LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  Email  leopoldsantik@gmail.com

Thorolf Holmboe  1866-1935

Förlag: Granbergs Konstindustri Aktiebolag, Stockholm  (GKA)s Forlag,

John Fredriksons Kunstforlag, Christiania  (JFK)

Mittet & Co  (M.&Co)

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

137.174, GKA, JFK. fr OII stpl Stäfvie 24.12.1904, K7, Såld 96.442, GKA, JFK. T1, K8, Såld 137.175,GKA, JFK. fr OII stpl PKXP 6.12.1901, K7, Såld
137.176, JFK. T1, K8, Såld 102.860, fr OII stpl Norrköping 19.11.05, K7, Såld
137.177, M.&Co. fr stpl Kristiania 22.XII.19, K7, Såld
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order