LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  leopoldsantik@gmail.com

GusE  eller GE

    

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Förlag:  Ljunggrens Konstförlag  (LjK)

GusE     LjK 481 90

135.966, T5, K8, SEK.40 135.967, T5, K8, SEK.40 135.968, T5, K8, SEK.40

135.969, T5, K8, SEK.40 135.970, T5, K8, SEK.40 135.971, T5, K8, SEK.40

135.972, T5, K8, SEK.40 135.973, T5, K8, SEK.40

135.974, T5, K8, SEK.30 135.975, T5, K8, SEK.30 135.976, ofr, T5, K8, SEK.30 135.977, T5, K8, SEK.30

135.978, T5, K8, SEK.30 135.979, T5, K8, SEK.30 135.980, T5, K8, SEK.30 135.981, T5, K8, SEK.30

135.982, T5, K8, SEK.30 135.983, T5, K8, SEK.30

Sign. GE

135.984, LjK.125, fr stpl Stockholm 31.12.49, K7, SEK.40 135.985, LjK.128, fr stpl, T5, K7, SEK.40

135.986, LjK.462, fr stpl Stockholm 22.12.58, K7, SEK.40 135.987, LjK.463,  fr stpl 24.12.49, K8, SEK.40

135.995, LjK.462, fr stpl, T5, K7, SEK.30 135.996, LjK.464, T5, K8, SEK.30 135.997, LjK.468, T5, K8, SEK.30

135.998, LjK.471, T5, K8, SEK.30 135.999, LjK.476, T5, K8, SEK.30

135.988, LjK.550, T5, K8, SEK.40 135.989, LjK.550, fr stpl Stockholm 30.3.61, K7, SEK.40

135.990, LjK.550, T5, K8, SEK.30 135.991, LjK.550, T5, K8, SEK.30 135.992, LjK.550, T5, K8, SEK.30

135.993, LjK.550, T5, K8, SEK.30 135.994, LjK.550, T5, K8, SEK.30

136.000, LjK.151, fr stpl, T5, K8, SEK.40 136.001, LjK.156, fr stpl Stocckholm 21.12.46, K8, SEK.40 136.002, LjK.452,  T5, K8, SEK.40

136.003, LjK.453,  T5, K8, SEK.40 136.004, LjK.455,  T5, K8, SEK.40 136.005, LjK.456,  fr stpl Malmö 23.12.52, K8, SEK.40

136.006, LjK.473,  T5, K8, SEK.40 136.007, LjK,  fr stpl 19.12.60, K7, SEK.40

136.008, LjK.164,  fr stpl 19.11.50, K8, SEK.30 136.009, LjK.451,  T5, K8, SEK.30 136.010, LjK.452,  T5, K8, SEK.30 136.011, LjK.453,  T5, K8, SEK.30

136.012, LjK.454,  T5, K8, SEK.30 136.013, LjK.457,  T5, K8, SEK.30 136.014, LjK.458,  fr stpl Stockholm 21.12.68, K8, SEK.30 136.015, LjK.459,  T5, K8, SEK.30

136.016, LjK.471,  T5, K8, SEK.30 136.017, LjK.473,  T5, K8, SEK.30

Förlag:  A/B Ljunggrens Konstförlag. Stockholm  (LjK)

136.018, LjK.415,  pl, T5, K7, SEK.40 136.019, LjK.417,  fr stpl, T5, K8, SEK.40 136.020, LjK.420,  fr ostpl, T5, K8, SEK.40

136.021, LjK.424,  fr stpl Stockholm 30.12.47, K7, SEK.40 136.022, LjK.441,  T5, K8, SEK.40 136.023, LjK.444,  fr + julmärke stpl Stockholm 23.12.56, K8, SEK.40

136.024, LjK.449,  T5, K8, SEK.40 136.025, LjK.451,  T5, K8, SEK.40 136.026 LjK.452,  T5, K8, SEK.40

136.027, LjK.455,  T5, K8, SEK.40 136.028, LjK.500,  fr stpl, T5, K8, SEK.40 136.029, LjK.501,  fr stpl Stockholm 20.2.47, K8, SEK.40

136.030 LjK.502, T5, K8, SEK.40 136.031, LjK.505,  T5, K8, SEK.40 136.032, LjK.508,  T5, K8, SEK.40

136.033, LjK.510,  T5, K8, SEK.40 136.034, LjK.517,  fr stpl, T5, K7, SEK.40 136.035 LjK.520,  fr stpl 30.7.49, K7, SEK.40

136.036, LjK.417,  fr stpl Norrviken 24.12.46, K7, SEK.30 136.037, LjK.418,  T5, K8, SEK.30 136.038, LjK.420,  T5, K8, SEK.30 136.039, LjK.421,  fr stpl, T5, K8, SEK.30

136.040, LjK.440,  T5, K8, SEK.30 136.041, LjK.441,  T5, K8, SEK.30 136.042, LjK.443,  T5, K8, SEK.30 136.043, LjK.444,  T5, K8, SEK.30

136.044, LjK.445,  T5, K8, SEK.30 136.045, LjK.446,  T5, K8, SEK.30 136.046, LjK.447,  T5, K8, SEK.30 136.047, LjK.448,  T5, K8, SEK.30

136.048, LjK.449,  T5, K8, SEK.30 136.049, LjK.450,  T5, K8, SEK.30 136.050, LjK.451,  T5, K8, SEK.30 136.051, LjK.451,  fr stpl Abrahamsberg 22.12.48, K8, SEK.30

136.052, LjK.453,  fr stpl Stockholm 20.12,47, K8, SEK.30
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order