LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Malmberget

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det oftast fler motiv från Malmberget.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

125.753. Anrikningsverket. Vitåfors. Malmberget. T3. K8. Såld 125.754. Arbetarebostäder i Malmberget 1912. fr. GV. stpl Malmberget 24.2.1914. K7. Såld

 

125.755. Malmberget. Bolagsområdet. T3. K8. Såld 125.756. Malmberget - Centralskolan. T3. K8. Såld

 

125.757. Malmberget. Disponentbostaden. T1. K8. Såld 125.758. Focushuset. T6, K6, Såld

 

125.759. Gruvkapellet och Kaptensskolan. Malmberget. T4. K8. Såld

 

125.760. Hermelinsgruvan i Malmberget. T3. K8. Såld 125.761. Hertig-Grufvan i Malmberget. T1. K8. Såld

 

125.762. Hertiggruvan i Malmberget sedd uppifrån. T3. K6. Såld 125.763. Kung Oscarsgruvan i Malmberget. T3. K8. Såld

 

125.764. Seletsgruvan i Malmberget. T3. K8. Såld 125.765. Sofiagruvan i Malmberget. T3. K8. Såld

 

125.766. Malmberget. Sofringsverket. Centralschaktet. T3. K8. Såld 125.767. Vulcangruvan i Malmberget. T3. K8. Såld

 

125.768. Malmberget. Gällivarevägen. fr. stpl Malmberget 23.9.43. K7. Såld 125.769. Hermelinsskolan. Malmberget. T1. K6. Pris.160.kr

 

125.770. Immanuelskyrkan. Malmberget. pl. T1. K6. Såld

 

125.771. Malmberget. Ingeniörsbostaden. T1. K8. Såld 125.772. Malmberget. Ingeniörs- och Arbetarebostäder. fr. GV. stpl Malmberget 24.2.1914. K7. Såld

 

58.904. Järnvägsstationen i Malmberget. T2. K7. Pris.240.kr 53.709. Malmberget. Järnvägsstationen. fr. GV. stpl Hallen 13.3.1912. K7. Pris.220.kr

 

125.773. Malmberget. Stationen. fr. OII. stpl PLK 309 A 28.8.1906. K6. Pris.180.kr

 

125.774. Malmberget. Kaptensvägen. (bio Nordan). T5. K8. Såld 125.775. Malmberget. Utsikt över Kilen. T5. K8. Såld

 

125.776. Malmberget. Kapellet. fr. OII. stpl PLK 308 D 18.2.190?. K7. Pris.140.kr

 

12.056. Kyrkan. Malmberget. T5. K8. Pris.30.kr 44.568. Malmberget. Kyrkan. Interiör. T5. K8. Pris.30.kr

 

125.777. Malmberget. Kåkar. T2. K7. Pris.60.kr 125.778. Kyrkan och Läroverket. Malmberget. pl. T5. K8. Pris.40.kr

 

125.779. Malmberget. Metodistkapellet. fr. OII. stpl Malmberget 31.7.1905. K7. Såld 125.780. Malmberget. Missionshuset. T1. K8. Såld

 

125.781. Malmberget. Parken. T5. K8. Pris.40.kr 125.782. Malmberget. Parti av Salutorget. T5. K8. Såld

 

125.783. Malmberget. Skyttepaviljongen. T1. K8. Pris.160.kr 125.784. Malmberget. Sporthallen. T6. K8. Såld

 

125.785. Malmberget. Svanparken. T5. K8. Såld 125.786. Tingvallskulle. T3. K8. Såld

 

125.787. Malmberget. Torget. T6. K8. Såld 125.788. Malmberget - Österlånggatan. T3. K8. Såld

 

125.789. Parti af Malmberget. fr. OII. stpl Malmberget 19.10.1908. K7. Såld 125.790. Utsikt öfver Malmberget. fr. OII. stpl Malmberget 31.7.1905. K8. Pris.80.kr

 

125.791. Parti av Malmberget. fr GV ostpl. T3. K7. Såld 125.792. Parti från Malmberget. T3. K8. Såld

 

125.793. Parti af Malmberget. fr. OII. stpl Malmberget 22.11.1906. K7. Pris.80.kr 125.794. Parti af Malmberget. fr. OII. stpl PKXP 99 B 5.5.1904. K7. Såld

 

125.795. Malmberget. fr. OII. stpl Malmberget 9.10.1906. K8. Såld 125.796. Parti från Malmberget. T5. K8. Såld

 

125.797. Malmberget. T6. K8. Såld 125.798. Vy över Malmberget. fr. stpl. T6. K7. Såld

 

125.799. Hälsning från Malmberget. pl. T6. K8. Pris.40.kr 125.800. Malmberget. T6. K8. Såld

 Till vykort

L - O

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V