LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  Email  leopoldsantik@gmail.com

Elsa Hammar - Moeschlin  (1879 - 1950)

         

Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag, Stockholm   (GKA)

Nilssons Ljustrycksanstalt, Stockholm   (CN) 

GM Ser. 115

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

136.974, (GKA.8819). fr OII + tuberkulosmärke stpl 30.12.1904, K7, SEK.80 118.880, GKA.8825, fr OII stpl Stockholm 4.4.1906, K8, SEK.80 136.975, GKA.8826. fr OII stpl Göteborg 23.XII.04, K7, SEK.80
136.976, GKA.8827. Maria Olivia på Skansen. fr OII stpl Hagalund 2.11.1906, K8, SEK.80 136.977, GKA.8829. (Ma'greta från Lappland). pl, T1, K6, SEK.60 98.049, GKA.8830, pl, stpl 1905, K8, SEK.80
136.978, GKA.8834. T1, K8, SEK.80 136.979, GKA.8836. (Bo-Karin 7 år gammal). fr OII stpl Upsala 31.1.190?, K8, SEK,80 98.057, GKA.8837, Lång Lars från Rättvik. fr OII + tuberkulosmärke stpl Göteborg 20.12.04, K7, SEK.80
136.980, GKA.8838. (Korps-Petter från) Rättvik. fr OII stpl Strömstad 14.9.1906, K6, SEK.60 136.982, Granbergs AB. fr stpl Uppsala 24.12.24, K7, SEK.60
135.712, CN. T3, K7, SEK.80 98.078, (GM 8).CN. T2, K8. SEK.80
98.054, (GM 9). fr OII stpl Vesterås 22.12.1909, K7, SEK.80 98.068, CN, T2, K8, Pris.80.kr 136.981, pl, T1, K7, SEK.80
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order