LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Einar Nerman

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Förlag:  Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm (AE)

123.545. AE.1006. T3. K8. Pris.120.kr 85.356. AE.1009. fr. stpl. T4. K6. Pris.40.kr 123.547. AE.1012. T4. K8. Pris.120.kr

 

141.182. AE.1204. fr. stpl. T4. K8. Pris.120.kr 141.181. AE.1208. fr. stpl. T4. K8. Pris.120.kr

 

140.775. AE.1371. T4. K8. Pris.120.kr 123.549. AE.1513. T4. K7. Pris.120.kr 60.268. AE.1514. T4. K8. Pris.120.kr

 

140.776. AE.1517. fr. stpl. T4. K8. Pris.120.kr 123.550. AE.1619. fr. stpl. T4. K5. Pris.40.kr

 

141.183. AE.6213. fr. stpl. T4. K7. Pris.120.kr 140.777. AE.6287. T4. K8. Pris.120.kr

 

123.552. AE.6290. T4. K8. Pris.120.kr

123.553. AE.6438. fr. stpl. T4. K8. Pris.120.kr

140.778. AE.6536. fr. stpl. T4. K7. Pris.120.kr

 

123.554. AE.6538. T4. K6. Pris.40.kr 123.555. AE.6723. T4. K8. Pris.120.kr 123.556. AE.7717. fr. stpl. T3. K7. Pris.120.kr

 

140.779. AE.7719. fr. stpl. T3. K5. Pris.40.kr 96.315. AE.7864. fr. stpl. T3. K7. Pris.120.kr 123.557. AE.7884. fr. stpl. T3. K7. Pris.80.kr

 

17.071. AE.7891. fr. stpl. T3. K7. Pris.120.kr 58.322. AE.7929. T4. K8. Pris.120.kr 123.558. AE.7934. T4. K8. Pris.120.kr

 

60.490. AE.9063. fr. stpl. T4. K8. Pris.120.kr 123.559. AE.9285. T4. K8. Pris.120.kr 98.430. AE.9849. fr. stpl. T3. K8. Pris.120.kr

 

140.780. AE.9850. fr. stpl. T3. K6. Pris.40.kr 123.562. AE.9851. fr. stpl. T3. K8. Pris.120.kr 96.317. AE.9917. fr. stpl. T3. K7. Pris.80.kr

 

123.543. AE.10220. fr. stpl. T3. K7. Pris.160.kr 85.373. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K7. Pris.120.kr 96.318. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K7. Såld

 

123.528. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K7. Pris.120.kr 123.540. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K7. Pris.120.kr 140.781. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K7. Pris.120.kr

 

140.782. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K7. Pris.120.kr 58.334. AE.nr.saknas. ofr. T4. K7. Pris.120.kr 123.527. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K7. Pris.120.kr

 

123.533. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K7. Pris.80.kr 140.783. AE.nr.saknas. T4. K8. Pris.120.kr

Format: A7

123.726. AE.1460/2. fr. stpl. T4. K7. Pris.50.kr 126.144. AE.1616/2. T4. K8. Pris.50.kr 123.724. AE.6511/4. fr. stpl. T4. K7. Pris.50.kr 123.714. AE.7573/1. fr. stpl. T4. K7. Pris.50.kr

 

123.721. AE.7573/2. fr. stpl. T4. K8. Pris.50.kr 140.784. AE.7573/5. fr. stpl. T4. K7. Pris.50.kr 126.160. AE.nr.saknas. T4. K8. Pris.50.kr 126.159. AE.nr.saknas. ofr. T4. K7. Pris.50.kr

 

123.723. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K7. Pris.50.kr 126.158. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K7. Pris.50.kr 91.233. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K7. Pris.50.kr 93.187. AE.nr.saknas. T4. K8. Pris.50.kr

 

126.148. AE.nr.saknas. T4. K8. Pris.50.kr 140.785. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K7. Pris.50.kr 126.149. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K7. Pris.50.kr 126.152. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K7. Pris.50.kr

 

126.154. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K7. Pris.50.kr 123.719. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K7. Pris.50.kr 123.720. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K7. Pris.50.kr 91.240. AE.nr.saknas. T4. K8. Pris.50.kr

 

91.236. AE.nr.saknas. T4. K8. Pris.50.kr 93.186. AE.nr.saknas. T4. K8. Pris.50.kr 98.960. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K7. Pris.50.kr 93.185. AE.nr.saknas. T4. K8. Pris.50.kr

 

91.238. AE.nr.saknas. T4. K8. Pris.50.kr 140.786. AE.nr.saknas. T4. K8. Pris.50.kr 140.787. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K7. Pris.50.kr 140.788. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K8. Pris.50.kr

 

126.182. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K7. Pris.50.kr 140.789. AE.nr.saknas. T4. K8. Pris.50.kr 102.900. AE.nr.saknas. T4. K8. Pris.50.kr

 

141.184. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K8. Pris.50.kr 141.185. AE.nr.saknas. T4. K8. Pris.50.kr

 

