LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420

leopoldsantik@gmail.com

Jenny Nyström

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Glad Midsommar

JF(K) = John Fredriksons Kunstforlag, Christiania

92.276

Glad Midsommar Glöm mig ej !

Förlag: JF 549

K7 ofr

Pris.120.kr

Förlag AE = Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm

110.777

59.786

Glad Midsommar

Glad Midsommar

Förlag: AE 149

Förlag: AE 151

K8

K8

Pris.160.kr

Pris.160.kr

 

141.574

141.573

Glad Midsommar !

Glad Midsommar

Förlag: AE 153

Förlag: AE 825

K7

K7 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

141.572

141.571

Glad Midsommar

Glad Midsommar

Förlag: AE 828

Förlag: AE 5950

K7 fr OII stpl

K7 fr GV stpl

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

141.570

141.569

Glad Midsommar !

Glad Midsommar !

Förlag: AE 6033

Förlag: AE 6034

K6 pl

K7 fr GV stpl

Pris.80.kr

Pris.120.kr

 

141.568

102.289

Glad Midsommar

Glad Midsommar !

Förlag: AE 6397

Förlag: AE 6451

K8 pl

K7 fr stpl

Pris.160.kr

Pris.80.kr

 

83.410

Glad Midsommar

Förlag: AE 7488

K6 fr GV stpl

Pris.80.kr

 

141.578

110.639

Glad Midsommar

Glad Midsommar

Förlag: AE saknar nr Lyxbrevkort

Förlag: AE saknar nr Lyxbrevkort

K8 fr stpl

K8

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

141.575

58.779

Glad Midsommar

Glad Midsommar

Förlag: AE saknar nr Lyxbrevkort

Förlag: AE saknar nr

K7 fr stpl

K7 fr stpl

Pris.80.kr

Pris.80.kr

 

141.576

141.577

Glad Midsommar

Glad Midsommar

Förlag: AE saknar nr

Förlag: AE saknar nr

K8

K8

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

83.412

Glad Midsommar

Förlag: AE saknar nr

K8

Pris.120.kr

 

102.146

102.147

Glad Midsommar

Glad Midsommar

Förlag: AE saknar nr

Förlag: AE saknar nr

K8

K8

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order