LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Dundret - Gällivare

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det oftast fler motiv från Dundret - Gällivare.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

125.470. Björnfällan - Gällivare. T6. K8. Pris.30.kr 125.471. Dundret och sjukhuset. Gellivare. fr. OII. stpl PLK 308 27.9.1908. K7. Såld

 

44.536. Gällivare med Dundret. fr stpl PKP 308A 19.4.47. K8. Pris.50.kr 81.174. Turisthyddan å Dundret. T4. K8. Såld

 

125.472. Gellivare. Dundret. T3. K7. Pris.50.kr 125.473. No. 319a. Gellivaredundret. Midnatt. fr. OII. stpl Luleå 16.7.1902. K7. Såld

 

125.474. Gällivare. Skidliften till Dundret. ospl. T6. K7. Pris.40.kr 125.475. Gellivare. Villa Fjällnäs. T3. K8. Såld

 

125.476. No. 307. Gellivare Grufva. fr. OII stpl PKXP 99 C 24.8.1903. K7. Såld 125.477. No. 308a. Gellivare Grufva. fr. OII. stpl Sundsvall 5.3.1902. K7. Såld

 

100.631. Barongruvan i Gällivare Malmberg. STF. T4. K8. Såld

 

125.478. Gällivare. Järnvägshotellet. fr. stpl Kiruna. T5. K8. Såld 55.653. Gellivara och Dundret. Från världens nordligaste järnväg. T1. K8. Såld

 

125.479. No. 310. Gellivare Station. fr. OII. stpl Södertelje 3.7.1902. K7. Pris.180.kr 125.480. Gellivare. Stationshuset i snö. T2. K7. Pris.60.kr

 

125.481. Gellivare. Stationen. fr. OII + julmärke. stpl Malmberget 16.4.1907. K7. Såld 125.482. Gellivare. Stationen. fr. OII. stpl Malmberget 12.7.1906. K7. Pris.220.kr

 

11.505. Gällivare. Järnvägsstationen. T5. K8. Pris.120.kr 11.507. Gellivare. Järnvägsstationen och Kyrkan. T5. K8. Pris.120.kr

 

50.846. Gellivare. Järnvägsstationen och Kyrkan. T5. K8. Pris.120.kr 125.483. Gällivare Station. Dundret o Barnhemmet. T3. K8. Såld

 

125.484. Gellivare. Kommunalhemmet. T3. K8. Såld

 

125.485. Gellivare kyrkan. T1. K8. Pris.40.kr 125.486. Gamla Lappkyrkan. Gellivare. T1. K8. Pris.40.kr

 

125.487. No. 323. Lappkapell vid Gellivare. fr. OII. stpl Luleå 16.7.1902. K7. Pris.40.kr 125.488. Gällivare. Lappkyrkan. Interiör. T5. K8. Såld

 

44.538. Gellivare. Gamla kyrkan. ofr. T5. K8. Pris.40.kr

 

125.489. Lappläger. Gällivare. T3. K7. Pris.80.kr 80.653. Gellivare. Lappläger. fr. OII. stpl Norrtelje 20.7.1904. K7. Pris.60.kr

 

125.490. Lappland. T2. K8. Såld 125.491. Gellivare-lappar. T2. K6. Såld

 

125.492. Gellivare. Lappkonfirmander utanför kyrkan. T3. K8. Såld 103.744. Nomadskola i Gällivare. STF. T4. K8. Pris.50.kr

 

44.535. Gällivare. Lasarettet. T5. K8. Pris.40.kr 125.493. Nomadskolan. Gällivare. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

125.494. Gällivare. Polcirkelpalatset. T6. K8. Pris.30.kr

 

125.495. Gällivare. Storgatan. fr stpl Gällivare 22.4.66. K8. Pris.40.kr 125.496. Gällivare. Storgatan. Main street. T6. K8. Pris.40.kr

 

125.497. Gällivare. Storgatan. T6. K8. Pris.40.kr 125.498. Gällivare. Storgatan. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

125.499. Tingshuset i Gellivare. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.60.kr 125.500. Gällivare. T6. K8. Pris.30.kr

 

125.501. Gata i Gellivare. fr. OII. stpl Kiruna 7.8.1903. K7. Såld

 

125.502. Parti af Gellivare. T3. K7. Såld 125.503. Parti af Gellivare. fr. GV. stpl. T3. K8. Pris.60.kr

 

125.504. Helsning från Gellivare. T1. K8. Pris.360.kr

 

Till vykort E - H

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V