LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Göteborg

Restauranger

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det fler motiv från Restauranger i Göteborg.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

127.402. Övre Husargatan. Göteborg. Annedals Nykterhets-Cafe. fr. OII. stpl Göteborg 31.7.07. K6. Såld 127.403. Restaurant Bamboo & Mongolian Barbecue. Göteborg. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

40.244. Wiener-Cafe. Bräutigams konditori. Kgl. Hovl. Göteborg. fr. stpl Göteborg 17.8.23. K8. Pris.160.kr 40.242. Konditori. Bräutigams konditori. Kgl. Hovl. Göteborg. T4. K8. Pris.160.kr

 

127.404. Bräutigams Konditori & Café. fr. OII. stpl Göteborg 2.5.11. K7. Pris.180.kr 127.405. Bräutigams Konditori. Ö. Hamngat 50 B Göteborg. Firman grundad 1870. fr. stpl Göteborg 8.12.40. K8. Pris.60.kr

 

127.406. Bräutigams. Hörnet Östra Hamngatan-Kungsgatan. Göteborg. fr. stpl Göteborg 53 13.2.84. K8. Pris.30.kr 127.407. Bräutigams Konditori - Göteborg. T6. K8. Pris.40.kr

 

127.408. Commerce. Gothenburg. Sweden. Norsk frankering. T6. K8. Pris.40.kr 127.409. Exteriör från restaurant Continental. Göteborg. fr. GV. stpl Göteborg 12.12.11. K6. Pris.50.kr

 

127.410. Kafé Epok. Göteborg. T6. K8. Pris.30.kr 127.411. Frimurarelogens Restaurant. S. Hamngatan 31. Göteborg. T6. K7. Pris.40.kr

 

127.412. Restaurang. Gamleport. Ö Larmgatan 18. Göteborg. fr. stpl Mölndal 19.4.74. K8. Pris.40.kr

 

64.704. Göteborg. Henriksbergs Restaurant. T5. K8. Pris.50.kr 64.702. Göteborg. Henriksbergs Restaurant. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.413. Henriksberg. Sommarterrassen. fr. stpl. T3. K8. Pris.50.kr

 

127.414. Henriksberg. Huvudrestaurangen. Stora Matsalen. T5. K8. Pris.50.kr 127.415. Henriksberg. Skeppssalongerna. Kennedykajutan. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.416. Restaurant Kometen. Vasagatan 58. Göteborg. fr. stpl Göteborg 1 5.9.44. K8. Pris.40.kr 127.417. Göteborg. Hotel Kung Karls nya restaurant. T5. K7. Pris.40.kr

 

127.418. Lorensbergs Etablissement. Göteborg. Parti från Parken med Wadmans byst. ofr. T1. K6. Pris.60.kr 127.419. Interiör Lorensbergs Restaurant. fr. GV. stpl Göteborg 13.7.19. K7. Pris.120.kr

 

127.420. Göteborg. Lorensbergs Restaurant. T6. K8. Pris.50.kr 127.421. Lorensberg. Motiv från matsalens dansrotunda. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.422. Pers Bar Rotisseri. Stora Saluhallen. Kungstorget. Göteborg. T6. K7. Pris.40.kr 127.423. Göteborg. Restaurant Phoenix. Caféet. fr. GV. stpl PKXP 16.C 29.8.1912. K7. Pris.60.kr

 

127.424. Interiör av Restaurant Skånehus. Köpmansgatan 36. Göteborg. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 127.425. Interiör av Restaurant Skånehus. Köpmansgatan 36. Göteborg. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.426. Restaurant Sofus. Göteborg. fr. stpl Göteborg 17.8.71. K8. Pris.40.kr

 

40.222. Göteborg. Valand. fr. OII. stpl Göteborg 18.XI.02. K7. Pris.50.kr 64.543. Valand. Göteborg. fr. GV. stpl Göteborg 10.8.11. K8. Pris.50.kr

 

127.427. Göteborg. Restaurant Valands. Matsalar. fr. GV. stpl Göteborg 5.6.14. K7. Pris.40.kr 127.428. Restaurant Valands Dansrotunda. Göteborg. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.429. A-B. Vita bandets restaurant. Kungsgatan 41. GBG. . Musikrummet. T1. fr stpl 1919. K7. Pris.120.kr 38.982. Vita bandet. Kungsgatan 41. Göteborg. Matsalen. T4. K8. Pris.50.kr

 

38.980. A-B. Vita Bandet. Kungsgatan 41. Göteborg. pl. T4. K8. Pris.50.kr 38.981. Vita Bandet. Kungsgatan 41. Göteborg. Gröna Salongen. T4. K8. Pris.50.kr

 

127.430. Thesalongen i varuhuset Vollmess-Meeths. Göteborg. fr. stpl Göteborg 5.10.22. K7. Pris.120.kr

 

Till vykort Göteborg

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V