LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Käthe Norborg (1896 - 1978)

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Förlag: Stiftelsen Pro Caritates Förlag, Axelfors

131.376, fr stpl, T5, K8, Sold 131.368, fr stpl, T5, K8, Sold 131.362, fr stpl, T5, K8, Sold

 

131.356, fr stpl, T5, K8, Sold 131.355, fr stpl, T5, K8, Sold

 

Förlag: Stiftelsen Pro Caritates Förlag, Göteborg

Påskkort

131.357, T5, K8, Sold 131.358, T5, K8, Sold

 

God Helg-kort

 

53.031, ofr, T5, K8, SEK.40 53.034, fr stpl, T5, K8, Sold 53.032, fr stpl, T5, K8, Sold

 

53.033, fr stpl, T5, K8, SEK.40 131.351, fr stpl, T5, K8, Sold 131.350, fr stpl, T5, K8, Sold

 

52.928, fr stpl, T5, K8, Sold 131.354, fr  + julmärke stpl Ronneby 23.12.42, K7, SEK.40 52.904, fr. stpl. T5, K8, SEK.40

 

52.909, fr. stpl. T5, K7, SEK.40 52.908, ofr. T5, K8, SEK.40 52.910, fr. stpl. T5, K8, SEK.40

 

131.344, ofr, T5, K8, SEK.40 52.906, fr stpl, T5, K8, SEK.40 52.907, ofr, T5, K8, SEK.40

 

131.359, fr stpl, T5, K6, Sold 52.970, fr stpl, T5, K8, SEK.40 52.983, fr stpl, T5, K8, SEK.40

 

52.972, pl, T5, K8, SEK.40 131.364, fr stpl, T5, K8, Sold 52.973, fr stpl, T5, K8, SEK.40

 

53,016, T5, K8, SEK.40 53.011, fr stpl, T5, K8, SEK.40 53.013, fr stpl, T5, K8, SEK.40

 

52.982, ofr, T5, K8, SEK.40 52.986, fr stpl, T5, K8, SEK.40 131.360, fr stpl, T5, K8, SEK.40

 

52.976, fr stpl, T5, K8, SEK.40 131.363, fr stpl, T5, K8, SEK.40 52.981, fr stpl, T5, K8, SEK.40

 

52.987, fr stpl, T5, K8, Sold 131.361, T5, K8, Sold 52.974, T5, K8, SEK.40

 

131.375, fr stpl, T5, K8, SEK.40 52.967, fr stpl, T5, K8, SEK.40 131.370, fr stpl, T5, K6, Sold

 

131.372, fr stpl, T5, K8, SEK.40 131.371, fr stpl, T5, K8, SEK.40 131.378, fr stpl, T5, K8, Sold

 

52.995, fr stpl, T5, K8, SEK.40 52.992, T5, K8, SEK.40 52.991, T5, K8, SEK.40

 

52.944, fr stpl, T5, K8, SEK.40 52.993, fr stpl, T5, K8, SEK.40 53.015, fr stpl, T5, K8, SEK.40

 

53.018, T5, K8, SEK.40 53.014,  fr stpl, T5, K8, SEK.40 53.021, fr stpl, T5, K8, SEK.40

 

53.003, fr stpl, T5, K8, SEK.40 53.009, fr stpl, T5, K8, SEK.40 53.007, fr stpl, T5, K8, SEK.40

 

131.345, ofr, T5, K8, Sold 52.946, fr stpl, T5, K8, SEK.40 52.947, pl, T5, K8, SEK.40

 

52.927, T5, K8, SEK.40 52.914, fr stpl, T5, K8, SEK.40 52.920, fr stpl, T5, K8, SEK.40

 

52.916, fr stpl, T5, K8, SEK.40 52.921, fr stpl, T5, K8, SEK.40 52.922, fr stpl, T5, K8, SEK.40

 

52.918, T5, K8, SEK.40 52.913, fr stpl, T5, K7, SEK.40 52.937, fr stpl, T5, K6, SEK.40

 

52.935, fr stpl, T5, K8, SEK.40 52.934, fr stpl, T5, K7, Sold 52.931, fr stpl, T5, K8, SEK.40

 

52.929, fr stpl, T5, K8, SEK.40 131.353, fr stpl, T5, K7, Sold 131.352, T5, K8, Sold

 

131.349, fr stpl, T5, K8, Sold 131.348, ofr, T5, K8, SEK.40 131.347, fr stpl, T5, K8, Sold

 

131.346, fr med Facit nr 324 BB stpl Strängnäs 18.12.40, K8, Sold 52.919, fr stpl, T5, K8, SEK.40 52.915, fr stpl, T5, K8, SEK.40

 

52.988, fr stpl, T5, K8, SEK.40 131.369, T5, K8, Sold 131.365, fr + julmärke stpl Uppsala 23.12.50, K8, SEK.40

 

131.377, fr stpl, T5, K6, Sold 52.977, fr stpl, T5, K8, SEK.40 53.029, T5, K8, SEK.40

 

53.017, fr stpl, T5, K8, SEK.40 53.027 T5, K8, SEK.40 53.030, fr stpl, T5, K8, SEK.40

 

53.028, fr stpl, T5, K8, SEK.40 53.026, ofr, T5, K8, SEK.40 53.020, fr stpl, T5, K8, SEK.40

 

52.945, pl, T5, K6, SEK.40 131.366, fr stpl, T5, K8, SEK.40 53.004, fr stpl, T5, K8, SEK.40

 

53.019, fr stpl, T5, K8, SEK.40 53.001, fr stpl, T5, K8, SEK.40 53.002, pl, T5, K8, SEK.40

 

52.940, fr stpl, T5, K8, SEK.40 52.955, fr stpl, T5, K8, SEK.40 52.939, fr stpl, T5, K8, SEK.40

 

52.957, fr stpl, T5, K8, SEK.40 52.959, fr stpl, T5, K8, SEK.40 52.956, fr stpl, T5, K7, SEK.40

 

52.980, fr stpl, T5, K8, SEK.40 52.963, fr stpl, T5, K8, Sold 52.965, fr stpl, T5, K8, SEK.40

 

52.962, fr stpl, T5, K7, SEK.40 52.961, T5, K8, SEK.40 52.966, fr stpl, T5, K7, SEK.40

 

52.958, fr stpl, T5, K8, Sold 52.941, fr stpl, T5, K8, SEK.40 131.374, fr stpl, T5, K8, SEK.40

 

52.954, fr stpl, T5, K8, SEK.40 52.949, pl, T5, K8, SEK.40 52.950, ofr, T5, K8, SEK.40

 

52.951, fr stpl, T5, K8, SEK.40 131.373, fr stpl, T5, K8, SEK.40

 

131.379, fr stpl, T5, K8, Sold 131.380, T5, K8, Sold 53.042, fr stpl, T5, K8, SEK.30 131.381, fr stpl, T5, K7, Sold

 

131.385, fr stpl, T6, K8, SEK.40 131.384, fr stpl, T6, K8, Sold

 

131.382,  Luktärter. fr stpl, T6, K8, Sold 131.383, Ljung. fr stpl, T6, K6, SEK.40

 

131.386, Tussilago Nr 1026. fr stpl, T6, K6, SEK.40 131.387, Vildros Nr 1032. fr stpl, T6, K6, Sold

 

Förlag: Hartmans Kortförlag, Uppsala

131.388, fr stpl, T5, K8, Sold 131.389, T5, K8, Sold 131.390, ofr, T5, K8, Sold

 

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order