LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Karlskrona

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

   
103.383, Amiralitetsslätten med skeppsgossekasernen, Karlskrona. T2, K7, Pris.50.kr  92.465, Björkholmen. Wachtmeistergatan. fr stpl PLK 29.11.(1926). K7, Såld  94.691, Björkholmen. fr OII stpl Karlskrona 26.2.1902, K7, Pris.80.kr 100.556, Carlskrona. Björkholmen. fr OII stpl Karlskrona 11.2.1904, K7, Såld 101.006, Interiör af Blekingestugan i Carlskrona. Gustaf Quiding, Carlskrona 1889.T2. K8, Pris.40.kr

 

 
94.695, Borgmästarbron och Grefvegården. T3, K8, Såld 103.384, Centrallasarettet. Karlskrona. T5, K8, Pris.40.kr 94.697, Dockorna. fr OII stpl 18.9.1902, K6, Såld 101.004, Karlskrona. Drottninggatan. T1, K8, Pris.80.kr  78.997, Drottninggatan, T1, K8, Såld

 

   
 94.698, Elektricitetsverket. T2, K8, Pris.80.kr 94.699, Elementarskolan för flickor. fr GV stpl OLK 185 B 8.3.1916, K7, Pris.80.kr 94.701, "Eskadern afmönstrar". fr OII stpl Malmö 4.3.04 och sidostpl M.H.L.F.F. Försvarsfest 4.3.1904, K7, Såld 94.702, Eskadern å Carlscrona Redd. T2, K8, Såld 94.704, Fisktorget. fr OII stpl PKXP 20 B 11.3.1906, K7, Såld

 

   
94.705, Flottans vaktparad. fr stpl Karlskrona 22.8.55, K7, Såld 100.559, Carlskrona. Gamla Kanslibyggnaden. T3, K8, Pris.50.kr 103.385, Grenadier Regementets Kanslihus. T2, K8, Pris.60.kr 12.379, Parti av Grenadjärregementets Kasern. T4, K7, Pris.40.kr 71.427, Grenadierregementets kasern. T2, K8, Pris.50.kr

 

100.561, Carlskrona. Hoglands Park. T1, K7, Såld 102.305, Karlskrona. Hoglandspark. 57. Från Sveriges Städer. T2, K8, Pris.60.kr 94.707, Högvakten. Örlogshamnen. fr OII stpl Karlskrona 5.5.1902, K7, Pris.80.kr 102.309, Karlskrona. Högvakten. T5, K8, Pris.40.kr 46.338, Jubileumsutställningen i Karlskrona 1930. fr stpl Karlskronautställningen 4.7.30, K7, Pris.250.kr

 

   
88.837, Jubileumsutställningen i Karlskrona 1930. fr stpl Karlskrona, K8, Såld 100.563, Jämjökvarnen, Wämöparken. Karlskrona. T3, K8, Pris.50.kr 102.310, Kongl. Örlogsvarfvet med nya dockorna. fr OII stpl PKXP 76B 25.5.1906, K6, Pris.80.kr 94.709, Kronoredden. fr OII stpl Karlskrona 19.8.1904, K7, Pris.80.kr 94.710, Krutvikens gästgivaregård. T5, K8, Pris.50.kr

 

94.711, Kungsbron. ofr, T1, K7, Pris.80.kr 94.712, Kungsbron. fr OII stpl Karlskrona 4.10.1906, K8, Pris.80.kr 103.386, Carlskrona. Kungsbron med Flottans Sjukhus. (tvätterskor). T1, K7, Pris.140.kr 103.387, Kungsbron. Karlskrona. T2, K7, Såld 12.261, Kungsgatan. T2, K8, Pris.80.kr

 

     
 100.567, Vy från Fortet Kungsholmen. fr OII stpl Karlskrona 13.6.1905, K7, Pris.60.kr 94.715, Fortet "Kungsholmen". T1, K8, Pris.60.kr 60.725, Kustartilleriregementets Kasern, T2. K8, Pris.80.kr 103.388, Karlskrona. Lagerlunden. fr OII stpl Karlskrona 1901, K7, Såld 12.338,  Landbrogatan. T2, K8, Pris.60.kr

