LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Catherine Klein

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

130.526, HWB Ser.2220. K7, SEK.50 130.527, Stehli 123. K8, Såld

 

130.528. Stehli 125. K8, Såld 130.529, HWB Ser. 3165. fr stpl Stockholm 23.5.31. K7, SEK.50

 

130.530, HVB Ser. 2218. fr stpl fr stpl Stockholm 11.12.2?. K7, Sold 130.531, Stehli 127. ofr, K7, SEK.50 130.532, Stehli 128. K8, Sold

 

130.533, Stehli 126. K7, Sold 130.534, HWB. Ser. 2265. fr stpl Stockholm 27.5.33. K8, SEK.40 130.535, G.O.M. 1613. pl, K8, Sold

 

130.536, T2, K8, SEK.40 130.537, 1929. K8, SEK.40

 

130.538, HWB. Ser. 1283. K7, SEK.40 130.539, ST.Z.F. No.1252. K8, SEK.40

 

130.540, ST.Z.F. No.1253. K8, SEK.40 130.541, fr stpl Stockholm 14.5.27, K8, Sold

 

130.542, G.O.M. 2257. K7, SEK.40 130.543, T2, K7, SEK.40

 

130.544, HWB. Ser. 1283. fr stpl Stockholm 26.11.27, K7, SEK.40 130.545, T2. K8, SEK.40

 

130.546, FRG. Serie 124. Nr. 3711. K8, Sold 130.547, M&B. Serie 2597. K8, Sold 130.548, G.O.M. 1798. fr GV stpl Stockholm 6.4.14. K8. Sek.40

 

130.549, M&B. Serie 2225. K8, Sold 130.550, M&B. Serie 2025. K8, Sold 130.551, L&B IA. Ser. 16530. K8, Sold

 

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order