141.186. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K7. Pris.50.kr 141.187. AE.nr.saknas. T4. K8. Pris.50.kr

 

140.790. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K8. Pris.50.kr 126.180. AE.nr.saknas. fr. stpl. T4. K8. Pris.50.kr 140.791. AE.nr.saknas. T4. K8. Pris.50.kr

 

Förlag: Nordisk Konst, Stockholm (NK)

140.792. NK.71. T5. K8. Pris.140.kr 140.793. NK.72. T5. K8. Pris.140.kr 140.794. NK.73. T5. K8. Pris.140.kr

 

140.795. NK.274. ofr. T5. K8. Pris.140.kr 123.512. NK.694. fr. stpl. T5. K8. Pris.140.kr 140.796. NK.713. fr. stpl. T5. K8. Pris.140.kr

 

140.797. NK.2121. fr. stpl. T5. K7. Pris.140.kr 123.516. NK.2653. T5. K7. Pris.140.kr 123.517. NK.3350. T5. K8. Pris.140.kr

 

140.798. NK.3354. fr. stpl. T5. K7. Pris.80.kr 60.507. NK.3360. T5. K8. Pris.140.kr

 

123.518. NK.3362. fr. stpl. T5. K8. Pris.140.kr 140.799. NK.4741. fr. stpl. T5. K7. Pris.80.kr

Format: A7

126.176. NK.2658. fr. stpl. T5. K8. Pris.60.kr 140.800. NK.2667. fr. stpl. T5. K8. Pris.60.kr 102.904. NK.3365. fr. stpl. T5. K7. Pris.60.kr

 

Förlag: A/B Skandinaviska Kortcentralen, Stockholm (KCK)

58.338. KCK.nr.96. T5. K8. Pris.80.kr 98.424. KCK.nr.97. T5. K8. Pris.80.kr 98.425. KCK.nr.98. T5. K8. Pris.80.kr

 

98.426. KCK.nr.99. T5. K8. Pris.80.kr 98.427. KCK.nr.100. T5. K8. Pris.80.kr 85.380. KCK.nr.101. T5. K8. Pris.80.kr

 

96.319. KCK.nr.102. T5. K8. Pris.80.kr 98.428. KCK.nr.103. T5. K8. Pris.80.kr 58.340. KCK.nr.104. T5. K8. Pris.80.kr

 

60.510. KCK.nr.105. T5. K8. Pris.80.kr

140.801. KCK.nr.106. T5. K8. Pris.80.kr

58.327. KCK.nr.107. T5. K8. Pris.80.kr

 

60.508. KCK.nr.109. T5. K8. Pris.80.kr

58.339. KCK.nr.110. T5. K8. Pris.80.kr

 

102.899. KCK.nr.111. T5. K8. Pris.80.kr 60.509. KCK.nr.112. T5. K8. Pris.80.kr

 

98.429. KCK.nr.113. T5. K8. Pris.80.kr 85.352. KCK.nr.114. T5. K8. Pris.80.kr

 

96.320. KCK.nr.115. T5. K8. Pris.80.kr 140.802. KCK.nr.208. fr. stpl. T5. K7. Pris.80.kr

Format: A7

140.803. KCK.nr.202. T5. K8. Pris.50.kr

 

Övrigt

126.194. Mittet.Oslo.nr.2551. ofr. T5. K7. Pris.80.kr 71.912. fr. stpl. T6. K8. Pris.50.kr 71.913. fr. stpl. T6. K7. Pris.50.kr

 

126.190. fr. stpl. T6. K8. Pris.50.kr 126.191. fr. stpl. T6. K8. Pris.50.kr 86.118. Till förmån för Svenska Röda Korsets Stockholmsdistrikt. T5. K8. Pris.50.kr

 

140.804. Lars Hansen. T5. K8. Pris.240.kr 140.805. Mary Johnson. T5. K8. Pris.240.kr 140.806. Victor Sjöström. T5. K8. Pris.240.kr

 

4-sidiga kort utan adressida, God Jul och Gott Nytt År

140.807. T5. K8. Såld 140.808. T5. K8. Pris.60.kr

 

140.809. T5. K8. Såld 140.810. T5. (K6 saknar baksida). Pris.60.kr

 

98.435. T5. K8. Pris.60.kr

 

140.811. Morsdagsvykort. T5. K8. Såld
 

Djurgården

Förlag: Konstförlaget Grafia, Stockholm

86.100. Grafia 113. Listonhill. T4. K8. Pris.50.kr 86.101. Grafia 114. Gröndahl. T4. K8. Pris.50.kr 86.102. Grafia 115. Rotundan. T4. K8. Pris.50.kr

 

86.103. Grafia 116. Franska Värdshuset. T4. K8. Pris.50.kr 86.104. Grafia 117. Gröna Lund. T4. K7. Pris.50.kr 86.105. Grafia 118. Det gula huset. T4. K8. Pris.50.kr

 

86.106. Grafia 119. Beckholmen. T4. K8. Pris.50.kr 86.107. Grafia 120. Rosendahl. T4. K8. Pris.50.kr

 