 

   
103.390, Karlskrona. Länslasarettet. Militärmedicinska Avdelningen. T5, K8, Pris.40.kr 100.571, Carlskrona. Löfmarknaden. fr OII stpl Karlskrona 4.11.1902, K7, Såld 94.721, Gamla Mastkranen å Kungl. Flottans Varv. T4, K8, Pris.50.kr  100.574, Karlskrona. Nya Infartsvägen med H. S. B-husen. T5, K8, Pris.60.kr 13.490, Karlskrona - H.M. Panserbåten Sverige. T4, K8, Pris.40.kr

 

   
12.328,  Karlskrona. Pansarfartygen "Oden " och "Svea", Hoglands Park. T1, K7, Pris.50.kr  94.724, Planeringen. (Gustaf). fr OII stpl Karlskrona 20.1.1903, K7, Pris.140.kr 99.914, Karlskrona. Polhemsgatan. fr GV stpl PLK 6.9.1916, K8, Såld 12.333, Riksbanken. T2, K8, Pris.60.kr 101.003, Karlskrona. Ronnebygatan. T1, K8, Pris.120.kr

 

   
101.004, Karlskrona. Drottninggatan. T1, K8, Pris.120.kr 102.315, Karlskrona. Parti av Saltö. fr stpl Karlskrona 27.4.49, K7, Såld 103.394, Karlskrona. Saltö. T5, K8, Såld  100.577, Karlskrona. Saltösund. fr OII stpl, T1, K7, Såld 94.728, Saluhallen. ofr, T1, K7, Såld

 

 
 100.578, Carlskrona. "Sillkommersen". fr OII stpl Karlskrona 30.6.1903, K7, Pris.120.kr 94.729, Sjötruppernas Kasern. fr OII stpl Helsingborg 8.6.1909, k7, Pris.60.kr  102.316,  Carlskrona. skeppsgossekasern. fr OII stpl PKXP 20A 16.8.1906, K7, Pris.60.kr 94.732, Stadsförsamlingens Folkskola. T2, K6, Såld  12.322, Hälsning från Carlskrona, Stadshotellet. Tagen just en månljus kväll, utanför vårt stadshotell. T1, K8, Pris.90.kr

 

   
 92.820, Stadshotellet Lagerlund. fr OII stpl Karlskrona 15.7.1906, K7, Såld   12.321, Stortorget framåt småtimmarna. T1, K8, Pris.90.kr 71.422, Stortorget. fr OII stpl Karlskrona 23.3.1910, K7, Såld 101.005, Karlskrona. Torget. T5, K8, Pris.40.kr 71.418, (Tullkammare). T1, K8, Pris.80.kr

 

   
 71.423, Parti af Tunneln. fr OII stpl Karlskrona 25.3.1910, K8, Såld  12.397, Valhallavägen. T3, K6, Pris.60.kr 101.009, Karlskrona. Varvschefsbostället. fr stpl Karlskrona 10.4.36, K7, Pris.50.kr  12.366, Kaffestugan i Wämöparken. T4, K8, Pris.30.kr 94.736, Karlskrona. Västerudden. ofr, K7, Pris.120.kr

 

 
94.738, Karlskrona-Wexiö järnvägsstation. fr OII stpl 12.11.07, K8, Pris.140.kr 12.336, Ö. Amiralitetsgatan. Karlskrona. T2, K8, Pris.60.kr 103.395, Karlskrona från flygmaskin.T4, K8, Såld 25.249, Karlskrona, T1, K8, Pris.80.kr

 

     
89.887, Karlskrona. fr OII stpl Karlskrona 7.1.1904, K7, Såld 100.583, Carlskrona före 1790. fr OII stpl Karlskrona 9.8.190?, K7, Pris.240.kr 12.323, Helsning från Carlskrona. T1, K8, Pris.240.kr 94.745, Hälsning från Karlskrona. fr OII stpl, T1, K6, Pris. 360.kr  94.746, Helsning från Karlskrona. T1, K7, Pris.280.kr 

Till vykort Karlskrona  1  2

Till vykort Karlshamn, Ronneby, Sölvesborg, övrigt Blekinge

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V