LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  leopoldsantik@gmail.com

Hänel Max

Förlag: Granbergs Konstindustri Aktiebolag, Stockholm  (GKA)

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

89.839,   Jubileumsbrefkort 1829-1904. GKA.267, Brödrafolkens välfr OII stpl Linköping 17.5,190?, T1, K7, SEK.140 37.695, GKA 276, Prinsessan Margareta och Prins Gustaf Adolf. fr OII stpl 18.10.05, K6, SEK.180
65.465, GKA, T1, K7, SEK.120 84.121, GKA, fr OII stpl Stockholm 25.12.1903, K7, SEK.120
84.122, GKA, fr OII stpl, T1, K7, SEK.120 137.213, GKA, pl, T1, K7, SEK.120

137.214, GKA, fr OII stpl Stockholm, T1, K7, SEK.120 137.215, GKA, fr OII stpl 31.12.1903, K7, SEK.120

 

137.216, GKA.2008. ofr, T2, K8, SEK.80 102.862, GKA.2010, fr OII stpl  19.12.1906, K7, SEK.80 137.217, GKA.2012, fr OII stpl Stockholm 23.12.06, K5-6, SEK.40

 

84.133, GKA.2013,  fr OII stpl Norrköping 24.12.1907, K8, SEK.80 84.117, GKA.2014, fr OII stpl Vestanfors 22.12.1905, K7, SEK.80

 

137.219, GKA.2016, fr OII stpl Stockholm 25.12.1910, K7, SEK.60 137.220, GKA.2017, T2, K8, SEK.80

 

137.218, GKA.2018, fr OII stpl Vislanda 24.12.1909, K6, SEK.60 137.221, GKA.2019, fr OII stpl, T2, K7, SEK.80

 

137.222, GKA.2020, fr OII stpl Örebro 29.12.1907, K8, SEK.80 137.223, GKA.2022, fr OII stpl 1907, K8, SEK.80 84.111, GKA.2023, fr OII stpl Upsala 2.1.1908, K8, SEK.80

 

137.224, GKA.2024, T2, K8, SEK.80 137.225, GKA.2025, fr OII stpl Norrköping 31.12.1906, K8, SEK.80 84.116, 2026,  fr OII stpl Sköfde 22.12.1906, K8, SEK.80

 

84.114, GKA.2027,  fr OII stpl, T2, K8, SEK.80

 

84.123, GKA, T2, K8, SEK.80 84.124, GKA, fr OII stpl Kalmar 24.12.1901, K7, SEK.60

 

84.126, GKA, fr OII stpl Norrköping 30.12.1905, K8, SEK.80 137.446, GKA, fr OII stpl Luleå 21.12.190?T1, K7, SEK.60

 

137.447, GKA, fr OII stpl Stockholm 23.12.01, K8, SEK.80 137.448,GKA, fr 5+5 penni stpl Helsingfors, T1, K8,SEK.120

 

84.112, GKA, fr OII stpl Norrköping 20.12.1906, K8, SEK.80 84.113, GKA, fr OII stpl Ulricehamn 23.12.1903, K8, SEK.80 84.115, GKA, T1, K7, SEK.60

 

137.449, GKA, fr OII stpl  Kalmar 24.12.1902, K7, SEK.60 137.450, GKA, pl, T1, K7, SEK.60 102.864, GKA. ofr, T2, K8, SEK.80

 

137.451, GKA, fr OII stpl Stockholm 24.12.1905, K8, SEK.80 137.452, GKA, pl, stpl Stockholm 24.12.07, K7, SEK.60 137.453, GKA, T2, K8, SEK.80

 

137.454, GKA, fr OII stpl Helsingborg 22.12.1902, K8, SEK.80 137.455, GKA, fr 4+1 öre stpl PKXP 73B 1.1.1903, K8, SEK.80 137.456, GKA, fr OII stpl, T1, K6, SEK.60

 

137.457, GKA, fr OII stpl Emmaboda 31.12.1901, K8, SEK.80 65.466, GKA, T1. K7, SEK.60 102.865, GKA. ofr, T2, K8, SEK.80

 

137.458, GKA, fr OII stpl, T1 K7, SEK.60 137.459, GKA, fr stpl Mjölby 21.12.1901, K7, SEK.60 137.460, GKA, fr OII stpl Karlskrona 1.1.1904, K7, SEK.60

 

