LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Yvonne Millde-Jerring-Berg (1907-1963)

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 
103.005, T5, K8, SEK.50 103.006, fr stpl Gysinge 22.12.67, T5, K8, SEK.50 103.007, T5, K8, SEK.50

 

 
103.009, T5, K8, SEK.50 103.008, T5, K8, SEK.50 130.709. fr stpl, T5, K7, Sold

 

130.710. fr stpl Sundsvall, T4, K7, Sold

 

 
103.014, fr stpl Lidköping 23.12.35, K7, SEK.30 130.698, fr stpl Norrköping 23.12.33, K7, Sold 130.697, fr stpl, T5, K8, SEK.30 103.015, fr stpl 24.12.28, K7, SEK.30

 

130.329, ofr, T5, K8, Sold 130.332, fr stpl 23.12.33, K8, Sold 130.711, fr stpl, T5, K7, SEK.30 130.712, fr stpl, T5, K8, SEK.30

 

130.713, T5, K8, SEK.30 130.714, fr stpl, T5, K8, SEK.30 130.715, fr stpl Stockholm 1934, K8, SEK.30 130.716. T5, K8, SEK.30

 

130.717, fr stpl, T5, K8, SEK.30 130.718, fr stpl Hålahult 23.12.1930, K7, SEK.30

 

 
130.333, T5, K8, SEK.30 131.845, T5, K7, ej adressida , Sold

 

 
103.011, T5, K8, SEK.30 130.334, T5, K8, SEK.30

 

130.719, fr stpl, T5, K8, SEK.30 130.720, pl, T5, K8, SEK.30 130.726, fr stpl Stockholm 20.12.37, K8, SEK.30

 

 
130.331, f stpl, T5, K8, SEK.30 130.328, T5, K8, SEK.30 130.721, fr stpl, T5, K8, SEK.30 130.722, T5, K8, SEK.30

 

130.723, T5, K8, SEK.30 103.012, fr stpl 1933, K8, SEK.30 130.724, fr stpl 1941, K8, Sold 130.725, fr stpl, T5, K7, Sold

 

130.335, T5, K8, SEK.30 130.330, T5, K8, SEK.30 103.013, fr stpl 1935, K6, SEK.30 130.727, fr stpl Stockholm 30.12.36, K8, Sold

 

130.728, T5, K8, SEK.30 130.729, fr stpl, T5, K7, SEK.30 130.730, fr stpl, T5, K8, Sold 130.731, T5, K8, SEK.30

 

103.016, T5, K8, SEK.30 130.732, fr stpl Wittängi 1.1.1935, K8, SEK.30

 

130.733, fr stpl 17.4.39, K8, Sold 130.734, T5, K8, SEK.30 130.735. fr stpl Spånga 31.3.34, K7, Sold 130.736. fr stpl, T5, K8, Sold

 

130.737, fr stpl Eskilstuna 21.4.35, K7, Sold 130.738, fr stpl Malmö 15.4.33, K7, SEK.30 130.739, fr stpl Loning 28.3.32, K8, SEK.30

 

130.740, fr stpl Arvika 30.3.34, K8, Sold 130.741, pl, T5, K7, Sold

 

130.742, T5, K8, SEK.30 130.743, T5, K8. SEK.30 130.744, T5, K8, SEK.30

 

 
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order