LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  Email  leopoldsantik@gmail.com

Lisa Hahr

(Hanna Heloise Elisabeth Lisa Weibull)

1881 - 1970

 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning

98.015. 202. ofr. T2. K7. SEK.60 98.016. 203. fr. OII. stpl. T2. K7. SEK.60
98.017, 213, T2, K7, SEK.60 98.010, 216, T2, K8, Såld
137.012, 218, fr OII stpl Stockholm 1.1.1907, K7, SEK.60
98.018. 219. fr. OII. stpl Norrköping 24.12.1906. K7. SEK.60 98.026, C 220, fr OII stpl Klippan 22.12.1908, K8, SEK.60
98.014, 230, T2, K8, SEK.60 98.011, 232, T2, K7, Såld
98.027. 233. fr. OII. stpl. T2. K7. SEK.60 137.013, 235, fr OII stpl Sundsvall 24.12.1907, K6, SEK.60 98.019. 236. fr. OII. stpl. T2. K7. SEK.60
98.012, 237, fr OII stpl Stockholm 1.1.07, K7, SEK.60 98.013, 238, fr OII stpl Stockholm 31.12.06, K7, SEK.60
98.009. fr. stpl. T2. K8. SEK.60 137.014, fr OII stpl Gössäter 8.4.1909, K7, Såld
98.025. fr. OII. pl. T2. K7. SEK.60 137.015, fr OII stpl Örebro 23.12.1908, K7, SEK.60
98.028, pl, T2, K6, Såld 98.024, fr OII stpl Sundbyberg 31.12.1908, K6, Såld
102.856, fr GV stpl, T3, K8, Såld 98.022, ofr, T2, K8, SEK.60 98.023, fr OII stpl Stockholm 1.4.1909, K8, SEK.60 

A.-B. Oscar Halldins Konstförlag, Stockholm  (OHK)

98.020, OHK.673, Dräkt från Ingelstads härad, Skåne. T2, K7, Såld 98.021, OHK.676, Dräkt från Häfverö socken, Uppland. T2, K8, Såld

Stenders Förlag

137.017, Dräkt från Östervallskogs socken, Värmland. fr GV stpl Halmstad 24.12.191? K8, Såld
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order