östra Nordstan. Göteborg. T6. K8. Pris.40.kr

 

58.372. Helsning från Göteborg. Fisktorget. Stora Salutorget. fr.  5 öre OII + 1 och 4 öre stpl Göteborg 26.II.00. (Skickad till Ungern med ankomststämpel Budapest). K7. Pris.260.kr

 

Till vykort Göteborg

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V