LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Göteborg

Sjukhus

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det fler motiv från Sjukhus i Göteborg.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

127.374. Göteborg. Barnbördshuset. T2. K8. Pris.120.kr 127.375. Göteborg. Barnsjukhuset. fr. stpl Göteborg 7.7.11. K7. Pris.120.kr

 

127.376. Carlanderska Sjukhemmet. Göteborg. T5. K8. Pris.50.kr 127.377. Carlanderska Sjukhemmet. Göteborg. Sjuksköterskornas samlingsrum. fr. stpl Göteborg 6.11.31. K8. Pris.40.kr

 

127.378. Göteborgs Diakonissanstalt. Porten. fr. stpl Göteborg 28.9.30. K7. Pris.40.kr 127.379. Göteborgs Diakonissanstalt. fr. stpl. T5. K7. Pris.40.kr

 

71.277. Frälsningsarméns räddningshem. Göteborg. T3. K8. Pris.60.kr 71.278. Frälsningsarmens räddningshem. Göteborg. T3. K8. Pris.60.kr

 

127.380. Göteborg. Personalbostaden. Gibraltar Sjukhem. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.381. Göteborgs Hospital. Entréen. fr. stpl Göteborg 23.7.27. K7. Pris.40.kr 127.382. Göteborgs Hospital. Pav. I. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.383. Göteborgs Sjukhem. fr. GV. stpl Göteborg 8.8.11. K7. Pris.60.kr 127.384. Göteborg. Göteborgs sjukhem. T3. K8. Pris.50.kr

 

127.385. Göteborg. Kungsladugårdshemmet. T5. K8. Pris.50.kr 127.386. Renströmska sjukhuset. Göteborg. fr. stpl Göteborg 19.4.67. K7. Pris.40.kr

 

127.387. Salgrenska sjukhuset. fr. OII. stpl Göteborg 22.4.04. K7. Pris.120.kr 127.388. Sahlgrenska sjukhuset. Göteborg. fr. GV. stpl Göteborg 3.4.13. K7. Pris.80.kr

 

64.572. Sahlgrenska sjukhuset och Grönsakstorget. Göteborg. T1. K8. Pris.140.kr 38.806. Allm. och Sahlgr. sjukhuset. Göteborg. fr. GV. stpl Göteborg 24.12.11. K7. Pris.60.kr

 

127.389. Korridoren i Allm. och Sahlgrenska sjukhuset. Göteborg. T3. K8. Pris.50.kr

 

127.390. Göteborg. Sahlgrenska Sjukhuset. T5. K8. Pris.50.kr 64.735. Göteborg. Sahlgrenska sjukhuset. Kvinnokliniken. fr. stpl Göteborg 29.9.51. K8. Pris.50.kr

 

64.738. Göteborg. Sahlgrenska Sjukhuset. T6. K8. Pris.40.kr 127.391. Göteborg. Sahlgrenska sjukhuset. T6. K7. Pris.40.kr

 

127.392. Göteborg. Nya Sjömanshemmet. T3. K8. Pris.120.kr

 

64.725. Göteborg. Sjömanshemmet. fr. stpl Göteborg 23.5.50. K8. Pris.50.kr 64.724. Göteborgs Stads Sjömanshem. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.393. S:t Jörgens sjukhus. Lillhagen. Flygfoto. fr. stpl Göteborg 1 10.7.73. K8. Pris.30.kr

 

40.209. Anstalten för Vanföra. Göteborg. fr. GV. stpl Göteborg 13.11.16. K8. Pris.80.kr 127.394. Göteborg. Vanföreanstalten. Klinikbyggnden. fr. stpl Göteborg 9.1.41. K7. Pris.80.kr

 

127.395. Caroline Wijks Sjuksköterskehem. Vasa Kyrkogatan 5. Göteborg. fr. stpl Göteborg 20.11.58. K8. Pris.50.kr 127.396. Caroline Wijks Sjuksköterskehem. Vasa Kyrkogatan 5. Göteborg. fr. stpl. T5. K7. Pris.40.kr

 

127.397. Göteborg. Ålderdomshemmet. fr. OII. stpl. T2. K7. Pris.120.kr

 

127.398. Göteborg. Änggårdens sjukhus. fr. OII. stpl. T2. K8. Pris.120.kr 127.399. Göteborg. Änggårdens Sjukhus. fr. GV. stpl Göteborg 3.4.15. K7. Pris.60.kr

 

127.400. Göteborg. Änggårdens Ortopediska Klinik (Vanföreanstalten). fr. stpl Göteborg 18.9.55. K7. Pris.60.kr 127.401. Östra Sjukhuset. Göteborg. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

Till vykort Göteborg

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V