LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Göteborg

Skolor

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det fler motiv från Skolor i Göteborg.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

127.475. Göteborg. Högre Allmänna Läroverket för flickor. fr. stpl Göteborg 5 4.8.36. K7. Pris.50.kr 127.476. Göteborg. Bagaregårdsskolan. T5. K6. Pris.40.kr

 

127.477. Göteborg. Chalmersska Institutet. ofr. T1. K7. Pris.60.kr 127.478. Göteborg. Storgatan med Chalmerska institutet. fr. OII. stpl Göteborg 20.X.01. K7. Pris.120.kr

 

127.479. Chalmersska Institutet. Göteborg. ofr. T1. K8. Pris.60.kr 65.162. Göteborg. Nya Chalmers. fr. stpl Göteborg 1 7.1.47. K8. Pris.50.kr

 

127.480. Göteborg. Nya Elementarläroverket för Flickor. fr. OII. stpl Göteborg 1.VII.02. K7. Pris.160.kr 127.481. Göteborg. Carl Larssons frescomålning. Göteborg grundlägges uti Nya Elementarskolan för flickor. ofr. T1. K8. Pris.50.kr

 

127.482. Folkskolelärareseminariet. Göteborg. ofr. T2. K8. Pris.60.kr 38.749. Göteborgs Folkskoleseminarium. fr. OII. stpl Göteborg 19.10.09. K7. Pris.50.kr

 

127.483. Göteborg. Guldhedens studiehem. T6. K8. Pris.40.kr

 

65.183. Handelsinstitutet. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 20.1.06. K7. Pris.60.kr 127.484. No. 356. Göteborg. Handelsinstitutet. fr. OII. stpl PKXP No 8C 4.8.1902. K7. Pris.50.kr

 

65.159. Göteborg. Handelsinstitutet. T5. K8. Pris.50.kr 127.485. Göteborgs Handelsinstitut. STF. T4. K8. Pris.40.kr

 

127.486. Göteborg. Vasakyrkan och Hvitfeldtska Läroverket. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

127.487. Högskolan. Göteborg. fr. GV. stpl Göteborg 29.1.12. K7. Pris.80.kr 127.488. Högskolan. Göteborg. T3. K8. Pris.60.kr

 

65.176. Göteborg Högskolan. T3. K8. Pris.60.kr 127.489. Göteborgs Högskola. fr. GV. stpl Göteborg 31.7.14. K8. Pris.50.kr

 

127.490. Johannesgården i Tynnered. Göteborg. Ekumenisk studiegård. fr. stpl Stjärnhov 6.10.75. K8. Pris.40.kr 127.491. Johannesgården i Tynnered. Göteborg. Ekumenisk studiegård. T6. K8. Pris.40.kr

 

127.492. (Kjellbergska skolan Göteborg). fr. stpl. T1. K7. Pris.60.kr 127.493. Göteborg. Kommunala Mellanskolan. T5. K8. Pris.50.kr

 

65.178. Göteborg. Kontoristföreningen. fr. stpl. T2. K8. Pris.50.kr 127.494. En av hotellkorridorerna. Utsikt från hotellet. T4. K7. Pris.50.kr

 

127.495. Krokslätts Folkskola. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 5.8.07. K8. Pris.60.kr 65.154. Göteborg. Kungsladugårdsskolan. fr. stpl Göteborg 1 16.11.43. K8. Pris.50.kr

 

127.496. Göteborg. Latinläroverket. T4. K8. Pris.50.kr 127.497. Göteborg. Högre Latinläroverket. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.498. Lundens skola. Göteborg. ofr. T3. K7. Såld 127.499. Göteborg. Kortedala. Lövåsskolan. fr. stpl. K8. Pris.60.kr

 

127.500. Göteborg. Majornas Flickläroverk. T5. K8. Pris.80.kr 127.501. Stora festvåningen. Margaretaskolan. Parkgatan 2. Göteborg. fr. stpl Borås 1 20.6.57. K8. Pris.40.kr

 

127.502. Metodistkyrkans Teologiska Skola. Överås. Göteborg. fr. stpl. T4. K8. Pris.60.kr

 

127.503. Göteborg. Navigationsskolan. fr. stpl. T3. K8. Pris.50.kr 127.504. Göteborg. Navigationsskolan. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.505. Göteborg. Nordhemsskolan. T5. K6. Pris.40.kr 127.506. Göteborg. Nordhemsskolan. fr. stpl Göteborg 11.4.29. K8. Pris.40.kr

 

65.186. Göteborg. Realläroverket. fr. OII. stpl PKXP No 3A 17.5.1905. K8. Pris.60.kr 127.507. Göteborg. Realläroverket. fr. GV. stpl Göteborg 2.1.18. K8. Pris.50.kr

 

127.508. Göteborgs Östra Realskola och Spårvagnssfallarne. fr. GV. stpl Göteborg 9.7.18. K8. Pris.60.kr 38.991. Göteborg. Slöjdföreningens skola. fr. OII. stpl Johannishus 12.3.1902. K7. Pris.60.kr

 

127.509. Göteborg. Studenthemmet och Vasakyrkan. fr. stpl Göteborg 18.4.36. K8. Pris.40.kr 127.510. Göteborg. Järntorget. Yrkesskolorna. T5. K8. Pris.50.kr

 

Till vykort Göteborg

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V