LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Lucior

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Stockholms Lucia

Valda genom Stockholms-Tidningens Luciatävling

138.737 Inga Bagge 1936. T5. K8. Pris.120.kr

 

40.323 Ingegerd Hägg 1942. fr. stpl. K7. Pris.120.kr 40.324 Siv Norrman 1943. K8. Pris.120.kr

 

40.325 Barbro Paulsson 1944. fr. stpl. K8. Pris.120.kr 40.326 Gurli Holmberg 1945. K8. Pris.120.kr

 

40.327 Gun Jönsson 1946. K8. Pris.120.kr 40.328 Doris Zetterman 1947. fr. stpl. K8. Pris.120.kr

 

40.329 Marianne Hylén 1948. K8. Pris.120.kr 40.330 Gerd Larsson 1949. K8. Pris.120.kr

 

40.331 Elisabeth Meyerhöffer 1950. K8. Pris.120.kr 40.332 Margit Sjödin 1951. K8. Pris.120.kr

 

40.333 Kerstin Ornö 1952. K8. Pris.120.kr 40.334 Britta Nordling 1953. K8. Pris.120.kr

 

40.335 Margareta Ekenfalck 1954. K8. Pris.120.kr 40.336 Monica Björkman 1955. K8. Pris.120.kr

 

40.337 Ingrid Carlsson 1956. K8. Pris.120.kr 40.338 Anita Björklund 1957. K8. Pris.120.kr

 

40.339 Kerstin Källström 1958. K8. Pris.120.kr  99.311 Marianne Lestander 1959. K8. Pris.120.kr

 

Sveriges Lucia

127.984 Ingrid Engström 1960. fr. stpl. K8. Pris.120.kr 138.738 Gun Wadstedt 1961. T6. K8. Pris.120.kr

 

138.739 Inga-Lill Jungnelius 1962. T6. K8. Pris.120.kr 138.740 Lena Brändström 1963. T6. K8. Pris.120.kr

 

99.313 Carina Nyrelius 1964. fr. stpl. K7. Pris.120.kr 99.314 Camilla Johansson 1995. K8. Pris.40.kr

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V
 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order