86.108. Grafia 121. Weylandts Villa. T4. K8. Pris.50.kr 86.109. Grafia 122. Waldemarsudde. T4. K8. Pris.50.kr

Skansen

Förlag: Nordiska Museet

86.111. Väderkvarn från Främmestad i Västergötland. Skansen. T4. K8. Pris.50.kr 140.812. Ravlundagården. Skansen. T4. K8. Pris.50.kr

 

86.115. Älvrosgården. Skansen. T4. K8. Pris.50.kr 86.110. Bollnässtugan. Skansen. fr. stpl. T4. K7. Pris.50.kr 89.318. AE.2492. Petissan. Skansen. T4. K8. Pris.50.kr

 

140.813. AE.2493. Seglora kyrka. Skansen. T4. K8. Pris.50.kr 86.113. Hällestadsstapeln. Skansen. T4. K8. Pris.50.kr 86.114. AE.2496. Renberget. Skansen. T4. K8. Pris.50.kr

 

140.814. AE.2497. Fatburen. Skansen. T4. K8. Pris.50.kr 86.112. Gula huset. Skansen. T4. K8. Pris.50.kr 140.815. AE.2499. Nordiska Museet. Skansen. T4. K8. Pris.50.kr

 

Förlag: Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag, Stockholm

Bilder ur Gösta Berlinga saga tecknade av Einar Nerman

86.090. Berga. T4. K8. Pris.50.kr 86.091. Björne. T4. K8. Pris.50.kr 86.089. Borg. T4. K8. Pris.50.kr

 

86.092. Ekeby. T4. K8. Pris.50.kr 86.093. Fors. T4. K8. Pris.50.kr 86.094. Kavaljersflygeln. T4. K8. Pris.50.kr

 

86.095. Kyrkogården. T4. K8. Pris.50.kr 86.096. Lövdala. T4. K8. Pris.50.kr 86.097. Sjö. T4. K8. Pris.50.kr

 

86.098. Smedjan. T4. K8. Pris.50.kr 86.013. Altringer. T4. K8. Pris.50.kr 86.014. Kristian Berg. T4. K8. Pris.50.kr

 

86.015. Gösta Berling. T4. K8. Pris.50.kr 86.099. Brobyprästen. T4. K8. Pris.50.kr 86.016. Margareta Celsing. T4. K8. Pris.50.kr

 

86.017. Ullrika Dillner. T4. K8. Pris.50.kr 86.018. Ebba Dohna. T4. K8. Pris.50.kr 86.019. Märtha Dohna. T4. K8. Pris.50.kr

 

86.020. Farbror Eberhard. T4. K8. Pris.50.kr 86.031. Unga grevinnan. T4. K8. Pris.50.kr 86.021. Patron Julius. T4. K8. Pris.50.kr

 

86.022. Kusin Kristoffer. T4. K8. Pris.50.kr 86.023. Kevenhüller. T4. K8. Pris.50.kr 86.024. Lilliecrona. T4. K8. Pris.50.kr

 

86.025. Lövenborg. T4. K8. Pris.50.kr 86.030. Majorskan. T4. K8. Pris.50.kr 86.026. Mamsell Marie. T4. K8. Pris.50.kr

 

86.027. Marianne Sinclaire. T4. K8. Pris.50.kr 86.028. Anna Stjärnhök. T4. K8. Pris.50.kr 86.029. Rutger von Örneclou. T4. K8. Pris.50.kr

 

123.717. Komplett mapp med 30 st brefkort med Bilder ur Gösta Berlings Saga tecknade av Einar Nerman. T4. K8. SEK.900

 

Silhuettbilder ur Gösta Berglins saga

Tecknade av Einar Nerman

Förlag: Nordisk Konst, Stockholm

140.816. Altringer. T4. K8. Pris.60.kr 140.817. Kristian Berg. T4. K8. Pris.60.kr 140.818. Gösta Berling. T4. K8. Pris.60.kr

 

123.718. Margareta Celsing. T4. K7. Pris.60.kr 140.819. Henrik Dohna. T4. K8. Pris.60.kr 140.820. Farbror Eberhard. T4. K8. Pris.60.kr

 

140.821. Kevenhüller. T4. K8. Pris.60.kr 140.822. Patron Julius. T4. K8. Pris.60.kr 140.823. Kusin Kristoffer. T4. K8. Pris.60.kr

 

140.824. Lilliecrona. T4. K8. Pris.60.kr 140.825. Löwenborg. T4. K8. Pris.60.kr 140.826. Mamsell Marie. T4. K8. Pris.60.kr

 

140.827. Marianne Sinclaire. T4. K8. Pris.60.kr 140.828. Anna Stjärnhök. T4. K8. Pris.60.kr 140.829. Unga grevinnan. T4. K8. Pris.50.kr

 

140.830. Rutger von Örneclou. T4. K8. Pris.60.kr 140.831. Fuchs, Ruster och Berencreutz. T4. K8. Pris.60.kr

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order