LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Göteborg Statyer

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det fler motiv från olika statyer i Göteborg.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

127.708. Göteborg. Bellmansbysten i Lorensberg. T3. K8. Pris.40.kr 64.529. "Johanna" i Brunnsparken. Göteborg. fr. OII. stpl Göteborg 30.XII.05. K7. Pris.50.kr

   

127.709. Göteborg. Brunnsparken med Hasselbergs fontän. pl. T5. K8. Pris.40.kr 65.377. Göteborg. Brunnsparken "Såningskvinnan". T5. K8. Pris.40.kr

 

40.249. Göteborg. "Bältespännarne". fr. OII. stpl Göteborg 16.5.05. K8. Pris.40.kr 127.710. Göteborg. Delawarestenen. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.711. Göteborg. Stenpiren med Carl Milles "Delawaremonument. fr. stpl Göteborg 1 13.7.63. K8. Pris.30.kr 127.712. Göteborg. Statyn Dimman. Lorensberg. fr. GV. stpl. T3. K8. Pris.40.kr

 

64.501. Gustaf II Adolf´s staty. fr. OII. stpl Göteborg 29.9.08. K8. Pris.50.kr 64.646. Göteborg. Gustav II Adolfs staty. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

65.147. Göteborg. Gustaf II Adolfs staty. John Ericsons staty. fr. OII. stpl 18.X.01. K7. Pris.60.kr 64.459. Göteborg. John Ericssons Staty. T1. K8. Pris.40.kr

 

127.713. No. 240. John Ericsons Graf. fr. OII. stpl Bergviksmo 5.6.1902. K7. Pris.60.kr 40.248. Jonas Alströmers staty. Göteborg. T2. K8. Pris.40.kr

 

38.774. Minne af Karl IX statyns aftäckande. fr. OII. stpl PKXP No 64A 7.11.1915. K7. Pris.120.kr 127.730. Minne af Karl IX statyns aftäckande. pl. T1. K7. Pris.120.kr

 

47.002. Minne af Karl IX statyns aftäckande. fr. OII. stpl Göteborg 9.IX.04. K7. Pris.120.kr 47.003. Minne af Karl IX statyns aftäckande. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.120.kr

 

65.111. Göteborg. Karl den IX. statyens aftäckning. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.120.kr 127.731. Karl IX statyns aftäckning den 7. Sept 1904. Göteborg. T1. K8. Pris.140.kr

 

64.500. Karl IX:s staty. Göteborg. T1. K8. Pris.50.kr 64.574. Göteborg. Karl IX:s staty. fr. OII. stpl Göteborg 27.11.03. K7. Pris.50.kr

 

127.714. Peter Wieselgrensbysten vid Göteborgs Domkyrka. pl. T3. K7. Pris.40.kr 72.049. Göteborg. Polhemsmonumentet. T5. K8. Pris.40.kr

 

64.882. Göteborg. Milles Poseidon å Götaplatsen. T5. K8. Pris.40.kr 127.715. Göteborg. "Poseidon" av Carl Milles. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.716. Göteborg. Sjömanstornet. T5. K8. Pris.40.kr 127.717. Göteborg. Sjömanstornet. T6. K8. Pris.30.kr

 

127.718. Göteborg. Milles Susanna. Kvilletorget. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.719. Göteborg. Tore Strindbergs Järnbrunnen. fr. stpl Göteborg 1 22.7.50. K8. Pris.40.kr 127.720. Göteborg. Järntorget. Brunnen. T6. K8. Pris.30.kr

 

127.721. Göteborg. Torgny Segerstedtsmonumentet. T6. K8. Pris.30.kr 127.722. Göteborg. Viktor Rydbergsmonumentet. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

64.530. Göteborg. Vid Viktor Rydbergs graf. T1. K8. Pris.40.kr

 

127.723. Göteborg. Vingarne. fr. GV. stpl Göteborg 21.6.15. K6. Pris.50.kr 127.724. Göteborg. "Vingarne". T6. K8. Pris.30.kr

 

127.725. Göteborg. Konserthuset. T6. K8. Pris.30.kr

 

127.726. Göteborg. Stadsteatern. T6. K8. Pris.30.kr 127.727. Göteborg. Götaplatsen. T6. K8. Pris.30.kr

 

127.728. Göteborg. Konstmuseet. T6. K8. Pris.30.kr 127.729. Göteborg. Utsikt Stora Teatern. T6. K8. Pris.30.kr

Till vykort Göteborg

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V