LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Göteborg

Slottsskogen

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det fler motiv från Slottsskogen i Göteborg.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

127.117. Göteborg. Slottskogsgrindarna. T3. K8. Pris.60.kr

 

65.004. Göteborg. Slottsskogen. Björngårdsvillan. T5. K8. Pris.40.kr 127.118. Göteborg. Björngårdsvillan. Slottsskogen. fr. stpl Göteborg 1.7.65. K8. Pris.40.kr

 

127.119. Göteborg. Hjorthagen i Slottskogen. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.50.kr

 

64.982. Göteborg. Hjortparken i Slottsskogen. T1. K7. Pris.50.kr 127.120. Göteborg. Parti från Slottsskogen. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.40.kr

 

127.121. Göteborg. Motiv från Slottsskogen med Kobbs byst. T5. K8. Pris.40.kr 127.122. Ebbe Lieberath- monument. Slottsskogen. Göteborg. (Scouting)T5. K7. Pris.60.kr

 

127.123. Naturhistoriska Muséet i Göteborg sett från Slottsskogen. T4. K8. Pris.40.kr 40.257. Göteborg. Prippska villan i Slottskogen. fr. OII. stpl Göteborg 31.XII.03. K7. Pris.50.kr

 

64.995. Göteborg. Slottskogs restaurant. T3. K8. Pris.60.kr 127.125. Göteborg. Slottsskogsvallens Terasservering. T5. K7. Pris.40.kr

 

127.126. "Smålandsstugan" i Slottsskogen. T1. K8. Pris.50.kr 127.127. Interiör af "Smålandsstugan" i Slottsskogen. fr. OII. stpl. T1. K8. Pris.40.kr

 

127.128. Smålandsstugan i Slottskogen. Göteborg. T1. K7. Pris.60.kr 72.033. Göteborg. Interiör från Smålandsstugan i Slottsskogen. fr GV. stpl. fr. T3. K8. Pris.40.kr

 

64.907. Göteborg. Slottsskogen. Säldammen. T3. K8. Pris.40.kr 65.015. Göteborg. Slottskogen. Tranorna ber om mat. T5. K8. Pris.30.kr

 

64.462. Utsigtstornet. Göteborg. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.50.kr 127.129. Göteborg. Utsiktstornet i Slottsskogen. T5. K8. Pris.60.kr

 

127.130. Göteborg. Hvita Bandets Restaurant i Slottsskogen. fr. GV. stpl Göteborg 27.2.15. K7. Såld 64.931. Göteborg. Slottsskogen. Vita Bandet. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.131. Göteborg. Slottsskogen. (med tryck på adressidan av Jolin & Wilkenson Konstförlag & Finpappersvaror Engros). fr. stpl. T4. K7. Pris.60.kr 64.936. Göteborg. Motiv från Slottskogen. T2. K8. Pris.50.kr

 

127.132. Göteborg. Motiv från Slottskogen. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.50.kr 127.133. Göteborg. Parti från Slottsskogen. fr. GV. stpl Göteborg 28.2.12. K8. Pris.50.kr

 

72.036. Göteborg. Vinterbild från Slottskogen. fr. OII. stpl Göteborg 24.XII.01. K7. Pris.50.kr 127.134. Göteborg. Slottsskogsparken. T1. K8. Pris.50.kr

 

Till vykort Göteborg

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V