LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420

leopoldsantik@gmail.com

Jenny Nyström

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Gratulationskort

JFF = John Fröberg, Finspong

92.257

Gratuleras !

Förlag: JFF 149

K7 ofr

Pris.160.kr

 

92.270

141.587

Vi Gratulera

Hjärtlig Gratulation

Förlag: JFF 266

Förlag: JFF 464

K7 ofr

K7 pl

Pris.160.kr

Pris.120.kr

Förlag AE = Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm

141.588

141.589

Hjärtlig Gratulation

Hjärtlig Gratulation

Förlag: AE 34

Förlag: AE 35

K8 fr stpl

K8

Pris.160.kr

Pris.120.kr

 

141.590

141.591

Hjärtlig Gratulation

gratuleras af

Förlag: AE 135

Förlag: AE 147

K7 ofr

K7 fr OII stpl

Pris.80.kr

Pris.120.kr

 

141.592

53.169

Gratuleras af

Jag gratulerar !

Förlag: AE 164

Förlag: AE 430

K7 ofr

K8

Pris.120.kr

Pris.160.kr

 

102.074

141.593

Jag gratulerar !

Jag gratulerar

Förlag: AE 431

Förlag: AE 434

K8

K8

Pris.160.kr

Pris.120.kr

 

141.622

141.594

Hjärtlig Gratulation

Jag Gratulerar !

Förlag: AE 619

Förlag: AE 621

K7 fr OII stpl

K6 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.80.kr

 

102.078

141.595

Hjärtlig gratulation

Hjärtlig Gratulation

Förlag: AE 624

Förlag: AE 624

K7 pl

K6 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.80.kr

 

141.596

83.415

Gratuleras af

Hjärtlig Gratulation

Förlag: AE 824

Förlag: AE 825

K6 fr OII stpl

K7 pl

Pris.80.kr

Pris.120.kr

 

141.597

102.079

Gratuleras

Gratuleras

Förlag: AE 826

Förlag: AE 827

K7 fr OII stpl

K7 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

102.080

141.598

Hjärtlig Gratulation

Hjärtlig Gratulation

Förlag: AE 828

Förlag: AE 828

K7 fr OII stpl

K6 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.80.kr

 

102.082

102.083

Hjärtlig gratulation

Gratuleras af

Förlag: AE 839

Förlag: AE 847

K7 ofr

K6 fr OII stpl

Pris.120.kr

Pris.80.kr

 

141.599

141.600

Jag gratulerar !

Hjärtlig gratulation

Förlag: AE 1508

Förlag: AE 6770

K8 ofr

K6 ofr

Pris.160.kr

Pris.80.kr

 

102.084

141.601

Gratuleras af

Hjärtlig gratulation

Förlag: AE 6784

Förlag: AE 8124

K7 fr OII stpl

K6 fr stpl

Pris.120.kr

Pris.80.kr

 

56.806

141.602

Hjärtlig Gratulation

Hjärtlig Gratulation

Förlag: AE 9597

Förlag: AE 9747

K8 fr OII stpl

K7 fr OII stpl

Pris.160.kr

Pris.120.kr

 

102.191

102.086

Hjärtlig gratulation

Hjärtlig gratulation

Förlag: AE 10232

Förlag: AE 10233

K8

K8

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

102.186

102.188

Jag gratulerar !

Gratuleras af

Förlag: AE 10461

Förlag: AE 10462

K8

K8

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

102.192

102.185

Hjärtlig Gratulation !

Jag gratulerar

Förlag: AE 10463

Förlag: AE 10464

K8

K8

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

141.603

102.193

Hjärtlig gratulation

Hjärtlig gratulation !

Förlag: AE 10771

Förlag: AE 10772

K8

K8

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

102.087

102.190

Hjärtlig gratulation

Hjärtlig Lyckönskan

Förlag: AE 10773

Förlag: AE 10774

K8

K8

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

141.604

102.088

Hjärtlig lyckönskan !

Jag gratulerar !

Förlag: AE 10778

Förlag: AE 10780

K7 fr stpl

K8

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

141.605

141.606

Jag Gratulerar !

Gratuleras

Förlag: AE 11162

Förlag: AE 11163

K8

K6 fr stpl

Pris.120.kr

Pris.80.kr

 

141.607

102.090

Jag Gratulerar !

Jag gratuleras !

Förlag: AE 11169

Förlag: AE saknar nr

K8

K8

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

141.608

141.609

Hjärtlig Gratulation

Hjärtlig Gratulation

Förlag: AE saknar nr Lyxbrevkort

Förlag: AE saknar nr Lyxbrevkort

K8 fr stpl

K7 fr stpl

Pris.120.kr

Pris.80.kr

 

141.610

141.611

Hjärtlig Gratulation

Hjärtlig Gratulation

Förlag: AE saknar nr Lyxbrevkort

Förlag: AE saknar nr Lyxbrevkort

K8 fr stpl

K8 pl

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

141.612

141.613

Hjärtlig gratulation

Hjärtlig gratulation

Förlag: AE saknar nr Lyxbrevkort

Förlag: AE saknar nr Lyxbrevkort

K8 fr stpl

K8 fr stpl

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

141.614

102.139

Hjärtlig Gratulation

Hjärtlig gratulation

Förlag: AE saknar nr Lyxbrevkort

Förlag: AE saknar nr Lyxbrevkort

K8

K7 fr stpl

Pris.120.kr

Pris.80.kr

 

83.469

83.471

Hjärtlig gratulation

Hjärtlig gratulation

Förlag: AE saknar nr Lyxbrevkort

Förlag: AE saknar nr Lyxbrevkort

K8 fr stpl

K6 pl

Pris.120.kr

Pris.60.kr

 

110.632

110.633

Jag gratulerar

Hjärtlig gratulation

Förlag: AE saknar nr Lyxbrevkort

Förlag: AE saknar nr Lyxbrevkort

K8

K8

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

102.137

141.615

Hjärtlig gratulation

Hjärtlig gratulation

Förlag: AE saknar nr Lyxbrevkort

Förlag: AE saknar nr

K8

K8 ofr

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

141.616

141.617

Hjärtlig gratulation

Hjärtlig gratulation

Förlag: AE saknar nr

Förlag: AE saknar nr

K8 fr stpl

K7 fr stpl

Pris.120.kr

Pris.80.kr

 

141.618

141.619

Hjärtlig gratulation

Hjärtlig gratulation

Förlag: AE saknar nr

Förlag: AE saknar nr

K8

K8 fr stpl

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

141.620

92.304

Hjärtlig gratulation

Hjärtlig gratulation

Förlag: AE saknar nr

Förlag: AE saknar nr

K8

K8

Pris.120.kr

Pris.120.kr

 

92.306

141.644

Hjärtlig gratulation

Hjärtlig gratulation

Förlag: AE saknar nr

Förlag: AE saknar nr

K7 fr stpl

K7 fr stpl

Pris.80.kr

Pris.80.kr

Övrigt

141.621

Vi Gratulerar

Från en utställning i Nordiska Museet

K8

Pris.40.kr

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order