Kartongkort

92.180, GKA. fr OII stpl Stockholm 25.(12).1904,K7, SEK.300 137.534, GKA. ofr, T1, K8, SEK.300 92.182, GKA. fr OII stpl Stockholm 24.12.1902, K7, SEK.300
92.181, GKA. ofr, T1, K8, SEK.300 137.535, GKA. osign. ofr, överklistrad baksida, T1, K7, SEK.300

Trycksakskort

137.536, GKA. fr OII stpl Grycksbo, T1, K7, SEK.120 137.537 GKA. fr OII stpl Bräcke 25.12.1905, K8, SEK.120 137.538, GKA. pl, T1, K7, SEK.120 137.539 GKA. fr OII stpl Stockholm 24.12.1905, K7, SEK.120 137.540 GKA. T1, K8, SEK.120
137.541 GKA. fr OII stpl Karlskrona 23.12.1905, K7, SEK.120 137.542 GKA. fr OII stpl, T1, K7, SEK.120

Serie VI

A.B. Oscar E. Kulls Grafiska Konst-Anst., Malmö  (OEK)

137.461, Ser.VI.Nr.1, öfr, T1, K7, SEK.50 137.462, Ser.VI.Nr.2, fr OII stpl, T2, K8, SEK.50
137.463, Ser.VI.Nr.4, fr OII stpl Ingatorp 24.12.1903, K7, SEK.50 137.464, Ser.VI.Nr.5, fr OII stpl PKXP 20 23.12.1910, K7, SEK.60
137.465, Ser.VI.Nr.6, fr OII stpl Stockholm 24.12.1903, K8, SEK.60 137.466, OEK, Ser.VI.Nr.7, fr OII stpl Halmstad 23.12.1905, K8, SEK.60
137.467, Ser.VI.Nr.8, fr OII (skadat) stpl Umeå 31.12.1904, K7, SEK.50 137.468, Ser.VI.Nr.9, fr OII stpl Åshammar 26.12.1903, K8, SEK.60 137.469, OEK, Ser.VI.Nr.10, fr OII stpl Borås 24.12.1903, K8, SEK.60
102.863, Ser.VI. Nr.11, T1, K8,. SEK.60 137.470, OEK. Ser.VI. Nr.12, pl, T1, K7, SEK.50 137.471,  Ser.VI. Nr.13, fr OII stpl Tygelsjö 2.1.1904, K8, SEK.60
137.472,  Ser.VI. Nr.14, fr OII stpl Räflanda 31.12.1903, K7, SEK.60 137.473,  Ser.VI. Nr.15,  fr 2 öre stpl Stockholm 1904, K7, SEK.60 137.474, OEK. Ser.VI. Nr.16, fr OII stpl PKXP 18B 31.12.1905, K8, SEK.60
137.475,  Ser.VI. Nr.17, fr OII stpl T2, K6, SEK.40 137.476,  Ser.VI. Nr.18, T2,  K8, SEK.50 137.477,  Ser.VI. Nr.21, fr OII stpl T1, K8, SEK.60
137.478,  Ser.VI. Nr.22, fr OII stpl Stockholm 23.12.1905, K8, SEK.60 137.479,  Ser.VI. Nr.23, fr OII stpl PKXP 22.12.1902, K8, SEK.60 137.480,  Ser.VI. Nr.25, fr 10 penni stpl, T1, K7, SEK.50
137.481,  Ser.VI. Nr.26, fr OII stpl Karlstad EM 30.12.1903, K8, SEK.60 102.861,  Ser.VI. Nr.27, fr OII stpl, T1, K8, SEK.60 137.482,  Ser.VI. Nr.29, pl, stpl 1905, K7, SEK.50
137.483,  Ser.VI. Nr.30, ofr,  T2, K7, SEK.50 137.484,  Ser.VI. Nr.51, fr OII stpl Stockholm 1.1.1905, K8, SEK.60 137.485,  Ser.VI. Nr.54, fr OII stpl Kalmar 31.12.1905, K7, SEK.60
 
137.486,  Ser.VI. Nr.60, fr OII stpl Hålahult 13.12.1905 ankomststpl Chikago DEC 25.1905, K8, SEK.60   137.487,  Ser.111. Nr.1754, fr OII stpl Stockholm 30.3.1907, K7, SEK.50

Serie 116

137.488,  Ser.116. N:o.2, fr GV stpl Linköping 23.12.1911, K7, SEK.50 137.489,  Ser.116. N:o.4, ofr, T3, K7, SEK.50
137.490,  Ser.116. N:o.7, fr OII stpl Klippan 23.12.1909, K7, SEK.50 137.491,  Ser.116. N:o.10, fr GV stpl Drottningholm 22.12.1911, K8, SEK.50

Förlag: John Fröman Finspong  (JFF)

137.492, JFF. fr OII stpl PLK 332C 23.12.1903, K8, SEK.50 137.493 JFF. fr OII stpl 23.12.1903, K8, SEK.50 137.494, JFF. fr OII stpl Sundsvall 1903, K8, SEK.50
137.495, JFF. ofr, K8, SEK.50 98.097, JFF.ofr, K6, SEK.50 137.496, JFF. ofr, K7, SEK.50

Förlag: Paul Heckscher, Stockholm  (PH)

 
84.127, fr OII stpl Ullånger 25.8.1902, K7, SEK.60 84.128, PH. T1, K8, SEK.60 84.129, PH. T1, K8, SEK.60
84.130, PH. T1, K8, SEK60 84.131, PH. T1, K8, SEK60 98.094, PH. fr OII stpl 1.1.1902, K7, SEK.60
98.095, PH. fr OII stpl Upsala 21.2.1902, K7, SEK.60 98.096, fr 1+4 öre  stpl Solfvesta 7.7.1902, K7, SEK.120

Utan förlag

137.513, ofr, T1, K7, SEK.60 137.514, fr OII stpl Särna,, T1, K6, SEK.40
137.515, T2, K8, SEK.60 137.516, pl, T1, K7, SEK.60
84.120, ofr,T1, K8, SEK.60 137.517, fr OII stpl, T1, K7, SEK.60

Förlag: Carl Nilssons Ljustrycksanstalt, Stockholm  (CN)

137.497, CN 5195 K, ofr, T1, K8, SEK.50 137.498, CN 5195 K, fr OII stpl Stockholm 23.12.190?, T1, K8, SEK.50 137.501, CN 5201 K, ofr, T1, K7, SEK.50
137.499, CN 5198 K, ofr, T1, K7, SEK.50 137.500, CN 5198 K, ofr, T1, K6, SEK.40 137.502, CN 5205 K, ofr, T1, K8, SEK.50

Förlag:  H.B. & K.

137.503, H.B.&K. Serie 6,  fr OII stpl Vallentuna 30.9.1903, K7, SEK.50
137.504, H.B.&K. Serie 10, fr OII stpl Stockholm 7.11.1904, K7, SEK.50 137.505, ofr, T1, K7, SEK.50,

Förlag:  Claes Hultberg, Stockholm  (CHS)

137.506, CHS. T3, K8, SEK.50
137.507, CHS. T3, K8, SEK.50 137.508, CHS. T3, K8, SEK.50

Förlag:  Örebro Konstindustri-Aktiebolag   (ÖKA)

137.509, ÖKA. fr OII stpl Fellingsbro 24.12.1903, K8, SEK.60 137.510, ÖKA. fr OII stpl Hellefors 23.12.1903, K6, SEK.50

Förlag:  Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm  (AE)

137.511, AE.837, fr OII stpl Stockholm 19.4.08, K7, SEK.60 137.512, AE.835, fr OII stpl Stockholm 31.3.1907, K7, SEK.60

Förlag: Ernst G. Svanström, Stockholm  (EGS)

137.518, EGS. ofr T3, K8, SEK.60

Utan förlag

137.519, ofr, T1, K8, SEK.60
137.520, pl, T1, K7, SEK.50 137.521, fr OII stpl Stockholm 24.12.1903, K8, SEK.50 137.522, ofr, T1, K8, SEK.50

Utan förlag.  Sign MH

137.523, fr OII stpl Stockholm 15.3.1904, K8, SEK.50 137.524, ofr, T1, K7, SEK.50 137.525, pl, T1, K7, SEK.50
137.526, fr OII stpl Fogelsta 8.12.1904, K7, SEK.50 137.527, ofr, T1, K8, SEK.50
137.528, fr OII stpl Oxelösund 26.12.1903, K8, SEK.50 137.529, fr OII stpl Eskilstuna 13.6.1904, K7, SEK.50
137.530, fr GV stpl Stockholm 28.12.11, K8, SEK.60 137.531, fr OII stpl Stockholm 24.12.1909, K8, SEK.60 137.532, fr GV stpl Stockholm 31.12.14, K8, SEK.60
137.533, Ser.169, fr GV stpl, T3, K8, SEK.60
 
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order